Siêu nghịch Ngu
Hài hài hài
Thạo tin - Lời ca khúc