108 Vị Anh Hùng Lương Sơn Bạc

cine 11:52 25/11/2008
Like chủ đề này
Xem : 9050 - Trả lời : 7

1: Thác Tháp Thiên Vương - Tiều Cái

176476.jpg

Triều Cái là một nhân vật trong Thủy Hử, là người sáng lập ra Lương Sơn Bạc. Triều Cái không được xem là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc do ông bị tướng của Tăng Đầu thị là Sử Văn Cung bắn chết trong trận chiến ở chợ Tăng Đầu (tướng của Tăng Đầu thị là Úc Bảo Tứ-sau này cũng gia nhập Lương Sơn Bạc-đã cướp số ngựa mà Dương Lâm, Thạch Tú, Đoàn Cảnh Trụ mua cho Lương Sơn Bạc, do đó Triều Cái nổi giận dẫn quân đánh chợ Tăng Đầu). Trong bản dịch Thuỷ Hử của Trần Tuấn Khải ông có tên là Tiều Cái.

2: Thiên Khôi Tinh - Cập Thời Vũ Tống Giang

214633.jpg

Tống Giang là thủ lĩnh của một đạo quân khởi nghĩa ở thế kỉ XII dưới triều Tống ở Trung Quốc. Nghĩa quân của ông hoạt động ở các tỉnh Sơn Đông và Hồ Nam, trước khi đầu hàng triều đình. Trong tác phẩm Thuỷ Hử của Thi Nại Am, ông là một trong những nhân vật chính, có tên hiệu là Hô Bảo Nghĩa (Người kêu gọi chính nghĩa), còn gọi là Tống Áp Ty, Tống Công Minh hay Cập Thời Vũ. Tống Giang là vị đầu lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sau khi Triều Cái thọ tiễn qua đời

Trong lịch sửDiễn biến Thuỷ Hử được Thi Nại Am mô tả vào đời Nhà Tống (Trung Quốc). Tống Giang vốn xuất thân chỉ là một kẻ thơ lại tại một Huyện nhỏ. Thi Nại Am đã mô tả hết chân tướng của Tống Giang là một kẻ cơ hội và có ý muốn phản loạn. Toàn bộ truyện Thuỷ Hử phác hoạ một tên giặc cướp Tống Giang đột lốt quân tử


Trong tác phẩm Thuỷ HửTống Giang nổi tiếng là người tốt, hay giúp đỡ nhiều người nên tiếng đồn khắp nơi. Đầu tiên là việc Tống Giang báo tin giúp Triều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng... chạy thoát lên Lương Sơn Bạc. Vì Hà Đào được lệnh đến báo quan phủ bắt bọn cướp đồ lễ sinh nhật của Sái Kính. May sao lại ngay giờ trưa, quan phủ nghỉ. Hà Đào mới vào quán trà đợi, gặp Tống Giang. Hà Đào vô tình tiết lộ cho Tống Giang biết bọn cướp là Tiều Cái, Ngô Dụng... Tống Giang lừa Hà Đào ngồi đợi, phóng ngựa như bay đến báo tin cho Tiều Cái. Nhờ đó mà Tiều Cái có thời gian thu xếp việc nhà và cùng với các anh em hảo hán thoát thân. Chính vì việc này mà sau khi lên Lương Sơn Bạc, bọn Tiều Cái và Ngô Dụng quyết mời Tống Giang lên tụ nghĩa cho bằng được. Sau khi Tống Giang lên làm đầu lĩnh Lương Sơn Bạc, điểm lại thấy anh em có cả thảy 108 người, vui mừng khôn xiết, liền lập đàn tế trời đất. Đến ngày thứ 49 thì tự nhiên trời nổi sấm rồi một luồng hào quang xé bầu trời xẹt xuống phía Nam. Tống Giang cho người đào lên thì thấy một văn bia ghi chữ cổ, nhờ người dịch ra thì ở đó ghi đầy đủ tên của 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc. Tống Giang rất mừng, đổi tên Tụ Nghĩa Sảnh thành Trung Nghĩa Đường. Rồi từ đó tìm cách quy thuận triều đình. Sau khi được triều đình ân xá cho quy thuận. Tống Giang cùng các anh hùng Lương Sơn Bạc lập được nhiều chiến công hiển hách.


Cái chết
Sau khi dẹp được giặc Phương Lạp, đầu lĩnh Lương Sơn Bạc chỉ còn 27 người về kinh đô. Tống Giang được phong chức quan cai trị ở Sở Châu. Do bị gian thần hãm hại nên Tống Giang đã chết khi uống phải ngự tửu (rượu vua ban) có thuốc độc.

3: Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa

317379.jpg

Lư Tuấn Nghĩa, ngoại hiệu là Ngọc Kỳ Lân, người thành Hà Bắc, được Tống Giang nghe danh và rất muốn thu nạp. Tống Giang sai quân sư Ngô Dụng đi thuyết hàng, Tuấn Nghĩa trúng kế, lên Lương Sơn Bạc bị bắt trói, Tuấn Nghĩa chưa muốn hàng nên nhất quyết đòi về. Về nhà thì thấy đã bị vợ và một gã nô gia là Lý Cố phản bội, Lư Tuấn Nghĩa cùng gia nô trung thành là Yến Thanh giết chết Lý Cố và người vợ, rồi kéo nhau lên Lương Sơn Bạc, không ngờ Tuấn Nghĩa bị quân triều đình bắt. Tống Giang sai Thạch Tú đến cứu, nhưng Thạch Tú cũng bị bắt luôn. Lư Tuấn Nghĩa và Thạch Tú bị phạt đi đày, Tống Giang bèn sai Sài Tiến hối lộ hai viên công sai là Sái Phúc, Sái Khánh hãy giữ tính mạng của hai người. Anh em họ Sái cùng Lư Tuấn Nghĩa kéo nhau lên Lương Sơn Bạc luôn. Vốn Tiều Cái chỉ định "ai giết được Sử Văn Cung, thì người đó làm chủ Lương Sơn Bạc". Tuy nhiên, khi Lư Tuấn Nghĩa làm được điều đó thì Tống Giang đã tiếm lấy ghế Lương Sơn Bạc chủ. Lư Tuấn Nghĩa là mẫu anh hùng một đánh trăm người nhưng có thể thấy món bơi lội là hơi kém (bị Trương Thuận bắt ở vũng Lương Sơn). Lư Tuấn Nghĩa có cô vợ phản bội chồng gian díu với yên Quản gia. Cuộc đời Lư Tuấn Nghĩa sa vào vòng trộm cướp kể như là một mất mát của xã hội phong kiến Triều nhà Tống-Trung Hoa Sau này đánh bại Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa được thăng hàm Vũ công đại phu, bổ chức An phủ sứ kiêm Binh mã Phó Tổng quản Lư Châu. Nhưng rồi bị gian thần hãm hại, cho uống rượu có thủy ngân, lúc đi thuyền về Lư Tuấn Nghĩa muốn đứng đầu mũi thuyền tiêu khiển, không ngờ thuỷ ngân đã chạy vào tuỷ, vào bụng dưới, Lư Tuấn Nghĩa run chân đứng không vững, lại vì chếnh choáng hơi men nên sẩy chân rơi xuống sông Hoài ở chỗ nước sâu mà chết đuối.

4: Thiên Nhàn Tinh - Nhập Vân Long Công Tôn Thắng

496967.jpg

Công Tôn Thắng (公孙胜), bí danh là "Nhập Vân Long" (入云龙), là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử - một tác phẩm văn học cổ điển thuộc một trong Tứ Đại Danh Tác của tác giả Thi Nại Am, Trung Quốc. Công Tôn Thắng là một trong 36 Thiên Cang Tinh, 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Công Tôn Thắng là đạo sỹ của Toàn Chân Đạo.

Lúc quân Lương Sơn chuẩn bị đi đánh Phương Lạp, Công Tôn Thắng đã bỏ đại quân phiêu bạt giang hồ, sau này truyền đạo cho Phàn Thụy, Chu Vũ, cả ba cùng vân du, tu tiên.


5: Thiên Cơ Tinh - Trí Đa Tinh Ngô Dụng
553214.jpg

Ngô Dụng hay còn gọi là Trí Đa Tinh là một trong 36 Thiên Cang Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Ngô Dụng xếp ngôi thứ 3 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng có túc trí đa mưu, về tài mưu lược quân sự có thể ngang hàng Gia Cát Lượng và được Tiều Cái và Tống Giang trọng dụng. Ngô Dụng là người đầu tiên phò tá Tiều Cái từ lúc mới thành lập Lương Sơn.

Trong cuộc Nam chinh đánh Phương Lạp, Ngô Dụng bày mưu hiến kế, lập được nhiều công trạng, được trao chức Thừa tuyên sứ quận Vũ Thắng. Khi nghe tin Tống Giang và Lý Quỳ đã chết thì cùng Hoa Vinh treo cổ tự tử ở đầm Lục Nhi-một nơi trông rất giống Lương Sơn Bạc.

6: Thiên Ám Tinh - Thanh Diện Thú Dương Chí

694734.jpg

Dương Chí, ngoại hiệu là Thanh Diện Thú, sao Thiên Âm Tinh, ngồi ghế thứ 17 trong Lương Sơn Bạc, cháu Ngũ hầu Dương Lệnh Công, là dòng dõi ba đời cửa tướng, lưu lạc ở Quan Tây. Khi còn ít tuổi có thi võ cử, rồi làm đến chức Điện Tư Chế sứ quân, sau được giao nhiệm vụ tải đá hoa về nộp kinh sư. Chẳng may đi đến giữa sông Hoàng Hà, bị cơn phong ba đánh đắm thuyền, mất cả đá hoa cho nên phải trốn đi nơi khác, mà không dám về kinh nữa. Sau khi đánh nhau với Lâm Xung ở Lương Sơn Bạc, được triều đình ân xá, nhưng bị Cao Cầu đuổi ra, Dương Chí mới đi bán bảo đao, giết Ngưu Nhị rồi lên đầu thú, bị đày đi Bắc Kinh, được Lương Trung thư-con rể Thái sư Sái Kinh yêu mến, đưa về hầu hạ dưới trướng, rồi Lương trung thư mở sảnh diễn võ cho Dương Chí có cơ hội trổ tài. Dương Chí đánh nhau kịch liệt với Cấp Tiên Phong-Sách Siêu, rồi 2 người kết làm bạn, Dương Chí nhờ có võ công cao cường, được thăng lên võ quan, làm chức Đề hạt. Sau đi vận chuyển châu báu chúc thọ Sái Kinh, uống phải thuốc mê của Bạch Thắng, bị Tiều Cái, Ngô Dụng, Lưu Đường...cướp hết số châu báu. Dương Chí định tự tử thì gặp Thao Đao Quỷ-Tào Chính rủ đi cướp lấy chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long Sơn, lại gặp Hoa Hòa Thượng-Lỗ Trí Thâm, cùng cướp chùa Bảo Châu, lấy đó làm nơi an thân. Sau này chiêu nạp được thêm Võ Tòng, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Thi Ân, tất cả cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau này đánh Phương Lạp, Dương Chí bị bệnh mà mất.

7: Thiên Hùng Tinh - Báo Tử Đầu Lâm Xung

792359.jpg

Lâm Xung, ngoại hiệu Báo tử đầu là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am (có giả thuyết cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung). Lâm Xung là một trong 36 Thiên Cang Tinh. Cùng với Quan Thắng, Tần Minh, Hô Duyên Chước, ông là một trong những người có võ công cao cường nhất Lương Sơn Bạc, có kỹ thuật đánh Bát xà mâu cực kỳ điêu luyện. Lâm Xung vốn có thù sâu với Cao Cầu, nhưng lần nào cũng không giết được Cao Cầu. Sau khi đánh bại Phương Lạp, Lâm Xung bị bệnh cảm gió, Tống Giang cho người chữa mãi không khỏi, bèn để Lâm Xung ở lại chùa Lục Hòa, giao cho Võ Tòng chăm sóc. Nửa năm sau thì Lâm Xung qua đời.8: Thiên Dị Tinh - Xích Phát Quỷ Lưu Đường


813549.jpg

Lưu Đường, ngoại hiệu là Xích Phát Quỷ, mang sao Thiên Dị Tinh, ngồi ghế thứ 20 trong số các hảo hán Lương Sơn Bạc. Ông tóc đỏ, râu đỏ, hình dung kỳ vĩ, là người có sức mạnh. Khi qua thôn Đông Khê tìm Tiều Cái để thông báo về chuyến hàng áp tải châu báu chúc thọ Thái sư Sái Kinh do Thanh Diện Thú-Dương Chí đảm nhiệm, uống rượu say nằm ngủ tại Linh Quan Điện, bị Sáp Sí Hổ-Lôi Hoành bắt vì tưởng là cướp, Tiều Cái muốn giải thoát, nên giả vờ gọi Lưu Đường là cháu, Lôi Hoành thấy là cháu của Tiều Cái thì thả ra. Sau khi cướp số châu báu chúc thọ Sái Kinh, Lưu Đương cùng Tiều Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, 3 anh em họ Nguyễn rủ nhau lên Lương Sơn Bạc, đồng mưu với Lâm Xung giết chết Vương Luân, lập Tiều Cái làm chủ sơn trại. Sau này khi đi đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa dẫn bọn Lâm Xung đem quân đánh vào cửa Hầu Triều, người ngựa đến gần thành thì thấy cửa không đóng, cầu treo không rút. Thành Hàng Châu do Tiên vương xây dựng, cửa thành đều xây theo kiểu ba lớp : lớp cửa ngoài có cánh cửa treo, lớp cửa giữa có hai cánh lớn bằng sắt, trong cùng lại một lớp cửa rào nữa. Lưu Đường muốn lập công đầu, vội vác đao thúc ngựa xông thẳng vào thành. Lưu Đường vừa lọt vào lớp cửa ngoài, quân giữ thành thấy Lưu Đường phi ngựa vào, liền chặt đứt dây treo cánh cửa ngoài, cánh cửa ngoài sập xuống, hai bên có quân giặc mai phục sẵn. Lưu Đường cả người lẫn ngựa đều rơi chết dưới cửa hào.


9: Thiên Tội Tinh - Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ


982698.jpg

Nguyễn Tiều Ngũ là 1 trong thất tinh ,từng theo tiều cái cướp quà của thái sư SÁi Kinh rồi bò lên Lương Sơn.là người cương trực,nóng nầy nhưng tuyệt đối trung thành với quân lương sơn.Sau này lương sơn quy thuận triều đình .Ông cùng nghĩa quân tham gia đánh giặc phàn Phương LẠc và mất .

10: Thiên Bại Tinh - Hoạt Diêm La Nguyễn Tiểu Thất

1062444.jpg


Nguyễn Tiểu Thất biệt hiệu là Hoạt Diêm La - một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Là một trong 36 sao Thiên Sát, Nguyễn Tiểu Thất thuộc sao Thiên Bại Tinh. Ông là người nóng tính, nhưng rất cương trực, đã cùng với một số đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn lập công to khi Cao Cầu tiến quân vào đánh Lương Sơn Bạc.11: Thiên Kiếm Tinh - Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị

1139896.jpg

Nguyễn Tiểu Nhị là một nhân vật trong truyện Thủy hử của Thi Nại Am, có biệt hiệu là Lập Địa Thái Tuế thuộc sao Thiên Kiếm Tinh. Hai người em của Nguyễn Tiểu Nhị là Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất. Cả ba anh em họ Nguyễn rất nóng tính, nhưng một lòng trung thành. Sau này khi Lương Sơn quy thuận triều đình để đi đánh Phương Lạp, thì Nguyễn Tiểu Nhị và Nguyễn Tiểu Ngũ đã hy sinh trong cuộc chiến đó.

.
12: Thiên Cô Tinh - Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm

1233566.jpg

Lỗ Trí Thâm biệt hiệu là Hoa Hòa Thượng là một nhân vật trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am (có giả thuyết cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung). Lỗ Trí Thâm là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Cô Tinh. Ông tên thật là Lỗ Đạt, vốn làm chức Đề hạt ở Đông Kinh, quen biết với Cửu Văn Long-Sử Tiến, Đả Hổ Tướng-Lý Trung, Tiểu Bá Vương-Chu Thông, vì giết Trấn Quan Tây-Trịnh Đồ nên bị truy nã, phải cắt tóc đi tu trên núi Ngũ Đài Sơn, làm môn đệ của trưởng lão Trí Chân. Ông có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc, Lâm Xung thấy thế rất mến, hai người kết làm bạn, Lỗ Trí Thâm làm nhiều ơn nghĩa đối với Lâm Xung. Sau này ông cùng Thanh Diện Thú-Dương Chí, Thao Đao Quỷ-Tào Chính cướp chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long Sơn, chiêu nạp hảo hán. Về sau tất cả cùng lên Lương Sơn Bạc. Sau khi cùng Võ Tòng bắt sống Phương Lạp, ông và Võ Tòng muốn ở luôn tại chùa Lục Hòa để tu. Một tối hai người đang ngủ say thì Lỗ Trí Thâm nghe thấy tiếng sóng triều tín trên sông Tiền Đường, tưởng là quân địch liền chạy ra, gặp các sư, được giải thích cho về sóng triều tín, ông mới nhớ lại 4 câu thơ mà sư phụ ông-trưởng lão Trí Chân đã nói cho ông (Phùng Hạ nhi cầm-Gặp Hạ thì bắt-ông đã bắt sống tướng Hạ Hầu Thành của Phương Lạp; Ngộ Lạp nhi chấp-Gặp Lạp thì trói-ông đã bắt trói Phương Lạp; Thính triều nhi viên, Kiến tín nhi tịch-Nghe tiếng triều tín, đến lúc viên tịch), rồi ông viên tịch (chết) ngay tối hôm đó.13: Thiên Anh Tinh - Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
1327985.jpg

Hoa Vinh biệt hiệu Tiểu Lý Quảng , là một nhân vật của Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am (có người cho rằng đây là bút danh của La Quán Trung), Hoa Vinh là một trong 36 Thiên Cang Tinh Hoa Vinh được mọi người kính trọng do lòng trung thành và lòng can đảm trong chiến đấu. Trong tiểu thuyết, Hoa Vinh là người có môi đỏ thắm, răng trắng đẹp, mặt khôi ngô và trẻ trung, ngực nở nang, vai rộng. Hoa Vinh là bạn tâm giao của Tống Giang. Hoa Vinh có tài bắn tên, có thể bắn đôi lá liễu trong cách xa một 100 bước chân.


14: Thiên Sát Tinh - Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

1489389.jpg

Lý Quỳ là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử Truyện của Thi Nại Am (mà một số người cho là bút danh của La Quán Trung). Cùng với Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Với biệt danh "Hắc Toàn Phong" ( Gió Lốc Đen) hay "Thiết Ngưu" (Bò Sắt), Lý Quỳ (cao 1,81 m) ít khi lên chiến mã xung trận. Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù. Dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung.

15: Thiên Thương Tinh - Hành Giả Võ Tòng

1579363.jpg
Võ Tòng , ngoại hiệu Hành giả, là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, một nhân vật nổi tiếng của Thủy Hử Truyện - một trong Tứ Đại Danh Tác của văn học Trung Hoa. Võ Tòng cũng xuất hiện trong Kim Bình Mai- một phụ bản của Thủy Hử, và một số tác phẩm khác. Võ Tòng nổi tiếng vì đã tay không đánh chết hổ cũng như giết chị dâu báo thù cho anh ruột là Võ Đại. Võ Tòng là học trò của vị sư Thiếu Lâm Chu Đồng.

Võ Tòng xuất thân từ huyện Thanh Hà, phủ Đông Bình, tỉnh Sơn Đông. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ và được anh ruột là Võ Đại Lang nuôi dạy. Võ Tòng từ nhỏ luyện võ thuật, võ nghệ cao cường, tính cách hào hiệp nghĩa khí. Võ Tòng là người tráng kiện, oai hùng, mắt sáng như sao, mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, cao 8 trượng. Võ Tòng có cú đấm mạnh mẽ. Một lần sau khi uống rượu say đã tay không giết con hổ dữ chuyên ăn thịt người tại Cảnh Dương Cang thuộc Dương Cốc huyện (nay là thành phố Liễu Thành Dương Cốc huyện. Do đó được huyện lệnh Dương Cang phong chức Đô Đầu. Võ Đại Lang là người lùn, dung mạo xấu xí nên vợ là Phan Kim Liên mấy lần dụ dỗ tư thông với em chồng là Võ Tòng nhưng bị cự tuyệt, sau đó thị tư thông với tên nhà giàu Tây Môn Khánh và hai người đã thông đồng đầu độc Võ Đại. Võ Tòng đã giết chết Tây Môn Khánh, giết chết chị dâu, lấy ruột và đầu tế anh mình. Do bị nghi oan giết người, Võ Tòng đã trốn đi đến nhà của Sài Tiến và gặp Tống Giang ở đó. Hai người sau này kết nghĩa anh em.


16: Thiên Hựu Tinh - Kim Thương Thủ Từ Ninh


1616115.jpg

Từ Ninh là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am. Từ Ninh là một trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Kim Sang Thủ Từ Ninh, sao Thiên Hữu Tinh.

Khi Lương Sơn Bạc đánh nhau với Hô Duyên Chước, vì Hô Duyên Chước dùng ngựa sắt nên Lương Sơn Bạc không phá được, lúc này có một đầu lĩnh là Thang Long đã giới thiệu Từ Ninh cho Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng đã bày kế ăn cắp chiếc áo giáp quý của Từ Ninh để dụ ý lên Lương Sơn Bạc. Trong trận đánh Phương Lạp, vì muốn cứu Mộc Tĩnh Canh - Hác Tư Văn, nên Từ Ninh đã bị trúng tên độc, nửa tháng sau thì qua đời.


17: Thiên Uy Tinh - Song Tiên Hô Diên Chước


1758562.jpg

Hô Duyên Chước , đôi khi phiên âm thành Hồ Diên Chước, là một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Uy, biệt hiệu là Song Tiên .

Hô Duyên Chước đã cùng các tướng: Hàn Thao, Bành Kỷ, Lăng Chấn,... dưới lệnh triều đình đi đánh Lương Sơn Bạc, các tướng ấy đầu bị bắt và quy hàng Lương Sơn Bạc. Hô Duyên Chước cũng bị Ngô Dụng sai Quách Thịnh đặt bẫy bắt sống và trở thành một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn.

Hô Duyên Chước đã lập được rất nhiều công lao cho Lương Sơn Bạc. Về sau khi Tống Giang đã diệt Phương Lạp về hàng triều đình. Hô Duyên Chước đã cùng con của Một Vũ Tiễn Trương Thanh là Trương Tiết đi đánh giặc và tử trận.

18: Thiên Tốc Tinh - Thần Hành Thái Bảo Đới Tung

1892144.jpg

19: Thiên Quý Tinh - Tiểu Toàn Phong Sài Tiến

1915987.jpg

Sài Tiến biệt danh là 'Tiểu Toàn Phong' ( Cơn lốc nhỏ), người Hoành Hải quận, Thương Châu, là nhân vật dòng dõi quý tộc và bí ẩn trong tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Sài Tiến là một trong 36 Thiên Cang Tinh. Dù là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng Sài Tiến là người có dòng máu hoàng tộc, tổ tiên của Sài Tiến là Sài Vinh, hoàng đế Hậu Chu Thế Tôn của nhà Chu trong thời kỳ Ngũ Đại.


20: Thiên Vi Tinh - Cửu Văn Long Sử Tiến

2066475.jpg

Sử Tiến (tiếng Hán: 史進) là một nhân vật trong tác phẩm Thuỷ hử, một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa.

Sử Tiến ở Sử gia trang thuộc phủ Duyên An. Từ nhỏ ông đã ham mê võ nghệ hơn các công việc nhà nông. Ông hay xăm hoa trên mình, cùng với chín con rồng, vì thế có tên hiệu là Cửu văn long (Chín con rồng xăm).

Trong phần đầu của tác phẩm, Vương Tiến, một giáo đầu cấm quân, do chống lại lệnh của thái uý Cao Cầu nên bị truy nã. Trên đường bỏ trốn ông đến Sử gia trang. Vương Tiến và Sử Tiến đã có cuộc đấu võ mà phần thắng thuộc về Vương Tiến. Sử Tiến rất khâm phục võ nghệ của Vương Tiến nên bái ông làm sư phụ dạy võ nghệ. Sau vài tháng, Vương Tiến thấy võ nghệ của Sử Tiến có tiến bộ vượt bậc nên từ giã.

Gần Sử gia trang có núi Hoa Sơn, ở đó có một toán cướp. Một lần, một tướng cướp là Trần Đạt dẫn quân tấn công Sử gia trang, nhưng bị Sử Tiến đánh bại và bị bắt. Anh em kết nghĩa với Trần Đạt là Chu Vũ và Dương Xuân đến cầu xin Sử Tiến thả Trần Đạt. Sử Tiến cảm động và tha Trần Đạt. Từ đó, Sử Tiến với ba người kia trở thành thân thiết. Hai bên thường gửi quà và mở tiệc đãi nhau.

Sau một buổi tiệc, một trong những gia nhân của Sử Tiến say rượu, trở về từ sào huyệt của nhóm cướp. Một thợ săn tên Lý Cát bắt gặp anh ta. Do hám tiền, tay thợ săn đã dò hỏi và lấy được lá thư của băng cướp gửi Sử Tiến. Hắn đem nộp lá thư cho quan huyện và tố cáo Sử Tiến câu kết với giặc cướp. Quan huyện lập tức cử lính đến tấn công Sử gia trang, nhưng do đã biết trước nên Sử Tiến cùng với sự giúp đỡ của toán cướp đã đánh bại quân lính, sau đó đốt Sử gia trang và trốn lên Hoa Sơn. Sử Tiến từ chối việc gia nhập băng cướp, đến Vị Châu và làm quen với Lỗ Trí Thâm. Sau khi Lỗ Trí Thâm bị trục xuất khỏi chùa Ngũ Đài, gặp lại Sử Tiến và cả hai trừ diệt được toán cướp đội lốt thầy tu của Thôi Đạo Thành và Khưu Tiểu Ất.


21: Thiên Lập Tinh - Song Thương Tướng Đổng Bình

2157966.jpg


Đổng Bình, ngoại hiệu là Song Thương Tướng, ngồi ghế thứ 15 trong 108 anh hùng, thuộc sao Thiên Lập Tinh, là người * Quận phủ Hà Đông, làm chức Binh mã Đô giám dưới trướng Thái thú Phủ Đông Bình là Trình Vạn Lý, khiến hai cây thương rất giỏi, sức khoẻ muôn người không địch nổi. Sau quân Tống Giang đánh Phủ Đông Bình, thấy Đổng Bình khỏe quá muốn dùng mẹo bắt sống ,Đổng Bình trúng kế chạy về Thọ Xuân, bị bắt sống, rồi hàng Tống Giang.

Sau này qua Giang Nam đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa kéo đến ải Độc Tùng, sai Âu Bằng, Đặng Phi, Lý Trung, Chu Thông leo lên núi dò đường, gặp tướng giặc là Lệ Thiên Nhuận, vì muốn báo thù cho anh là Lệ Thiên Hựu bị Lữ Phương đâm chết, nên thả quân tấn công 4 tướng, Chu Thông bị chém chết, các tướng khác cũng mang thương tích cố đánh rút chạy về trại. Đổng Bình tức giận muốn đánh báo thù cho Chu Thông liền thúc ngựa đến trước cửa ải lớn tiếng quát mắng tướng giặc. Quân giặc từ trong cửa ải bắn hoả pháo xuống, đạn lửa rơi sát người làm cho Đổng Bình bỏng cháy cánh tay trái, phải quay về doanh trại. Vì thế Đổng Bình phải buộc thuốc bó nẹp gỗ ở tay không cầm thương được. Dù vậy, ngay ngày hôm sau Đổng Bình lại định lên núi đánh báo thù, Lư Tuấn Nghĩa phải khuyên can mãi mới chịu nghe. Hôm sau nữa, thấy vết thương đã đỡ đau, Đổng Bình không báo cho Lư Tuấn Nghĩa biết, bàn riêng với Trương Thanh rồi hai người đi bộ lên trước cửa ải thách đánh. Lệ Thiên Nhuận và Trương Thao liền mở cửa ải ra giao chiến. Đổng Bình muốn bắt sống Lệ Thiên Nhuận liền nâng thương xông đến chặn đánh. Lệ Thiên Nhuận cũng dùng thương dài xông đến đánh Đổng Bình. Hai người giao chiến hơn mười hiệp. Đổng Bình sốt ruột muốn báo thù, không ngờ tay trái còn đau không cầm thương được đành phải lui xuống núi. Lệ Thiên Nhuận đuổi theo xuống quá cửa ải, Trương Thanh dồn sức đâm tới, nhưng Lệ Thiên Nhuận kịp né người ra sau cây thông tránh được. Ngọn giáo trong tay Trương Thanh cắm phập vào gốc thông. Trương Thanh dùng hết sức nhưng không nhổ giáo ra được, bị Lệ Thiên Nhuận phóng thương đâm trúng ngực ngã gục tại chỗ. Đổng Bình thấy Trương Thanh bị giết vội múa song thương đến đánh, không ngờ lúc ấy Trương Thao từ phía sau lia ngang một đao chém Đổng Bình đứt đôi làm hai đoạn.

22: Thiên Dũng Tinh - Đại Đao Quan Thắng

2286258.jpg

Quan Thắng có biệt hiệu là Đại Đao , là một trong 36 Thiên Cang Tinh, đã cùng với hai phó tướng là Tuyên Tán và Hách Tư Văn gia nhập Lương Sơn Bạc.

Sau đó, triều đình phái hai viên mãnh tướng là Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc đến đánh Lương Sơn bạc, Quan Thắng đã trổ tài dụ tướng. Quan Thắng đã lập nhiều chiến công trong trận đánh Phương Lạp. Khi về kinh được trao chức Tổng quản Binh mã phủ Đại Danh. Sau này Quan Thắng đi thao luyện quân mã trở về, nhân lúc say rượu, sẩy chân ngã ngựa, lâm bệnh rồi mất. Xét về võ công, ông chỉ thua có Báo Tử Đầu-Lâm Xung.


23: Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn

2328289.jpg

Lý Tuấn có biệt hiệu là "Hỗn Giang Long" - một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Lý Tuấn có tài lặn nước giỏi, và chiến đầu trên cạn cũng khá, Lý Tuấn gặp Tống Giang ở núi Yết Dương, hai người kết nghĩa huynh đệ, cũng đã lập công to khi bắt sống được Cao Cầu. Lý Tuấn thuộc sao Thiên Thọ Tinh.

24: Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hoả Tần Minh

2486547.jpg


Tần Minh là một nhân vật trong truyện Thủy hử của Thi Nại Am, có biệt hiệu là Tích Lịch Hỏa do tính cách nóng như lửa. Tần Minh cũng thuộc vào một trong 36 Thiên Cang Tinh là Thiên Mãnh Tinh. Tần Minh có tài sử dụng cây Lang nha côn rất thiện nghệ, sức khỏe muôn người khó địch nổi, trước làm Thống chế ở phủ Thái Châu, sau biết tin Hoa Vinh theo Tống Giang lên Lương Sơn thì hết sức tức giận, và được tri phủ Thái Châu cho đi bắt Hoa Vinh, nhưng lại thất bại và chịu theo Tống Giang lên Lương Sơn tụ nghĩa. Tần Minh lập rất nhiều công to ở Lương Sơn như trong trận đánh Chúc Gia Trang, Tần Minh đánh Chúc Bưu bị thương. Trong trận đánh thành Tăng Đầu đã giết chết một trong năm anh em họ Tăng là Tăng Sách. Sau khi Tống Giang quy thuận triều đình đi đánh Phương Lạp, trong một trận đánh qua núi Ô Long, Tần Minh đã trúng cạm bẫy của địch và tử trận.

Nguồn: http://vietyo.com/forum/108-vi-anh-hung-luong-son-bac/t8000/
 
Độc Quyền! FUN88 Tặng 150% Tiền Gửi Lên Tới 5 Triệu. Tặng Thêm Chuyến Đi Pháp Xem Euro Cùng Thiên Thần.
cine 11:53 25/11/2008
0

25: Thiên Mãn Tinh - Mĩ Nhiệm Công Chu Đồng

2515845.jpg

Chu Đồng , có biệt hiệu Mỹ Nhiệm Công , là một trong 36 Thiên Cang Tinh của tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Chu Đồng có khuôn mặt vóc dáng rất đàn ông. Võ công cũng khá, làm chức Đô đầu.

Do giải cứu Lôi Hoành mà Chu Đồng bị đi đày, lại bị Ngô Dụng bày kế hãm hại giết chú nhóc con quan mà cuối cung Chu Đồng phải khăn gói lên Lương Sơn làm giặc cướp.26: Thiên Thoái Tinh - Sáp Sí Hổ Lôi Hoành

2679937.jpg

27: Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh

2746873.jpg

Yến Thanh hay thường được gọi là Lãng Tử Yến Thanh là một nhân vật trong 36 Thiên Cang Tinh thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am. Yến Thanh sinh tại Đại Danh Phủ Bắc Kinh, mồ côi cha mẹ, được Lư Tuấn Nghĩa nhận làm gia nhân và hết mực cưng chiều, coi như cánh tay phải. Yến Thanh là một người cao 6 thước, tuấn tú, môi đỏ, mày rậm, giỏi võ thuật, đàn hát. Binh khí thường dùng là nỏ. Yến Thanh có tài bắn tên, có thể cách xa 100 bước chân bắn xuyên cành liễu. Chức vụ ở Lương Sơn Bạc là Bộ Quân Đầu Lĩnh.

28:Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng

[img]http://http//anhso.net/data/1/Donna_Donna/754435/2882698.jpg[/img]


Dương Hùng , có biệt hiệu là Bệnh Quan Sách , sao Thiên Lao Tinh, là một người gác lao trong tiểu thuyết Thủy hử.

Một hôm, Dương Hùng bị một bọn giặc cướp đánh đòi tiền chơi cờ bạc, lúc này có người bạn là Thạch Tú đến cứu. Dương Hùng bèn cho Thạch Tú đến ở nhà mình. Vợ của Dương Hùng là nàng Phan Xảo Vân, là một phụ, bị Thạch Tú phát hiện và báo cho Dương Hùng, nhưng Dương Hùng không tin đã đưổi Thạch Tú đi, về sau Thạch Tú tìm đủ nhân chứng và báo lại một lần nữa, Dương Hùng giết Xảo Vân và cùng Thạch Tú bàn lên xin gia nhập Lương Sơn Bạc, lúc này lại có một thuộc hạ cũ là Thời Thiên xin đi theo. Chẳng may giữa đường Thời Thiên bị bắt bởi Chúc gia trang, Dương Hùng bèn cầu cứu Phát Thiên Bằng-Lý Ứng, Lý Ứng đánh không nổi bèn lên cầu Lương Sơn Bạc. Thời Thiên được cứu và cả ba người gia nhập Lương Sơn Bạc.

Về sau trong trận đánh Liêu, Dương Hùng đã giết một viên đại tướng của giặc và lập công cho quân đội Lương Sơn Bạc.


29: Thiên Cánh Tinh - Thuyền Hoả Nhi Trương Hoành

2974555.jpg


30: Thiên Cứu Tinh - Một Già Lạn Mục Hoằng

3085452.jpg

31: Thiên Tuệ Tinh – Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú

3176911.jpg

Thạch Tú, ngoại hiệu là Phanh Mệnh Tam Lang, sao Thiên Tuệ Tinh, thứ 33 trong 108 anh hùng, quê ở phủ Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, tính thích trừ những việc bất bình, sau theo chú đi buôn ngựa, bất đồ giữa đường chú mất tiêu hết tiền nong, đành phải lưu lại ở đất Kế Châu mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Một hôm gánh củi đi qua thấy Dương Hùng bị đánh liền xông vào giải vây, rồi gặp Đái Tông, Dương Lâm rủ lên Lương Sơn Bạc. Dương Hùng và Thạch Tú kết nghĩa làm huynh đệ, Thạch Tú tạm trọ ở nhà Dương Hùng, mở quán bán thịt. Vợ Dương Hùng là Phan Xảo Vân thông đồng với hòa thượng Bùi Như Hải, Thạch Tú và Thì Thiên biết được, báo lại với Dương Hùng. Dương Hùng không tin, đuổi Thạch Tú ra khỏi nhà, Thạch Tú giết Bùi Như Hải đêm đó rồi bắt Phan Xảo Vân giải lên núi Thúy Bình Sơn, đưa Dương Hùng lên tra hỏi. Dương Hùng biết sự thật, chém chết Xảo Vân, cùng Thạch Tú, Thì Thiên lên Lương Sơn Bạc, đi ngang qua Chúc gia trang, Thì Thiên bị bắt, Dương Hùng cùng Thạch Tú lên Lương Sơn đầu quân, hai người đi thám thính ở Chúc gia trang thì Dương Hùng bị bắt, Thạch Tú được chỉ đường nên quay về trại được, nhờ Thạch Tú mà quân Tống Giang đến đánh được Chúc gia trang, Thạch Tú đánh nhau với Tôn Lập rồi bị bắt sống, nửa đêm Tôn Lập thả Thì Thiên cùng tất cả hảo hán bị nhốt ra, phá Chúc gia trang. Sau này khi đi đánh Phương Lạp, đến gần ải Dục Linh, Lư Tuấn Nghĩa sai Sử Tiến, Thạch Tú, Trần Đạt, Dương Xuân, Lý Trung, Tiết Vĩnh dẫn 3000 quân đi trước dò đường, gặp tướng Giang Nam là Bàng Vạn Xuân. Bàng Vạn Xuân bắn Sử Tiến ngã ngựa, rồi hai bên sườn núi bắn tên như mưa, 6 tướng cùng 3000 quân cả người lẫn ngựa đều bị bắn chết.

32: Thiên Khốc Tinh - Song Vĩ Hạt Giải Bảo

3215874.jpg

33: Thiên Bạo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
3377167.jpg

34: Thiên Giang Tinh - Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận

3423797.jpg

Trương Thuận , là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Lãng Lý Bạch Điều , Thiên Tổn Tinh. Cùng anh là Trương Hoành gia nhập Lương Sơn Bạc. Trong trận đánh Phương Lạp, Trương Thuận đã liều mình nhảy qua cửa ải giặc và hy sinh.

35: Thiên Tiệp Tinh - Một Vũ Tiễn Trương Thanh
3516995.jpg

Trương Thanh là một trong 36 Thiên Cang Tinh nằm trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, sao Thiên Tiệp Tinh, biệt hiệu là Một Vũ Tiễn có biệt tài ném đá rất cao cường.

Đánh một lúc 14 viên tướng của Tống Giang (Từ Ninh, Yến Thuận, Hàn Thao, Bành Kỷ, Hồ Duyên Chước, Lôi Hoành, Chu Đồng, Dương Chí, Quan Thắng, Hách Tử Văn, Đổng Bình, Sách Siêu, Tuyên Tần, Lưu Đường). Lại có thêm hai viên phó tướng là Cung Vương và Đình Đắc Tôn. Cả ba người bị Ngô Dụng bày mưu bắt và đầu hàng Lương Sơn Bạc.

Trong trận đánh Điền Hổ, Trương Thanh đã giả dạng một người khác và đột nhập vào quân Điền Hổ, rồi lấy Quỳnh Anh và hai người làm nội ứng. Thành công mĩ mãn.

Khi đi đánh Phương Lạp, Trương Thanh và Đổng Bình cùng nhau ra trận đánh báo thù cho Tiểu Bá Vương-Chu Thông. Đổng Bình đánh một lúc ba tướng, Trương Thanh thấy thế xông vào thì bị một viên tướng đánh chặn lại, Trương Thanh phóng ngọn giáo vào viên tướng ấy thì lại trúng vào thân cây, Trương Thanh đang định rút ra thì viên tướng đó lại đâm chết y.
36: Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu

3647551.jpg

Sách Siêu (Tác Siêu) , là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am. Sách Siêu là một trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Cấp Tiên Phong, sao Thiên Không Tinh. Vốn là bạn thân của Thanh Diện Thủ-Dương Chí.

Trong lần đánh Phương Lạp, Sách Siêu đánh nhau với dũng tướng Thạch Bảo, Thạch Bảo không đánh đổ được Sách Siêu vờ bỏ chạy, Sách Siêu không biết là mẹo bèn đuổi theo bị Thạch Bảo cho một vùi vào đầu chết tươi.37: Thiên Phú Tinh - Phác Thiên Điêu Lý Ứng

3724365.jpg

Lý Ứng có biệt hiệu là Phác Thiên Bằng, là một trong 36 Thiên Cang Tinh trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am, Lý Ứng sử dụng vũ khí kiếm và phi đao, cưỡi ngựa bắn cung môn nào cũng xuất sắc. Là một địa chủ giàu có, có tinh thần nghĩa hiệp tương thân tương ái "giang hồ". Tiêu biểu cho khí khái anh hùng xả thân vì chiến hữu. Là một trong 108 anh hùng Lương Sơn có võ nghệ giỏi nhất. Trong cuộc ng độ vũ trang giữa Lương Sơn bạc với Chúc gia trang, Lý Ứng đã không tham gia và bị thương do trợ giúp Thạch Tú, Dương Hùng, Thời Thiên.

Lý Ứng đã bị Tống Giang lôi kéo lên Lương Sơn sống cuộc đời lạc thảo.

38: Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên

3858422.jpg

39: Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đổng Uy

3958153.jpg

40: Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập

4048734.jpg

41: Địa Toại Tinh - Thông Tí Viên Hầu Kiện

4183453.jpg

42: Địa Kiệt Tinh – Xú Quận Mã Tuyên Tán

4234545.jpg

43: Địa Dũng Tinh - Bệnh Uý Trì Tôn Lập

4392381.jpg

44: Địa Kê Tinh - Thao Đao Quỷ Tào Chính

4447887.jpg

45: Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh


4525417.jpg

Trương Thanh là một trong 36 Thiên Cang Tinh nằm trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, sao Thiên Tiệp Tinh, biệt hiệu là Một Vũ Tiễn , có biệt tài ném đá rất cao cường.

Đánh một lúc 14 viên tướng của Tống Giang (Từ Ninh, Yến Thuận, Hàn Thao, Bành Kỷ, Hồ Duyên Chước, Lôi Hoành, Chu Đồng, Dương Chí, Quan Thắng, Hách Tử Văn, Đổng Bình, Sách Siêu, Tuyên Tần, Lưu Đường). Lại có thêm hai viên phó tướng là Cung Vương và Đình Đắc Tôn. Cả ba người bị Ngô Dụng bày mưu bắt và đầu hàng Lương Sơn Bạc.

Trong trận đánh Điền Hổ, Trương Thanh đã giả dạng một người khác và đột nhập vào quân Điền Hổ, rồi lấy Quỳnh Anh và hai người làm nội ứng. Thành công mĩ mãn.

Khi đi đánh Phương Lạp, Trương Thanh và Đổng Bình cùng nhau ra trận đánh báo thù cho Tiểu Bá Vương-Chu Thông. Đổng Bình đánh một lúc ba tướng, Trương Thanh thấy thế xông vào thì bị một viên tướng đánh chặn lại, Trương Thanh phóng ngọn giáo vào viên tướng ấy thì lại trúng vào thân cây, Trương Thanh đang định rút ra thì viên tướng đó lại đâm chết y.

46: Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng Hàn Thao

4637336.jpg

47: Địa Háo Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng

4739277.jpg

Bạch Thắng, biệt hiệu là Bạch Nhật Thử (chuột ban ngày), là một trong những người đầu tiên của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, bộ tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am, Trung Quốc. Bạch Thắng khởi điểm là đi ăn cướp vàng bạc cùng Tiều Cái, Ngô Dụng, 3 anh em họ Nguyễn, Công Tôn Thắng, Lưu Đường. Bạch Thắng có tài "đánh bạc" bị quan quân triều đình đánh cho hộc máu mồm máu mũi... nhân vật này không có gì đặc biệt

48: Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh

4813514.jpg

49: Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà Dương Xuân
4916949.jpg


50: Địa Vi Tinh - Nụy Cước Hổ Vương Anh

5019729.jpg

51: Địa Phi Tinh - Bát Tí Na Tra Hạng Sung

5181399.jpg

cine 11:54 25/11/2008
0
52: Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long

5242724.jpg


53: Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ
5385856.jpg

54: Địa Hạp Tinh - Hoả Nhãn Toan Nghê Đặng Phi

5429872.jpg

55: Địa Nhiên Tinh - Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy

5537267.jpg

56: Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục

5613369.jpg

57: Địa Trục Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn

5767984.jpg

58: Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng

5825832.jpg

59: Địa Tù Tinh – Hãn Địa Hốt Luật Châu Quý

5939121.jpg

60: Địa Cuồng Tinh - Độc Hoả Tinh Khổng Lượng

6052128.jpg

61: Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng

6111344.jpg

62: Địa Tặc Tinh - Cổ Thượng Tảo Thời Thiên

6272539.jpg

63: Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
6323623.jpg

64: Địa Thoái Tinh – Phan Giang Thận Đồng Mãnh

6445929.jpg

65: Địa Giác Tinh - Độc Giác Long Trâu Nhuận

6561551.jpg

66: Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng Lý Trung

6693126.jpg

67: Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đĩnh

6735376.jpg

68: Địa Khoát Tinh - Ma Vân Kim Xí Âu Bằng
6894876.jpg

69: Địa Xương Tinh - Mao Đầu Tinh Khổng Minh

6946942.jpg

70: Địa Âm Tinh - Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu

71: Địa Lý Tinh - Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng

7114575.jpg

72: Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương

7281191.jpg

73: Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương

7356736.jpg


Hỗ Tam Nương , đôi khi phiên âm thành Hồ Tam Nương, là một nữ tướng, biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh , sao Địa Tuệ Tinh. Khi Tống Giang đánh Chúc gia trang, Hồ gia trang sai Hỗ Tam Nương đi cứu, Hỗ Tam Nương đã đánh nhiều dũng tướng của Lương Sơn Bạc, sau đó bị Báo tử Đầu Lâm Xung bắt sống.

Do Tống Giang đã hứa với Vương Anh là sẽ tìm một phu nhân cho ý, nên đã gả Hỗ Tam Nương cho Vương Anh.

Trong trận đáng Phương Lạp, Vương Anh và Hỗ Tam Nương đều bị Trịnh Bưu giết chết.


74: Địa Sát Tinh - Thanh Nhãn Hổ Lý Vân

7469919.jpg

75: Địa Hựu Tinh - Trại Nhân Quý Quách Thịnh

7535417.jpg
76: Địa Yêu Tinh - Mạc Trứ Thiên Đỗ Thiên
7637336.jpg

77: Địa Hùng Tinh - Tỉnh Mộc Hãn Hách Tư Văn

7721831.jpg

78: Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận

7879288.jpg


79: Địa Phục Tinh - Kim Nhãn Bưu Thi Ân
7952724.jpg


80: Địa Ám Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm


8074745.jpg

81: Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh

8118769.jpg

82: Địa Chánh Tinh - Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên

8215945.jpg
83: Địa Sửu Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng

8381248.jpg

84: Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà

8481327.jpg

85: Địa Bình Tinh - Thiết Tí Bác Sái Phúc

8536143.jpg


7016511.jpg
cine 11:55 25/11/2008
0

86: Địa Minh Tinh - Thiết Địch Tiên Mã Lân

8616888.jpg

87: Địa Chu Tinh - Khiêu Giản Hổ Trần Đạt

8774341.jpg88: Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng Bành Nhĩ

8899334.jpg


89: Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng

8938196.jpg


90: Địa Linh Tinh - Thần Y An Đạo Toàn

9012512.jpg
91: Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính

9189464.jpg

92: Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Đan Đình Khuê

9227227.jpg
93: Thần Cơ Quân Sư Chu Võ

9369773.jpg

94: Địa Bạo Tinh - Tang Môn Thần Bảo Húc

9481933.jpg

95: Địa Mãnh Tinh - Thần Hoả Tướng Ngụy Định Quốc

9594876.jpg

96: Địa Tổn Tinh - Nhất Chi Hoa Sái Khánh

9658153.jpg

97: Địa Xảo Tinh - Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiện

9737623.jpg

98: Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan

9859129.jpg


99: Địa Tốc Tinh – Trúng Tiên Hổ Đinh Đắc Tôn

9978889.jpg

100: Địa Tàng Tinh - Tiếu Diện Hổ Chu Phú

10054264.jpg

101: Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín

10113522.jpg

102: Địa Ma Tinh - Vân Lý Kim Cương Tống Vạn

10296268.jpg

103: Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tử

10396977.jpg

104: Địa Mãn Tinh - Ngọc Phan Can Mạnh Khang

10429972.jpg

105: Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lạn Mục Xuân

10548278.jpg

106: Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương

10692259.jpg

107: Địa Sổ Tinh - Tiểu Uý Trì Tôn Tân

10757984.jpg

108: Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông

10872598.jpg

neslinh 17:13 25/11/2008
0
Cái này hay và công phu nhỉ, thanx bác vì đã post, , thanx 1 phát nữa cho người viết .
21:28 03/12/2008
0
đẹp, thật tuyệt vời, cám ơn ông nào đã post lên nha, lão phu nay được mở thêm tầm mắt
01:22 04/12/2008
0
post công phu thiệt nhưng rất nhiều chi tiết bị sai
beodaica_hue 20:17 19/02/2012
0
Quan Thắng mà để ánh Quan vũ crisp.gif
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
tống giang , lương sơn bạc , tiều cái , triều cái , thuỷ hử , hà đào , tăng đầu , ngô dụng , thi nại am , lên lương sơn bạc ,