Share tip bóng đá nước ngoài FREE, chắc thắng 89%

Bói Gạch Trong Tình Yêu

iljimae52 17:56 30/06/2011
Bạn hãy bắt đầu trắc nghiệm này vào thứ hai, nó sẽ nghiệm trên một tuần!!! Độ chính xác cao lém đó nhe 70% a'!!! kaka...

Bước 1 : Bạn hãy gạch ngắn thẳng hàng (gạch thoải mái, ngẫu nhiên, không được đếm => nếu ko sẽ mất hiệu nghiệm
VD: / / / / / / / / / / / / / / / /
Bạn hãy gạch 3 hàng như vậy
VD: / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / / / / / /

Bước 2 : Bạn hãy đóng mở ngoặc: 3 gạch ngắn thì 1 ngoặc
VD: (/ / /) (/ / /) (/ / /) ... 0
Nếu ngoặc đủ hết ko dư gạch nào như ví dụ trên thì sẽ là số 0, nếu dư 1 gạch thì là số 1, 2 gạch la số 2
VD: (/ / /) (/ / /) / ... 1
(/ / /) (/ / /) (/ / /) ... 0
(/ / /) (/ / /) / / ... 2
Như ví dụ trên, bạn sẽ đọc mã số là 102. Bạn hãy đối chiếu với nghiệm của hàng số 102. Đó là nghiệm 1 tuần của bạn.

Mã số:

000 : Cẩn thận kẻo người ta khiển trách
001 : Bạn được người ta yêu
002 : Bạn có tin buồn
010 : Có người lừa dối bạn
011 : Có người xúc phạm danh dự của bạn
012 : Người ta làm bạn khó xử
020 : Bạn được người ta tặng quà
021 : Bạn đau khổ vì sự ra đi của họ
022 : Bạn có tin của người ở xa
100 : Người ta đau khổ vì bạn
101 : Bạn nên ở nhà
102 : Bạn không được chủ quan
110 : Có người muốn chinh phục bạn
111 : Mọi công việc của bạn nên hết sức cẩn thận
112 : Có 1 tình yêu thầm kín dành cho bạn
120 : Ước mơ, việc làm của bạn không thành công
121 : Ước mơ, việc làm của bạn thành công
122 : Bạn tự làm khổ mình
200 : Sự lạnh nhạt của bạn làm người khác đau khổ
201 : Hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định việc gì
202 : Người ta nghĩ vế bạn
210 : Ban có tin vui
212 : Người ta mong gặp bạn
220 : Bạn sẽ có người yêu
221 : Bạn không nên suy nghĩ nhiều
222 : Người của bạn thật lòng với bạn
Hãy đê kết quả trong khuông CM của mình nhé iljimae chúc các bạn may mắn trong tình yêu
iljimae52 18:00 30/06/2011
0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
mã số của iljimae là 121 : Ước mơ, việc làm của bạn thành công
kuno95 18:11 30/06/2011
0
(///)(///)(///)(///)//...2
(///)(///)(///)(///)(///)...0
(///)(///)...0
của tui là 200 : Sự lạnh nhạt của bạn làm người khác đau khổ
tui lạnh nhạt làm ơi đau khổ zậy chùi
Duc196asa 18:40 30/06/2011
0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
221 : Bạn không nên suy nghĩ nhiều
e đg suy nghĩ nh` vãi bắt k suy nghĩ lsao dc
mrbeengok 18:53 30/06/2011
0
(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) 0
(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) / 1
(///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) (///) 0
010: Có người lừa dối bạn. Có lẽ là chuẩn
sactatca1 22:29 01/07/2011
0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)//
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)/

ước mơ, việc làm của bạn thành công.
mr.soul 16:51 02/07/2011
0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)...0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)/...1
(///)(///)(///)(///)/...1

có người xúc phạm danh dự của bạn chuẩn vậy sao
xinkute159 00:31 03/07/2011
0
0 0 1
fuogkoi1612 00:53 03/07/2011
0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///) 0
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)// 2
(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///)(///) 0
020 la cai gi day thot
KelBin 08:58 03/07/2011
0
(///)(///)(///)(///)// 2
(///)(///)(///)(///)(///)// 2
(///)(///)(///) 0
220
Bạn sẽ có người yêu
IRIS310 09:03 03/07/2011
0
122 bạn tự làm khổ mình, chuẩn vậy
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
đau khổ , gạch ngắn , ví dụ trên , ước mơ , tình yêu thầm kín , làm người khác đau , bạn làm người khác , tự làm khổ mình , bạn tự làm khổ , người ta đau khổ ,