Share tip bóng đá nước ngoài FREE, chắc thắng 89%

Hài Phong Lê

nhok_lala 13:30 06/10/2011


Hút thuốc lúc 14 tuổi
Nghỉ học lúc 15 tuổi
Có bồ bịch lúc 16 tuổi
Zô băng đảng lúc 17 tuổi
And đi tù 1 năm mới vào quân đội......


Kết nhất câu cuối..........
.
.
.
.
Thank dùm nha
nhok_lala 16:24 06/10/2011
0
Sao hok ai xem hết z.
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
and đi tù , năm mới , thank dùm nha , kết nhất câu cuối , quân đội , zô băng đảng lúc , nghỉ học lúc , hút thuốc lúc , hài phong lê ,