Share tip bóng đá nước ngoài FREE, chắc thắng 89%

sao cờ rôm cộng không vào mạng đc

likeyou 06:41 13/03/2014
chả hiểu sao cờ rôm cộng nó lại ko vào mạng đc
 
trình duyệt khác vào bình thường mà 
 
 
toanLA 06:58 13/03/2014
đc mà chú. ta vẫn đang onl bằng crom+ nè  
likeyou 07:00 13/03/2014
ừ trình duyệt khác vào đc mỗi cờ rôm bị vậy
oversea68 08:33 13/03/2014
safari, đi ra.......
Astic 10:03 13/03/2014
mình vẫn đang xài và vẫn bt 
king_lionz 10:24 13/03/2014
dính virus cmnr    
Phan_Tai 13:05 13/03/2014
gỡ ra và cài lại
likeyou 14:31 13/03/2014
làm rồi vẫn vậy
Gửi trả lời dành cho thành viên

Bài cùng mục với sao cờ rôm cộng không vào mạng đc