Share tip bóng đá nước ngoài FREE, chắc thắng 89%

Tuyển tập phim Zombies (phần 2)

quocrhk 20:10 14/10/2011
Tham gia club ca cuoc bong da hợp pháp kiếm trung bình mỗi ngày 300k
tất cả pass: chiaseit.org,người up:KevinThanh


1./Walking Dead Season One

[center]2./La Horde 2009

Quốc Gia: Pháp.
Trailer:xgIfSdE_4g4][/youtube]
Link phim:http://www.mediafire.com/?sharekey=3zkxx2vih5toc
pass kevinthanh92
Thuyết minh:http://www.mediafire.com/?ye50r57ybe5r11y

3./Bio-Zombie-1998

Phim: Hồng Kông
Trailer:Link down kèm thuyết minh:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=9o2qxd0eiw5tc]http://www.mediafire.com/?sharekey=9o2qxd0eiw5tc
pass: kevinthanh92

4./Dawn Of The Dead 2004
trailer:Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=87o7b7jezhb1r]http://www.mediafire.com/?sharekey=87o7b7jezhb1r

5./RecTrailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=z3d1aiygp4aqs]http://www.mediafire.com/?sharekey=z3d1aiygp4aqs

6./Rec 2-2009


Thể Loại: zombie
Quốc Gia: UK
Trailer: Link
[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=29xm332g7c758]http://www.mediafire.com/?sharekey=29xm332g7c758
subviet:http://subscene.com/vietnamese/Rec-2...le-307431.aspx

7./House Of The Dead-2005


Quốc Gia:US
Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=1z2wh5qhnwvwu]http://www.mediafire.com/?sharekey=1z2wh5qhnwvwu

8./Shaun Of The Dead-2004


Thể Loại: Hài
Quốc Gia: US
Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=zcshfi64weq46]http://www.mediafire.com/?sharekey=zcshfi64weq46


9./Zone Of The Dead

Quốc Gia: US
Trailer:link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=o17uzhuh03ckx]http://www.mediafire.com/?sharekey=o17uzhuh03ckx


10./Stacy
Quốc Gia: Japan
trailer:link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=vgfgyt1otfy0t]http://www.mediafire.com/?sharekey=vgfgyt1otfy0t


11./Zombie Of Mass Destruction(hài)
Quốc gia: US
Trailer:link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=o9lr4r7487sw8]http://www.mediafire.com/?sharekey=o9lr4r7487sw8

12./THE CRAZIES-bệnh điên


Quốc Gia: US
trailer:link:
[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=w13t8cx5xpsbs]http://www.mediafire.com/?sharekey=w13t8cx5xpsbs

13./Doghouse-Nhà Chứa

Quốc Gia: US
trailer:link:
[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=d0v901mcj18by]http://www.mediafire.com/?sharekey=d0v901mcj18by

14./Resident Evil 2002-Sự khởi đầu của tập đoàn Umbrella

Quốc Gia: US
Trailer:Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=21276wchiwej4]http://www.mediafire.com/?sharekey=21276wchiwej4


15./Resident Evil Apocalypse 2004ách khải huyền


Quốc Gia: US
Trailer: Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=405eerrhnr2zd]http://www.mediafire.com/?sharekey=405eerrhnr2zd


16./Resident Evil Extinction 2007:tuyệt diệt


Quốc gia: US
Trailer:linhk: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=6qk6yfgkqkus7]http://www.mediafire.com/?sharekey=6qk6yfgkqkus7


17./Resident Evil Afterlife 2010


Quốc Gia: US
Trailer: Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=89k13d8pwr5d8]http://www.mediafire.com/?sharekey=89k13d8pwr5d8


18./Resident Evil: Degeneration

Quốc Gia: Japan
Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=a82rgoc56oodm]http://www.mediafire.com/?sharekey=a82rgoc56oodm


19./28 Days Later 2002


Quốc Gia:UK
Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=o6k1q6b2n420x]http://www.mediafire.com/?sharekey=o6k1q6b2n420x

20./28 Weeks Later 2007


Quốc Gia:UK
Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=de9qaououbffr]http://www.mediafire.com/?sharekey=de9qaououbffr


21./Dead Alive 1992


Quốc Gia: US
Trailer:http://www.mediafire.com/?sharekey=bjnvlw9s9h9b1
Link:http://www.mediafire.com/?sharekey=niw01ljc5jxxo

22./Re-Animator


Quốc gia: US
Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=qgrx8cuhmw5di]http://www.mediafire.com/?sharekey=qgrx8cuhmw5di

23./Bride Of Re-Animator 1990


Trailer:Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=8bfdj5osu7vnn]http://www.mediafire.com/?sharekey=8bfdj5osu7vnn

24./Beyond Re Animator


Quốc Gia: US
Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=h8hx74tbz3142]http://www.mediafire.com/?sharekey=h8hx74tbz3142

25./Dead SnowTrailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=a6ko182a1alv9]http://www.mediafire.com/?sharekey=a6ko182a1alv9

26./Devil's Playground 2010


Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=na9ecli22w8g5]http://www.mediafire.com/?sharekey=na9ecli22w8g5

27./Return Of Living Dead 1


Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=l65ioxwc7cmif]http://www.mediafire.com/?sharekey=l65ioxwc7cmif

28./Return Of Living Dead 2

[center]

Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=77zf2rel06i30]http://www.mediafire.com/?sharekey=77zf2rel06i30

29./Return Of Living Dead 3


Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=3gb0dcnnhjmts]http://www.mediafire.com/?sharekey=3gb0dcnnhjmts

30./Return Of Living Dead 4:NECROPOLIS


Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=8bfdj5osu7vnn]http://www.mediafire.com/?sharekey=8bfdj5osu7vnn

31./Night of the Creeps (1986)Trailer: Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=h2knomffnkn2z]http://www.mediafire.com/?sharekey=h2knomffnkn2z

32./Survival Of The Dead (2009)


Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=8bb2al78lnxy9]http://www.mediafire.com/?sharekey=8bb2al78lnxy9[/center]

33./Day Of The Dead

Trailer:Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=vvn4s25yywmvr]http://www.mediafire.com/?sharekey=vvn4s25yywmvr

35./Against The DarkTrailer:Link: [url=http://www.mediafire.com/?sharekey=ce8mrxddq4una]http://www.mediafire.com/?sharekey=ce8mrxddq4una

36./Eaters - Rise of the Dead 2010Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=3eyzg7v6674g4]http://www.mediafire.com/?sharekey=3eyzg7v6674g4

37./Aaah Zombies(hài)Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=zppv7al2fs8di]http://www.mediafire.com/?sharekey=zppv7al2fs8di[/center]

38./Boy Eats GirlTrailer:link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=fuafvlnvhmy0i]http://www.mediafire.com/?sharekey=fuafvlnvhmy0i

39./City Of RottTrailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=91lxkmi9c8ky6]http://www.mediafire.com/?sharekey=91lxkmi9c8ky6

Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=m2ylt1cjgcpvp]http://www.mediafire.com/?sharekey=m2ylt1cjgcpvp[/center]

42./Flight of the Living Dead

Trailer:link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=9c77bk1i4q6d6]http://www.mediafire.com/?sharekey=9c77bk1i4q6d6

44./The Zombie Farm45./ Children Of The Living Dead[/center]

[/B]49./ Land Of The Dead 2005

54./Day Of The Dead55./Stake Land 2010Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=py9o6vnpxt1vk]http://www.mediafire.com/?sharekey=py9o6vnpxt1vk

56./Bulong (2011)Trailer:Link:[url=http://www.mediafire.com/?sharekey=vlgd0jrhn9as4]http://www.mediafire.com/?sharekey=vlgd0jrhn9as4[/center]


57./Dead & Breakfsat (funny)


quocrhk 20:11 14/10/2011
0
có mấy phim giống ở phần 1..post sơ suất mong mấy cậu bõ qua
TheMatrjx 20:38 14/10/2011
0
Mai thi xong tải về xem dần... thích kiểu thây ma thế này....sợ kiểu siêu nhiên...
shilaka 21:05 12/01/2013
0
sao mình dow k được vậy ? có ai biết chỉ mình với
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
www mediafire com , link http , of the dead , quốc gia , minh http , kèm thuyết minh http , dawn of the dead , thể loại , quốc gia us , shaun of the dead ,