Xe độc :X Chế đyn đảo :>. Đỡ đi

luv24h 23:56 23/10/2008
Like chủ đề này
Xem : 5251 - Trả lời : 1

www.vietyo.com_949009b25612a5.jpg
www.vietyo.com_949009b25514bc.jpg
www.vietyo.com_949009b25439e9.jpg
www.vietyo.com_949009b0319bac.jpg
www.vietyo.com_949009b030ad4f.jpg
www.vietyo.com_949009b02f0d00.jpg
www.vietyo.com_949009b02e5568.jpg
www.vietyo.com_949009b02d5f51.jpg


Nguồn: http://vietyo.com/forum/xe-doc-x-che-dyn-dao-do-di/t6670/
 
ca.0_04 13:50 13/12/2008
0
con này vác lên Lạng Sơn làm xe ba.gác được đấy nhở
Gửi trả lời dành cho thành viên