Xem clip Hoàng Thùy Linh bốc lửa đêm Valentine :D

soc 13:58 15/02/2009
Like chủ đề này
Xem : 11154 - Trả lời : 7
Xuất hiện trên sân khấu "Lời trái tim muốn nói" trong đêm Valentine, Hoàng Thùy Linh - người từng đóng vai chính trong bộ phim "Nhật ký Vàng Anh" - trình diễn những ca khúc dịu dàng và bốc lửa.

Chương trình tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội).

Dịu dàng với "Tình yêu âm thầm".Bốc lửa với những vũ điệu cuồng say.


Và hết mình với "Khi em chơi vơi".


Nguồn: http://vietyo.com/forum/xem-clip-hoang-thuy-linh-boc-lua-dem-valentine-d/t14299/
 
Độc Quyền! FUN88 Tặng 150% Tiền Gửi Lên Tới 5 Triệu. Tặng Thêm Chuyến Đi Pháp Xem Euro Cùng Thiên Thần.
14:39 15/02/2009
0
hot vãi chưởng 22.gif, em này nhìn ngày càng bốc. nhảy khêu gợi quá
15:51 15/02/2009
0
đẹp lắm , tuệt tuyệt
15:53 15/02/2009
0
hoàng Thùy Linh tài giỏi quá
18:52 15/02/2009
0
em nay ma dong phim cap 3 cac la se ban chay lam
Chick 19:35 15/02/2009
0
burning.gif burning.gif ứ ưa...
20:26 15/02/2009
0
Thuy%20Linh.jpg
Hoàng Thùy Linh (diễn viên chính trong bộ phim Nhật Ký Vàng Anh) nhẹ nhàng say đắm với bài hát về tình yêu...
Thuy%20Linh%203.jpg
... và cuồng nhiệt cùng nhóm nhảy.
16:02 16/02/2009
0
kiem tiên trên mang nhan tien tai nha
nhanh lên..! mình se huong dan các ban mot cách kiem tien qua mang mà mình dã thu. Ban có muon có mot so tien du tiêu vat không? Neu có thì van may cua ban den roi dó, kiem tien qua mang Internet, ban chi can ngoi trên mang và gioi thieu các trang web cua nuoc ngoài là ban dã có mot so tien roi dó, ban nên nh? là mình dã kiem duoc g?n 1.000 dô la, và Greenhorse dã gOi sO tiEn dó cho mình tOi nhà qua duOng Buu diEn dAm bAo, nEu bAn cung muOn nhu vAy thì hãy làm theo huOng dAn:
*Buoc 1: hãy vào dia chi sau: http://tickerbar.info/join_now.ghc?r=205234179
*Buoc 2 - Email address : dia chi mail cua ban.
- First name / last name : ho và tên.
- Birthday: tháng/ngày/nam sinh
- Gender (gioi tính) : chon "male" neu ban là nam, chon "female" neu ban là nu.
- Own Credit Card : chon No (dù có hay không)
- Country : Vietnam
- TERMS OF SERVICE : chon YES.
Sau khi dien day du thông tin, hãy click chuot vào muc "Go To STEP2"

* Buoc 3 - Password : mat khau (ban tu chon mot mat khau cho mình roi dien vào)
- Confirm : dánh lai mat khau mot lan nua de xác nhan.
- Time Zone : chon (VST)
- Phone Number: So dien thoai cua ban (84/mã vùng/so dien thoai cua ban)
- Spoken Language: Vietnamese
- Secondary Language: Vietnamese
- Street Address: dia chi nhà (chính xác, không dau)
- Street Address_2: dia chi nhà thu 2 (neu có) - City/Region: Ho Chi Minh
- State/Province: ten tinh, TP ban dang song
- Zip/Postal Code :Mã buu chính gom 5 so. VD hien nay ban o tp.HCM, có mã buu chính là 70,hà noi là 10 (hãy thêm 3 so 0 vào cho de 5 so nhé) vay mã buu chính ban ghi là: 70000. Cái này rat quan trong, nho ghi cho dúng nhé. (Tham khao o dây http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/mavungdt.asp , nó nam o cot "Mã buu chính").
- Occupation : Other
- Income : chon less than $24,999
- Parental Consent : click chuot vào ô trong de dánh dau.
Sau khi hoàn thành, hãy click chuot vào "GO TO FINAL STEP"

* Luu ý: Neu dòi hoi Question Password (mat khau hoi) và Answer Password (mat khau tra loi) thì ban hãy tu chon cho mình và dánh vào. Luu ý là mat khau hoi và mat khau tra loi không duoc giong nhau.
* Buoc 3: Click vào "Activate Accoun" Click vào dòng màu de dowload...

Xong roi dó! Bây gio ban dã có mot tài khoan trong Green Horse roi. Bây gioi ban chi viec ra suc gioi thieu voi nhieu nguoi dang ký (giong nhu tôi dã gioi thieu cho ban ) khi có duoc 90$ thì GreenHorse se goi SEC den dia chi ban dã dang ký và ban chi viec cam CMND den nghân hàng rút tien.
Có hai cách kiem tien tu Greenhorse.
Cách thu nhat: Ban hãy copy bài viet này cua mình ra thành nhieu ban và dang (mien phí) trên nhung trang web nhu http://chohanoi.com/ , http://webraovat.com/ , http://raovat.net/, goi mail cho ban bè hoac dang trên các dien dàn mà b?n dang tham gia de gioi thieu cho nhieu nguoi (bang account cua ban ) dang càng nhieu càng tot dc biet là trên nhung website có nhiEu nguOi truy cAp, vì nhu vây các tin bn dang se có co hoi xuat hien trên các công cu tìm kiem nhu Yahoo, Google rat nhieu, ban có thu vào http://www.vn-n.com/ mà dang vì trên dó có rat nhieu trang web noi tieng cua Viet Nam. Ban có thu gioi thieu o ngoài cung duoc, nói chung bang moi cách.
Cách thu hai: Su dung tickerbar khi truy câp internet, Tôi ra máy ngoài dich vu internet có su dung tickerbar duoc không. Ðuoc, ban có the su dung tickerbar o máy ngoài dich vu internet, neu o dich vu không có cài san thì ban hãy vào http://*/join_now.ghc?r=205234179 vào muc members login sau dó dùng dia chi mail mà ban dã dang kí voi Greenhorse làm username và nhap mat khau ban dã chon khi dang ký nhap vào ô password sau khi dang nhap thành công ban hãy bam vào link download tickerbar™ và bat dau download, sau khi download xong ban bat dau cài dat. các thao tác cài dat tôi làm không quá mot phút.
Huong dan cài dat tickerbar™ : Truoc khi tien hành cài dat thì ban phai chac rang máy tính cua ban dã duoc ket noi internet, sau khi chay chuong trình cài dat nó se hoi ban dã ket noi internet chua bang tieng anh ban chi viec bam OK cho len hoi dau tiên sau dó nó se hien tên cua ban lên và hoi có phai ban tên dó không, neu dúng thì ban nhan YES còn Không thì b?n nh?n NO sau dó tiEp tUc bAn nhAn nút "Advanced Options Installation" > Proceed > Proceed > cuoi cùng là nhan nút "Yes, i do" . Roi ban dã cài dat thành công.
Huong dan su dung tickerbar™: Sau khi cài dat ban se thay mot bieu tuong tien dô la màu xanh o góc phai, duoi màn hình, ban hãy click chuot phai vào dó và se thay mot menu nho và ban rê chuot vào chu "Restore" thì mot thanh tickerbar™ se xuat hien trên cùng màng hình cua ban voi các dòng chu quang cáo (ban khg can click vào nó).Khi thanh này làm viec thì dong nghia "tien dang chay vào túi ban". Sau mot thoi gian nó se tu bien mat và ban chi viec làm lAi thao tác dó và tien tiep tuc trôi vào túi ban.
Cách tính tien: Ban gioi thieu 10 nguoi ban se duoc 1$. (1 dô la M?) 10 nguoi này gioi thieu thêm 10 nguoi nua ban se duoc 10$ và cu tiep tuc nhu the (ban duoc an dây chuyen, càng goi som thì so nguoi duoc gioi thieu se tang theo he so nhân ) Ban có th? dang nh?p vào Green Horse theo dúng dia chi : http://*/join_now.ghc?r=205234179 de kiem tra tài khoan. Voi mot chút quyet tâm là ban se có mot so tien khong lo moi tháng!!!
Chúc ban may man! Hãy vào dia chi liên ket http://*/join_now.ghc?r=205234179 này và thuc hien ngay nhé!!!
Cách gioi thieu nguoi khác: Khi thuc hien dang ký xong ban se nhan duoc mot mail tu GreenHorse, báo cho bn biet link de ban gioi thieu cho nguoi khác den voi account cua ban, giong nhu: http://*/join_now.ghc?r=205234179 (ban hay thay nhung so sau thành so account cua ban di gioi thieu cho nguoi khác
Chúc các ban dang ký thành công và kiem duoc nhieu tien! Yên tâm di, mình dã thu và dam bao khg có trò lua gat nào ca. ? khg chat chit làm gì cho met, làm theo tôi di ,khg có hoi gì ca mà còn có tien xài n?a ( ch? ton may ngàn tien lên mang thôi ).
Gửi trả lời dành cho thành viên
Từ khoá:
hoàng thùy linh , đêm valentine , công viên nước hồ , tại công viên nước , viên nước hồ tây , hà nội , chức tại công viên , chương trình tổ chức , tổ chức tại công , trình tổ chức tại ,