YagamiRaito

Giới tính: Nam
Cấp: 46
31217 / 32460
Ngày tham gia: 09:27 06/09/08
Đăng nhập cuối: 18:43 13/08/18
ơ..................
10:24 08/08/2018 bởi BuaCongTu Trả lời 
https://www.youtube.com/watch?v=1b0r9W3Duks
08:45 26/07/2018 bởi YagamiRaito Trả lời 
@YagamiRaito đù mé trym tao cứng như đá,vụt đổ hết tường rồi ,còn ngồi còn ngồi é hé hé
22:27 29/06/2018 bởi Vetmangdaiphap Trả lời 
@Vetmangdaiphap mài có ngon thì vụt cu vào tường đi
08:53 28/06/2018 bởi YagamiRaito Trả lời 
é mặt nồi,móc khoai ra vụt nhau vài hiệp tỉ khí không é hé hé
14:08 27/06/2018 bởi Vetmangdaiphap Trả lời 
tại Quỳ Hoa Bảo Điển nó cấm on anh ơi
19:42 13/06/2018 bởi sieugatheki_134 Trả lời 
@sieugatheki_134 anh khỏe em , dạo này làm gì ít thấy vậy , tu luyện trên núi hả
08:32 13/06/2018 bởi YagamiRaito Trả lời 
http://vietyo.com/forum/nho-vietyo-ngay-day/t566552/
21:20 12/06/2018 bởi sieugatheki_134 Trả lời 
dạo này còn khỏe chứ người anh em? 2 năm rồi :v
20:25 12/06/2018 bởi sieugatheki_134 Trả lời 
@MyLove_MikieHara_JAV trờii đựu tao thích Ấn Đụ , không thích Nga ngố nhá
14:12 02/06/2018 bởi YagamiRaito Trả lời 
Tiếp