jen07

Giới tính:
Cấp: 0
10 / 30
Ngày tham gia: 11:07 02/06/14
Đăng nhập cuối: 15:19 05/03/18
@oversea68 tui đâu có báo cáo đâu mà sợ
15:51 23/09/2014 bởi trungst16 Trả lời 
@trungst16 ; để troll nó chơi chú
15:51 23/09/2014 bởi oversea68 Trả lời 
Quảng cáo 1 ngày dc nhiu vậy bay
15:50 23/09/2014 bởi trungst16 Trả lời 
Chủ đề mới gửi