jen07

Giới tính:
Cấp: 1
31 / 60
Ngày tham gia: 11:07 02/06/14
Đăng nhập cuối: 11:40 22/06/18
@oversea68 tui đâu có báo cáo đâu mà sợ
15:51 23/09/2014 bởi trungst16 Trả lời 
@trungst16 ; để troll nó chơi chú
15:51 23/09/2014 bởi oversea68 Trả lời 
Quảng cáo 1 ngày dc nhiu vậy bay
15:50 23/09/2014 bởi trungst16 Trả lời