superman_baby

Giới tính:
Cấp: 10
1392 / 1680
Ngày tham gia: 22:33 29/06/11
Đăng nhập cuối: 15:16 22/04/16
Tại hạ không dám, quá khen! Tiểu nhị châm trà Dù ngươi có hóa ra tro ta cũng nhận ra ngươi nợ máu phải trả bằng máu .Có thích khách...Hộ giá Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy cung kính không bằng tuân lệnh đâu Ta là thiên hạ đệ nhất Đại hiệp tha mạng
10:34 09/10/2014 bởi superman_baby Trả lời 
[url=http://Blog.Uhm.vN][img]http://blog.uhm.vn/emo/onion/45.gif[/img][/url]
21:03 07/10/2014 bởi superman_baby Trả lời 
Xoá bài do bạn post trùng.BQT !
00:35 16/09/2014 bởi realmadridcf1902 Trả lời 
windows.jpg
08:53 10/04/2014 bởi superman_baby Trả lời 
Chủ đề mới gửi

này thì conan

vào Chuyện shock , 15:19 22/04/2016