Yoer 2015-03-05 06:57:09

Danh sách thành viên bị xử phạt vì các lỗi gần đây


Trong vài ngày qua, có nhiều thành viên lợi dụng sự vắng mặt, lơi lỏng của BQT gây ra những vi phạm gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đã có BQT nhắc nhở, thậm chí nhiều thành viên tố cáo nhưng các thành phần xấu này vẫn bất chấp làm tới. Hôm nay tôi lập danh sách các thành viên sẽ bị xử lý, tất cả chung vào trong chủ đề này.

Danh sách này có thể mở rộng ra nếu tôi tiếp tục tìm ra sai phạm.

Các chủ đề có xảy ra vi phạm sẽ được khóa lại để giữ nguyên hiện trạng và tránh gây ra thêm tranh cãi.

  [*]Thành viên curber - http://vietyo.com/member/curber/
  * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5331087 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5331087 http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331073 * Mức độ vi phạm: 3 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản 2 tuần   [*]Thành viên tigerx_303 - http://vietyo.com/member/tigerx_303/
  * Lỗi: Vi phạm điều 7: Nội dung bài viết, hình ảnh, video lành mạnh http://vietyo.com/forum/bo-anh-hotgirl-cho-con-bu-uoc-gi-minh-la-thang-be/t535856/#post_5331303 http://vietyo.com/forum/xinh-hon-ca-minh-tinh/t535858/ http://vietyo.com/forum/veu-that-la-thieng-lieng/t535851/ http://vietyo.com/forum/bop-veu-bup-be-tinh-duc-de-lay-nuoc-chi-co-the-la-nhat-bon/t535846/ Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331114 http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331113 http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5331109 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330631 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330297 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331255 http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/#post_5330645 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/2/#post_5330321 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký   [*]Thành viên BabarianKing - http://vietyo.com/member/BabarianKing/
  * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331194 * Mức độ vi phạm: 4 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn   [*]Thành viên U.itachi - http://vietyo.com/member/U.itachi/
  * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/11-si-quan-cong-an-huyen-bi-ky-luat-vi-dan-to-cao-buon-ban-tang-tru-go-lau-sa-thai-chu/t535656/#post_5330286 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330256 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5330162 http://vietyo.com/forum/tam-giu-khoi-da-quy-gan-30-tan/t535578/#post_5329953 http://vietyo.com/forum/tin-buon-cho-toan-the-anh-em-vy/t535549/#post_5329737 http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329514 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329514 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký   [*]Thành viên SatThuSaiGon - http://vietyo.com/member/SatThuSaiGon/
  * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/#post_5330475 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330262 Vi phạm điều 11: Bài viết phân biệt, châm biếm giới tính, văn hóa, vùng miền, dân tộc, tôn giáo http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5330421 * Mức độ vi phạm: 3 4 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản 2 tuần vĩnh viễn   [*]Thành viên sn1987a - http://vietyo.com/member/sn1987a/
  * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/2/#post_5330751 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330728 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330673 http://vietyo.com/forum/dot-phao-lay-hen-duoc-cac-bac-bo-cong-an-ghe-nha-tham-chuc-tet-dem-giao-thua-hen-vailon/t535389/#post_5329030 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330678 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký   [*]Thành viên amassss - http://vietyo.com/member/amassss/
  * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5331229 http://vietyo.com/forum/tang-thang-tiger-va-dong-bon-1-bai-love-song/t535754/#post_5330824 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330309 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330939 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký   [*]Thành viên ttbkdn01 - http://vietyo.com/member/ttbkdn01/
  * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330996 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5330619 http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/2/#post_5330534 http://vietyo.com/forum/mr-tichuot-dong-chi-du-moi-quay-lung-da-go-bien-vien-khong-tu-choi-dzay-ban-gian-chet/t535641/#post_5330153 http://vietyo.com/forum/tin-buon-cho-toan-the-anh-em-vy/t535549/#post_5330079 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330988 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/thiet-la-te-nhi-con-cua-giam-doc-cong-an-tinh-danh-nguoi-ben-my-di-tu-boi-thuong-trieu-usd/t535659/#post_5331071 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5331050 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5331014 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5331012 http://vietyo.com/forum/ben-trong-metro-dau-tien-cua-viet-nam/t535708/#post_5330640 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký   [*]Thành viên phuongoanh - http://vietyo.com/member/phuongoanh/
  * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330634 * Mức độ vi phạm: 4 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn   [*]Thành viên admin.mod.boss - http://vietyo.com/member/admin.mod.boss/
  * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/thiet-la-te-nhi-con-cua-giam-doc-cong-an-tinh-danh-nguoi-ben-my-di-tu-boi-thuong-trieu-usd/t535659/#post_5331059 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/2/#post_5330628 http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/2/#post_5330622 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/2/#post_5330617 http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329319 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/tin-buon-cho-toan-the-anh-em-vy/t535549/#post_5329706 http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329453 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký

Danh sách các thành viên khác a dua theo và đã bị xử lý:Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)