Yoer 2015-03-05 13:57:09

Danh sách thành viên bị xử phạt vì các lỗi gần đây


Trong vài ngày qua, có nhiều thành viên lợi dụng sự vắng mặt, lơi lỏng của BQT gây ra những vi phạm gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đã có BQT nhắc nhở, thậm chí nhiều thành viên tố cáo nhưng các thành phần xấu này vẫn bất chấp làm tới. Hôm nay tôi lập danh sách các thành viên sẽ bị xử lý, tất cả chung vào trong chủ đề này.

Danh sách này có thể mở rộng ra nếu tôi tiếp tục tìm ra sai phạm.

Các chủ đề có xảy ra vi phạm sẽ được khóa lại để giữ nguyên hiện trạng và tránh gây ra thêm tranh cãi.

 1. Thành viên curber - http://vietyo.com/member/curber/
 2. * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5331087 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5331087 http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331073 * Mức độ vi phạm: 3 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản 2 tuần  
 3. Thành viên tigerx_303 - http://vietyo.com/member/tigerx_303/
 4. * Lỗi: Vi phạm điều 7: Nội dung bài viết, hình ảnh, video lành mạnh http://vietyo.com/forum/bo-anh-hotgirl-cho-con-bu-uoc-gi-minh-la-thang-be/t535856/#post_5331303 http://vietyo.com/forum/xinh-hon-ca-minh-tinh/t535858/ http://vietyo.com/forum/veu-that-la-thieng-lieng/t535851/ http://vietyo.com/forum/bop-veu-bup-be-tinh-duc-de-lay-nuoc-chi-co-the-la-nhat-bon/t535846/ Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331114 http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331113 http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5331109 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330631 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330297 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331255 http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/#post_5330645 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/2/#post_5330321 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký  
 5. Thành viên BabarianKing - http://vietyo.com/member/BabarianKing/
 6. * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/len-fb-doc-duoc-cai-nay-ma-muon-nghien-so-thang-nay-ra/t535806/#post_5331194 * Mức độ vi phạm: 4 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn  
 7. Thành viên U.itachi - http://vietyo.com/member/U.itachi/
 8. * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/11-si-quan-cong-an-huyen-bi-ky-luat-vi-dan-to-cao-buon-ban-tang-tru-go-lau-sa-thai-chu/t535656/#post_5330286 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330256 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5330162 http://vietyo.com/forum/tam-giu-khoi-da-quy-gan-30-tan/t535578/#post_5329953 http://vietyo.com/forum/tin-buon-cho-toan-the-anh-em-vy/t535549/#post_5329737 http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329514 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329514 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký  
 9. Thành viên SatThuSaiGon - http://vietyo.com/member/SatThuSaiGon/
 10. * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/#post_5330475 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330262 Vi phạm điều 11: Bài viết phân biệt, châm biếm giới tính, văn hóa, vùng miền, dân tộc, tôn giáo http://vietyo.com/forum/phan-biet-nguoi-bac-ke-nam-ke-rat-la-binh-thuong-khong-can-khoa-topic/t535694/#post_5330421 * Mức độ vi phạm: 3 4 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản 2 tuần vĩnh viễn  
 11. Thành viên sn1987a - http://vietyo.com/member/sn1987a/
 12. * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/2/#post_5330751 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330728 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330673 http://vietyo.com/forum/dot-phao-lay-hen-duoc-cac-bac-bo-cong-an-ghe-nha-tham-chuc-tet-dem-giao-thua-hen-vailon/t535389/#post_5329030 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330678 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký  
 13. Thành viên amassss - http://vietyo.com/member/amassss/
 14. * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5331229 http://vietyo.com/forum/tang-thang-tiger-va-dong-bon-1-bai-love-song/t535754/#post_5330824 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330309 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/#post_5330939 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký  
 15. Thành viên ttbkdn01 - http://vietyo.com/member/ttbkdn01/
 16. * Lỗi:
  Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330996 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5330619 http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/2/#post_5330534 http://vietyo.com/forum/mr-tichuot-dong-chi-du-moi-quay-lung-da-go-bien-vien-khong-tu-choi-dzay-ban-gian-chet/t535641/#post_5330153 http://vietyo.com/forum/tin-buon-cho-toan-the-anh-em-vy/t535549/#post_5330079 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330988 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/thiet-la-te-nhi-con-cua-giam-doc-cong-an-tinh-danh-nguoi-ben-my-di-tu-boi-thuong-trieu-usd/t535659/#post_5331071 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5331050 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5331014 http://vietyo.com/forum/da-co-ket-qua-cuoc-thi-de-tai-chong-tham-nhung-qua-nhung-buc-tranh-biem-hoa/t535638/#post_5331012 http://vietyo.com/forum/ben-trong-metro-dau-tien-cua-viet-nam/t535708/#post_5330640 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký  
 17. Thành viên phuongoanh - http://vietyo.com/member/phuongoanh/
 18. * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/3/#post_5330634 * Mức độ vi phạm: 4 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn  
 19. Thành viên admin.mod.boss - http://vietyo.com/member/admin.mod.boss/
 20. * Lỗi: Vi phạm điều 10: Hạn chế tối đa gửi bài thảo luận về vấn đề luật pháp, chính trị, chế-độ của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung http://vietyo.com/forum/thiet-la-te-nhi-con-cua-giam-doc-cong-an-tinh-danh-nguoi-ben-my-di-tu-boi-thuong-trieu-usd/t535659/#post_5331059 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/2/#post_5330628 http://vietyo.com/forum/co-phai-chung-ta-dang-song-rat-an-toan-va-binh-yen/t535655/2/#post_5330622 http://vietyo.com/forum/23-dieu-vo-ly-chi-co-o-vn-khong-muon-thay-doi/t535654/2/#post_5330617 http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329319 Vi phạm điều 12: Bài viết xúc phạm, đả kích, gây hấn thành viên diễn đàn http://vietyo.com/forum/tin-buon-cho-toan-the-anh-em-vy/t535549/#post_5329706 http://vietyo.com/forum/vo-cung-buc-cmn-xuc-ve-cuoc-song-o-vn/t535504/#post_5329453 * Mức độ vi phạm: 5 * Hình thức xử lý: khóa tài khoản vĩnh viễn + khóa chức năng đăng ký

Danh sách các thành viên khác a dua theo và đã bị xử lý:Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

mod chơi úp sọt ác liệt thiệt  3crisp3hèn chi thấy tụi nó post mà mình đặt ra câu hỏi mod làm gì khi để tụi này làm càng thế, hóa ra là …..3ahhyes3

#5350074 0
Đụ mạ, sao không có tên tao trong đó.

Khiếu nại với mod, haizz thật không công bằng

@aloha04 

vậy nè, ta chỉ cho công =, lên mạng kiếm 1 bài nào chống NN 1 cách quyết liệt (mấy bài của các a dân chủ chống + ý) về vietyo đăng, sẽ có ng giúp chú được toại nguyên :))

@Mr.TiChuot ông là chuyên gia báo mod xóa nhưng bài  nói về thối hư tật xâu của quan chức vn chứ đâu ~~

@thanhkhocnhe 

mấy cái báo chí đăng thì ta báo làm gì ??? Còn mấy cái tự dưng "bỗng nhiên có" thì thuộc dạng đồn nhảm thì phải báo mod tiễn đi chứ để làm gì :))

@Mr.TiChuot mây bai báo việt viết về chổ sai của cán bộ cung bị đi bụi luôn. không biết co ông nhúng tay vo không ta ~~

@thanhkhocnhe 

bài nào ? Phần lớn mod chỉ khóa bài lại sau khi tiễn vong mấy cô hồn chứ ko xóa, trừ khi post sex thôi :))

@Mr.TiChuot bài " ngăn cản thi công quốc lộ 1. bị xe chở đất chôn sông ". co trên bao người việt nam viết. và nó cũng được ấy ấy cho đăng

@thanhkhocnhe 

thì đăng bt chứ có ai cấm mà ta có thấy ai đăng bài đó đâu ? 

@Mr.TiChuot bai đó bị xoá . Chính toi có cmt trong đó mà.con nhiều bài kiểu ấy bị xoá , trừ điểm nhung k khoá ac. Co thẻ mod sợ đụng chạm nhieu quá đến ây ấy thi cai vietoy nay chắc khong còn.

@thanhkhocnhe 

thì các chú định hướng quá nên mod xóa chứ gì, mà ta on từng ngày ko thấy bài đó nhỉ :|

Mẻ này coi bộ lớn à nha :)) 

Tụi này đi là hết dzui rồi a ;))

@yumikuto mấy nay có thấy em cmt đâu mà bảo vui :| phải chi em cmt và ra đảo chung với tụi nó thì anh vui biết mấy =))

@YagamiRaito 

phũ ác liệt 3crisp3

Hên vồn. Mình có mặt trong tất cả các topic đó. Hên là éo có a dua theo. Ko là ra cmn đảo rồi :-S

@saigonnguyenkim biết vậy là tốt ;))

=)) Bao Thanh Thiên , vào VY đọc và xem như t có tốt hơn không =))

bắt 1 phát gần như là đi hết có khi lại có chiến tranh giữa mod vs mem xem ra căng không biết theo ai đây tui thấy mấy thím bị khóa nói cũng có cái đúng mà nhưng hơi quá 1 chút mong mod giảm nhẹ tội để yo không vắng bóng người 3congratz3

Yên tâm đi, khóa máy nhà thì nó ra tiệm nó đăng ký . Tụi nó bất tử rồi, ko chết được đâu 3crisp3

#5331400 3
Các thành viên trên đều đã phạm lỗi rất nặng, hơn nữa tôi đã nói ở đầu:

Đã có BQT nhắc nhở, thậm chí nhiều thành viên tố cáo nhưng các thành phần xấu này vẫn bất chấp làm tới.

Tái ông thất mã - có thể sự việc lần này lại mở ra cơ hội cho VietYO phát triển tốt hơn xưa. Thậm chí chưa cần phát triển, chỉ cần loại bỏ được những thành viên như thế kia đã làm cho diễn đàn tốt hơn rồi.

#5331516 4
@Farsky VY ăn cức luôn chứ phát triển cái cc 3crisp3 post ảnh nghệ thuật mẹ cho con bú cũng vi phạm đk m

@MauKy mày đang ở tiệm nào zậy =))

#5331531 7
@BQT.R.Y.M Nó còn hù bố ko cho đăng kí . Đk m bố có cả đống nick 3crisp3

@MauKy đêck :| xong luôn thằng MauKy =))

@MauKy thằng mậu kỷ này chui ra từ ass thằng hổ à =))

@BQT.R.Y.M 

giờ đến pé CuoiToetTrym xuất hiện 3crisp3

@YagamiRaito : coi lại thằng kỷ com mần buồn cười VC=))=))

@oversea68 :)). .

#5331396 4
Thằng tigerx_303 ra đi vĩnh viễn, sau cơn mưa trời lại sáng!3crisp3

ra đi vĩnh viễn cơ à 3blingeye3

@o0binbin0o 

Tối nay hồn con Mậu Khỉ nó hiện về khóc than cho xem 3crisp3

#5331532 3
@Mr.TiChuot chú chuột nuôi dạy chó tốt ghê nhỉ , nge lời vãi 3crisp3

@MauKy 

ta chỉ nuôi hổ lai mèo chứ ko có nuôi chó 3crisp3

3aha3  Ku em dạo này làm ăn được nhể, 1 mẻ lớn về nấu cháo luôn rồi. Vụ này là vụ lớn nhất 2015 đấy =))

Bọn này nó làm e tốn hết 1 viên paradol, 1 viên cam sủi bọt đấy anh ạ3crisp3

#5331517 2
Làm ăn như shit ấy 3ahhyes3

#5331540 4
Và kết quả sau vụ này là VY éo ngóc đầu lên nổi 3crisp3 

#5331449 1
Mod cho hỏi là khoá đăng kí là như thế nào?

Là ip từ nhà nó không vào dc vietyo 3crisp3

@BQT.R.Y.M 

ko phải mà là ip nó ko thể đăng ký được, nó phải ra tiệm đăng ký 3crisp3

@Mr.TiChuot Khóa đăng ký vậy thôi chứ fake IP cái là ok liền @@ cần j ra net

@Mr.TiChuot mỗi lần vào vietyo là nó phải ra tiệm =))

@BQT.R.Y.M: vậy ở nhà nó lên 3G bằng đt đăng kí thì sao :D

@lucas.lee.19 

thì vân dzo dc chứ sao 3crisp3

@Mr.TiChuot phu~ vai~ :))……

Mod đã ra tay là gạo xay ra bánh 3crisp3

Dzui rồi.để xem đc như xưa kô =))

#5331534 4
VY sẽ ngày càng đồi truỵ hơn 3crisp3 

@MauKy vote cho chú mày,h đang thèm gái.có trò gì hay cứ nt dzô homy ;))

@yumikuto lạy trời cho em đi luôn theo nó =)) =))

@YagamiRaito Nó đoàn tụ lun rồi 3crisp3

@Mr.TiChuot hôm qua rằm tháng giêng, cầu linh dễ sợ =)) =)) =)) moá biết vậy cầu trúng số 

3crisp33crisp33crisp3

Nhắc cô hồn sống là nó sống liền, hay thật 3crisp3

Làm phát chết hết lun 3crisp3Mạnh hơn phồng tôm 3crisp3

Ui no' con` THANG CAP QUAN HAM` liet si~ kia` mod :)

Yên tâm, tụi nó chết xuống diêm vương cũng chả chịu chứa đâu rồi cũng trở về nhân gian nhập vào xác con này con kia rồi lại tiếp tục nữa à, mà mấy dạng thế ông bà ta gọi là cô hồn sống3crisp3

@Mr.TiChuot :)) :)) bac' tinh trung` vai~ :))

#5331570 1
bay mần như ri khác chi cậy quyền ăn hiếp

#5331669 1
=)), viết tiếng việt mà fảj dùng từ điển tiếng việt dịch mới hiểu đc 3crisp3

#5331679 1
@Astic trốc tru,rứa mà nỏ hiểu

#5331576 3
ngon cơm bây. dạo này bận quá chứ không chak cũng ra đi rồi… há há 3ahhyes3

em đi xa quá … em đi xa anh quá …. 3ahh3

del hết bọn này thì mất vui cmnr 3crisp3

mài nghĩ nó chết thiệt ko thúi 3crisp3

Có thằng nào chết đâu , hiện hồn về đầy đủ rồi kìa =)) =))

@Mr.TiChuot 

nhỡ tụi nó giận bỏ vy nuôn thì biết nàm thao 3crisp3

@YagamiRaito 

bọn này thiêng vl 3crisp3

@chj_xem_thuj 

Thì mài ra viết chuyện thúi tiếp chứ sao 3crisp3

@chj_xem_thuj chết ngay rằm…thiêng lắm =))

@YagamiRaito 

mày là thằng nào clone lại vậy ?? 3ahhyes3

@Mr.TiChuot 

đang chiến tranh súng đạn … mang thơ ca ra ru ngủ đồng đội có tội lắm 3crisp3

@chj_xem_thuj 

chứ ko phải con nào nuốt mẹ lưỡi mài rồi à 3crisp3

@chj_xem_thuj vào homy tao mà coi…loz :))

@YagamiRaito 

cái đậu má … 2k8 3ahh3

Xong đời thằng hổ:))

#5331637 3
Mod ko phải dạng vừa đâu :))

Haizzzzzzz Mod vào mà xem forum giờ như thế nào nè , toàn gái và vếu Bigo , định mệnh 3burning33burning3

Chủ đề cùng mục


Vi phạm điều, vi phạm, Thành viên, Vi phạm điều 10, 10 Hạn chế tối đa, Hạn chế tối đa gửi, thảo luận, vấn đề luật, chế độ, Việt Nam nói riêng,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)