Bài đã gửi bởi speedpassion12


10 hiện tượng khoa học chưa giải thích được

2013-08-08 14:34:05
Công nhận là hay quá đi

So cute :x :x :x

2013-04-16 12:44:27
up lên nào. Sao mà vắng hoe thế nè  

Mem nào zô mak ko cười ko Cmr ko like là tao cắt K-u

2012-08-14 14:38:15
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

[DGC] zỌ vàO đây xem tÓc t này

2012-08-14 14:37:32
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Vãi Đào =))

2012-08-14 14:36:58
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Loạt ảnh vui sưu tầm (Siêu Funny)

2012-08-14 14:36:21
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Giới Trẻ TQ Thật Là Nguy Hiểm.

2012-08-14 14:35:26
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

tên cầu siêu độc chỉ có ở VN !!

2012-08-14 14:33:32
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

tùm lum tè le hột me part 3

2012-08-14 14:33:11
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Sơn Nữ Tắm Tiên

2012-08-14 14:32:15
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Phát Hiện Mới

2012-08-14 14:31:55
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Girl xinh có chốt

2012-08-14 14:31:07
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

VẾU KHỦNG DÀNH CHO TẤT CẢ ANH EM VIETYO =))

2012-08-14 14:30:30
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Thể Loại Xì Tin - Girl thời nay tập 2......!

2012-08-14 14:29:59
Club hiện mún tuyễn thêm 1 số mem bOy & gIrL chO Club ALS ( Airblade-LX-Sh) Y/c đỐi v.s mEm bOy •Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, đàng hoàng, lịch sự... •Không hút thuốc lá, không nhậu nhẹt, không đua xe •Đi 1 trong 3 loại xe AB, LX hoặc SH ( xe zin,ko độ) Y/c đỐi v.s mEm gIrl . Ko cần có xe. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện có duyên, ngoại hình ổn... Ưu tiên những bạn sweet home ở : q.1,3,4,5,10,phú nhuận,Tân Bình,Tân Phú . Những ai ở xa quá có thể bàn bạc sau. Lịch off thường là ngày Thứ 7. Giờ giấc sẽ thông báo sau nhák Liên lạc Y/h : hot_hotbabie Mọi thắc mắc cứ liên hệ cho tớ òy tớ sẽ giải đáp sau

Một ngày của tớ kết thúc bằng nụ cười của cậu đưa tớ vào giấc mơ yên bình.

2012-05-18 17:15:43
hoho. có gạch thì cứ ném. ko tin thì bữa nào mở wc cho xem nhé. ;))

Pé Ny (1993) Da trắng,mặt xinh, mũm mĩm. Có chốt nhé >>>>>>

2012-05-18 14:28:56
làm gì chém e nó dữ vậy a e vy. lâu lâu e mới post mà bị nói quá.

Pé Ny (1993) Da trắng,mặt xinh, mũm mĩm. Có chốt nhé >>>>>>

2012-05-18 14:07:19
Like mạnh nào m.n ơi. có tinh thần post típ. hehe

không xem chùa

2012-05-18 14:05:02
like cho chủ thớt làm ăn. hehe

Ảnh động mới + fun

2012-05-18 14:03:13
hahahaha. e yêu ảo lol........... cái xe tông như thế chỉ có lượm cốt. hjx hjx

bá đạo là đây :)))))))))))))))))

2012-05-18 14:01:16
hohoh. china vô đối. like cho thớt

https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)