Nghệ thuật - blog 2012-10-01 15:28:07

Hại não - Kiểm chứng xem có đúng ko nhé các Yoer.


[size=2]1 x 8 + 1 = 9[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]12 x 8 + 2 = 98[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]123 x 8 + 3 = 987[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1234 x 8 + 4 = 9876[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]12345 x 8 + 5 = 98765[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]123456 x 8 + 6 = 987654[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1234567 x 8 + 7 = 9876543[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]12345678 x 8 + 8 = 98765432[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]123456789 x 8 + 9 = 987654321[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1 x 9 + 2 = 11[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]12 x 9 + 3 = 111[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]123 x 9 + 4 = 1111[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1234 x 9 + 5 = 11111[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]12345 x 9 + 6 = 111111[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]123456 x 9 + 7 = 1111111[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1234567 x 9 + 8 = 11111111[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]12345678 x 9 + 9 = 111111111[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]123456789 x 9 +10= 1111111111[/size]

[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]9 x 9 + 7 = 88[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]98 x 9 + 6 = 888[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]987 x 9 + 5 = 8888[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]9876 x 9 + 4 = 88888[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]98765 x 9 + 3 = 888888[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]987654 x 9 + 2 = 8888888[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]9876543 x 9 + 1 = 88888888[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]98765432 x 9 + 0 = 888888888[/size]

[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1 x 1 = 1[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]11 x 11 = 121[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]111 x 111 = 12321[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1111 x 1111 = 1234321[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]11111 x 11111 = 123454321[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]111111 x 111111 = 12345654321[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]1111111 x 1111111 = 1234567654321[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]11111111 x 11111111 = 123456787654321[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]111111111 x 111111111=123456789 87654321[/size]

[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2]
[/size]
[size=2] 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)