Vetmangdaiphap

Giới tính: Nữ
Cấp: 16
4067 / 4110
Ngày tham gia: 14:40 22/07/15
Đăng nhập cuối: 00:55 11/12/18
Gửi liên lạc
@YagamiRaito dm dầu ăn hông mậy
09:17 24/10/2015 Trả lời 
mặt nồi có like thì like tao với nhá
08:54 24/10/2015 Trả lời 
@Bmwamj dm đi chịch gái chứ cmm
12:59 22/10/2015 Trả lời 
Mùa này thì thẩm du chứ du lịch cái cmm
12:23 21/10/2015 Trả lời 
@Bmwamj tao đang đi du cmn lịch ở đây nè
10:30 21/10/2015 Trả lời 
@Bmwamj mi ở 98 Bến Bính Hải Phòng hả,ra đây tao thông cái nào
10:27 21/10/2015 Trả lời 
Á à, ruýt com mẻ mày
04:24 21/10/2015 Trả lời 
@Vetmangdaiphap thằng này khá
13:38 07/10/2015 Trả lời 
@Bmwamj làm choắc cho đỡ vã
13:13 07/10/2015 Trả lời 
E gà, quại nhau ko
05:59 07/10/2015 Trả lời