gacon2840

Giới tính:
Cấp: 3
154 / 210
Ngày tham gia: 18:36 02/08/16
Đăng nhập cuối: 10:34 31/08/16
@undead_soul minh không muốn bị xóa đâu hay trả loi nha
10:49 31/08/2016 bởi gacon2840 Trả lời 
@undead_soul nội dung như thế nay không được hả bạn, trả loi mình nhe thank
10:07 31/08/2016 bởi gacon2840 Trả lời 
Cảnh cáo ! Nếu spam video clip nội dung nghèo nàn sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn !
09:45 31/08/2016 bởi undead_soul Trả lời