ku_teo

Giới tính: Nam
Cấp: 11
1866 / 2010
Ngày tham gia: 11:15 26/12/13
Đăng nhập cuối: 21:20 25/09/19
vét máng nhiều chán vãi,làm vài hiệp quật khoai không mài hé hé :v
11:11 22/02/2017 bởi Vetmangdaiphap Trả lời 
@ku_teo kiếm lâu ngày không dùng dễ bị rỉ đó mày,hỏng lúc nào không hay,xông lên làm vài hiệp :v
17:23 12/01/2017 bởi Vetmangdaiphap Trả lời 
@Vetmangdaiphap Nghe mi nói ta sợ hoen rỉ kiếm ta lắm, để ta còn phong lưu chút mi :v
12:27 12/01/2017 bởi ku_teo Trả lời 
@Vetmangdaiphap Nghe mi nói ta sợ hoen rỉ kiếm ta lắm, để ta còn phong lưu chút mi :v
12:27 12/01/2017 bởi ku_teo Trả lời 
@ku_teo đấu kiếm,đá trứng cút,nhuộm vàng súng ống,xông lên :v
21:35 11/01/2017 bởi Vetmangdaiphap Trả lời 
@Vetmangdaiphap Mi đnag núp bóng chị em đúng hem
15:27 11/01/2017 bởi ku_teo Trả lời 
@Vetmangdaiphap Mie, t qua homy thấy mi là nữ, lấy kiếm mô ra mà vụt với ta mi nạ???? :v
15:26 11/01/2017 bởi ku_teo Trả lời 
@ku_teo lấy khoai ra vụt nhau với tao không,buồn quá, xông lên đi,còn ngồi :v
10:05 09/01/2017 bởi Vetmangdaiphap Trả lời 
@ku_teo lấy khoai ra vụt nhau với tao không,buồn quá, xông lên đi,còn ngồi :v
14:45 08/01/2017 bởi Vetmangdaiphap Trả lời 
@Vetmangdaiphap
15:05 07/01/2017 bởi ku_teo Trả lời 
Tiếp
Chủ đề mới gửi