rockman2

Giới tính:
Cấp: 5
338 / 480
Ngày tham gia: 21:00 05/05/15
Đăng nhập cuối: 10:34 12/08/16
Gửi liên lạc
Khóa 1 tuần vì tiếp tục đăng hình câu view trong topic có nội dung không liên quan !
16:04 12/05/2016 Trả lời 
Khóa cảnh cáo 3 ngày vì đăng hình câu view trong topic không liên quan đến nội dung và lộ lông lá phản cảm, vi phạm nội quy !
08:25 13/04/2016 Trả lời 
ây da cái avata chất thế
14:16 18/05/2015 Trả lời