Khoa học - Lịch sử 2016-03-13 02:17:58

Tam Quốc Chí - Cuốn sử huyền thoại về thời kỳ Tam Quốc tranh hùngTam quốc chí (giản thể: 三国志; phồn thể: 三國志; Wade-Giles: Sanguo Chih; bính âm: Sānguó Zhì), là một sử liệu chính thức và có căn cứ về thời đại Tam Quốc của Trung Quốc từ năm 189 đến năm 280, do Trần Thọ (陈寿) biên soạn vào thế kỉ thứ 3. Tác phẩm này hình thành từ các mẩu chuyện nhỏ kể về các nước Ngụy, Thụcvà Ngô của thời đại này, đồng thời là nền tảng cho cuốn tiểu thuyết lịch sử rất phổ biến là Tam quốc diễn nghĩa được viết vào thế kỉ 14. Tam quốc chí là một phần trong bộ Tiền tứ sử của tổng tập Nhị thập tứ sử, cùng với Sử ký, Hán thư và Hậu Hán thư.


Mục Lục

Thục ChíNgụy ChíNgô Chí
Bàng Thống Truyện
Dương Nghi Truyện
Đặng Chi Truyện
Đổng Doãn Truyện
Đổng Hòa Truyện
Gia Cát Lượng Truyện
Giản Ung Truyện
Hoắc Tuấn Truyện
Hoàng Quyền Truyện
Hoàng Trung Truyện
Hứa Tĩnh Truyện
Hướng Lãng Truyện
Y Tịch Truyện
Khương Duy Truyện
Lý Khôi Truyện
Lý Nghiêm Truyện
Liêu Lập Truyện
Lưu Ba Truyện
Lưu Diễm Truyện
Lưu Bị Truyện
Lưu Phong Truyện
Lưu Thiện Truyện
Mã Lương Truyện
Mã Siêu Truyện
Mã Trung Truyện
My Trúc Truyện
Ngụy Diên Truyện
Pháp Chính Truyện
Phí Y Truyện
Phí Thi Truyện
Quan Vũ Truyện
Tôn Càn Truyện
Trần Chấn Truyện
Triệu Vân Truyện
Trương Dực Truyện
Trương Nghi Truyện
Trương Phi Truyện
Tưởng Uyển Truyện
Vương Bình Truyện
Bàng Đức Truyện
Chung Do Truyện
Chung Hội Truyện
Công Tôn Độ Truyện
Công Tôn Toản Truyện
Dương Phụ Truyện
Đặng Ngải Truyện
Đào Khiêm Truyện
Điền Dự Truyện
Điển Vi Truyện
Đỗ Kỳ Truyện
Đổng Trác Truyện
Gia Cát Đản Truyện
Giả Hủ Truyện
Giả Quỳ Truyện
Hạ Hầu Đôn Truyện
Hạ Hầu Uyên Truyện
Hoa Đà Truyện
Hoa Hâm Truyện
Hứa Chử Truyện
Khiên Chiêu Truyện
Lã Bố Truyện
Lưu Biểu Truyện
Lưu Diệp Truyện
Lưu Phức Truyện
Lý Thông Truyện
Mãn Sủng Truyện
Mao Giới Truyện
Nhạc Tiến Truyện
Nhâm Tuấn Truyện
Ôn Khôi Truyện
Quách Gia Truyện
Quách Hoài Truyện
Quán Khâu Kiệm Truyện
Quản Lộ Truyện
Tang Bá Truyện
Tào Chân Truyện
Tào Chương Truyện
Tào Duệ Truyện
Tào Mao Truyện
Tào Nhân Truyện
Tào Phương Truyện
Tào Tháo Truyện
Tào Thực Truyện
Tân Bì Truyện
Tôn Lễ Truyện
Trần Kiểu Truyện
Trần Quần Truyện
Trần Thái Truyện
Trình Dục Truyện
Trương Cáp Truyện
Trương Dương Truyện
Trương Ký Truyện
Trương Lỗ Truyện
Trương Liêu Truyện
Trương Tú Truyện
Trương Yên Truyện
Tuân Du Truyện
Tuân Úc Truyện
Từ Hoảng Truyện
Tư Mã Lãng Truyện
Văn Sính Truyện
Viên Thiệu Truyện
Viên Thuật Truyện
Vu Cấm Truyện
Vương Lãng Truyện
Vương Lăng Truyện
Bộ Chất Truyện
Bộc Dương Hưng Truyện
Cam Ninh Truyện
Cố Ung Truyện
Chu Cứ Truyện
Chu Du Truyện
Chu Nhiên Truyện
Chu Phường Truyện
Chu Thái Truyện
Chu Trị Truyện
Chung Ly Mục Truyện
Đằng Dận Truyện
Đinh Phụng Truyện
Đổng Tập Truyện
Gia Cát Cẩn Truyện
Gia Cát Khác Truyện
Hạ Tề Truyện
Hàn Đương Truyện
Hoàng Cái Truyện
Lã Đại Truyện
Lã Phạm Truyện
Lăng Thống Truyện
Lâu Huyền Truyện
Lỗ Túc Truyện
Lục Khải Truyện
Lục Mạo Truyện
Lục Tốn Truyện
Lữ Mông Truyện
Lưu Do Truyện
Nghiêm Tuấn Truyện
Ngô Xán Truyện
Phan Chương Truyện
Phan Tuấn Truyện
Sỹ Tiếp Truyện
Thái Sử Từ Truyện
Thị Nghi Truyện
Tiết Tống Truyện
Toàn Tông Truyện
Tôn Đăng Truyện
Tôn Hạo Truyện
Tôn Hưu Truyện
Tôn Kiên Truyện
Tôn Lượng Truyện
Tôn Quyền Truyện
Tôn Sách Truyện
Tôn Sâm Truyện
Tôn Tuấn Truyện
Trần Võ Truyện
Trình Bỉnh Truyện
Trình Phổ Truyện
Trương Chiêu Truyện
Trương Hoành Truyện
Tưởng Khâm Truyện
Từ Thịnh Truyện
Vương Phồn Truyện
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)