Cafe tám 2011-03-24 19:07:38

TÊN.....GIÓ CỦA BẠN LÀ GÌ ?


Vui thôi nhé, các cụ!

Họ : số cuối cùng trong năm sinh chính là Họ của Bạn

0/ Ngu

1/ Đần

2/ Dốt

3/ Dại

4/Gà

5/ Nóp

6/ Khôn

7/Giỏi

8/ Kém

9/ Khùng

Tháng sinh của Bạn chính là tên đệm của Bạn…thử xem

1/ Hơn

2/ Giống

3/ Ét ( đọc là As )

4/ Bằng

5/ Như

6/ Kém

7/ Gần

8/ Xa

9/ Na ná

10/ hok có tên đệm

11/ Y

12/ Tương đương

Ngày sinh của Bạn chính là tên của Bạn rồi

1/ Bò

2/ Lợn

3/ Gà

4/ Hổ

5/ Nai

6/ Hươu

7/ Rắn

8/ Rết

9/ Sên

10/ Rùa

11/ Ba ba

12/ Cá

13/ Phượng

14/ Rồng

15/ Sâu róm

16/ Báo

17/ Sư tử

18/ Người

19/ Trâu

20/ Ch-ó

21/ Mèo

22/ Chuột

23/ Ngựa

24/ Dê

25/ Khỉ

26/ Cú

27/ Chích ( chick )

28/ Chim

29/ Voi

30/ Bướm

31/ Chuồn chu

Leo: Bổ sung chút nhé
[size=5]
Tiếng Nga[/size]
Họ: Số cuối cùng của năm sinh của bạn sẽ là họ của bạn.

0: Xờ Vai
1: Ni Ko Lay
2: Nhai Xốp
3: Ku Ta
4: Hôn Kít
5: Đô Rô
6: Đi Mô
7: Pa Đan
8: Xì Pắc Tép
9: Mốc Cốp

Đệm: Là tháng sinh của bạn :

1: Rô Ma
2: Sét Gây
3: Ma Gáp
4: Ghép Sây
5: Dziu Ri
6: A Lết Săn
7: Pô Lét
8: Ơ Go
9: Đa Vy
10: Lít Mít
11: Lốt Chym
12: Hốt Cláp


Tên: Ngày sinh quyết định tên gọi của bạn :

01: Đen Kô
02: Mai Lốp
03: Tét Bô
04: Nhin
05: U Ta Sin
06: Ra Đi Mốt
07: Súyt Chết
08: Mút Cô
09: Mông Tít
10: Hun Ta Phát
11: La Đi Mát
12: Săm Lin
13: Kun
14: Soăn Síp
15: Cô
16: Kốt Ski
17: Ta Hôi
18: Típ
19: Be Rin
20: Sô Va
21: Hin Gít
22: Líp Sát
23: Ta Xoa
24: Ma La Phét
25: Ai Nút Cô
26: Be Re Zút
27: Se Vít
28: A Lô Đin
29: Bít Chóp
30: Rép Bô
31: Mông Chi

[size=5]Tiếng Nhật[/size]
Thay từng chữ cái 1
A- ka
B- tu
C- mi
D- te
E- ku
F- lu
G- ji
H- ri
I- ki
J- zu
K- me
L- ta
M- rin

N- to
O-mo
P- no
Q- ke
R- shi
S- ari
T- chi
U- do
V- ru
W- mei
X- na
Y- fu
Z- zi

[size=5]Tiếng Thái[/size]
Họ : là số cuối của năm sinh


0 : Thạch
1 : Ma
2 : Cai
3 : Thun
4 : Xỉn
5 : Xa
6 : Thung
7 : Chăng
8 : Num
9 : Ca

Tên Đệm : là tháng sinh của bạn

1 : La
2 : Vin
3 : Ba Mót
4 : La Vót
5 : Xũn
6 : Béc
7 : Tê
8 : Xăn
9 : Xin Ra
10 : Thu Cóp
11 : Măng No
12 : Mọt


Tên: Là ngày sinh của bạn

1 : Xụt Quét
2 : Ra Bát
3 : Nóc Xây
4 : Ra Oan
5 : Đi Ka
6 : Thu Cõn
7 : Xi Ni Ka
8 : Ba Ra Gi
9 : Sa Quát
10 : Thý Lan
11 : Xin Bi Lét
12 : En Nô
13 : Bát Ra Ta
14 : Na Mas
15 : Sơ Ka
16 : Ka Ri
17 : Đi Ka
18 : Đì Loi
19 : Mim Shọt
20 : Đa Qua Ki
21 : Ai Crốp
22 : Me Lan Đi
23 : Đít Ta
24 : Hô Né
25 : Min Xê
26 : Kịt Xu
27 : Tài Khâm
28 : Thái Khinh
29 : Tha Khẹt
30 : Thọc Khệt
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Khùng Bằng Nai … WTF 3burning3 3burning3 3burning3
Mốc Cốp Ghét Say Hun Ta Phát =]] tên Nga nge vãi kã đạn nhỉ
Ca Ra Vót Thý Lan 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Ngu kém khí
Xờ Vai A Lết Săn Ai Nút Cô
To ru to
Thạch Béc Min xê
3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3
Em vái cả nón

Hôn Kít Lít Mít Sát Lít
Gà chuột..đéo hỉu gì luông 3blur3
Thun Béc Xụt Léc 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Dốt Tương Đương Bướm 3blur3 3blur3
Nhai Xốp Hốt Cláp Rép Bô
ChiDoToJi
Cai Mọt Thọc Khệt

dốt hơn ba ba 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3
nhai xốp rô ma la đi mát 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3
chidokato chíhikikuchi norikato 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

dại tương đương hổ
tiếng nhật là cả họ tên đệm mình à. 3aha3

Gỏi Gần Rắn ???? 3crisp3 3crisp3

Pa Đan Pô Lét Súyt Chết 3ahh3 3ahh3 3blur3 3blur3

Chiridokato => cái này hay phết nè !!!! 3crisp3 3crisp3

Chăng Tê Xi Ni Ka => 3ahhyes3 3ahhyes3

khôn hơn lợn 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3

A-lết-săn-đơ-móc-lốp 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

giỏi tương tư khỉ 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Pa Đan Hốt Cláp Ai Nút Cô 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Chăn Mọt Min Xê 3crisp3 3crisp3
nhìn câu chăn mọt nghe mắc cười 3crisp3 3crisp3

kem' na na' chuột
xi` pát Tép Đavi Lip sát
Te do fu
Num xalim me lan di

kem' na na' chuột
xi` pát Tép Đavi Lip sát
Te do fu
Num xalim me lan di

nóp như chích
. đô rô dziu ri sevit.
merikatori 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3
ko thiếết tra nữa,

katori
khôn hơn khỉ
3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3

Khùng Bằng Chim 3ahhyes3 3ahhyes3
Nhai Xốp Lốp Chym Tét Bô 3ahh3 3burning3
Tojidofukuto Ridodo Tukitori 3aha3 3blingeye3
Cai Xũn Xụt Quét 3curse3 3curse3 3curse3 3curse3 3ahh3 3ahh3

Gà xa phượng
Hôn kít ơ go kun
Merimoka
Xỉn xăn bát ra ta

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Khôn tương đương báo 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Đô rô hốt cláp skốt ki 3crisp3 3crisp3 3crisp3
Takitori:))
xamọtkari 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Dốt tương đương mịa mày 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3curse3

dốt tương đương ngựa 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

nhảm vkl 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3

vãi lều Đần ngựa 3ahh3 3ahh3

3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 3burning3 WTF, CLGT @@!
Tên Gió : Đần Rùa
3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 hun nào :D
Tiếng Nga : Ni Ko Lay Lít Mít Hun Ta Phát
3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 ặc ặc
Tiếng Nhật : tojidofukuto rimokajito kato
3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 sao giống tên con gái >"

Dốt hơn trâu.chán. 3be_eaten3 3be_eaten3 3be_eaten3

dốt y báo ……….cái gì đấy. 3curse3 3curse3 3curse3
nhai xốp lốt chym kốt ski ………… 3blur3
takitori………….. 3blingeye3
kai măng no ka ri………….. 3blur3 3blur3 3blur3 3blingeye3 3blingeye3

dại xa bò 3ahhyes3 3ahhyes3
ku ta ơ go đen ko 3blur3 3blur3 3blur3
chimokato 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3

hơ hơ: Đần Hơn Chồn chu 3crisp3
Nga: Mốp khu đít lát đít chi chít 3blur3 3blur3
Nhật: Xecutara 3crisp3 3crisp3

ma săn đì loi 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

đ' đỡ đc

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 nhảm

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 nhảm

có ôg tên là dai' bò àk 3crisp3 3crisp3 3crisp3

Kém Y Rồng 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
Xì Pắc Tép Lốt Chym Soắn Síp 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3
Num Măng No Na Mas 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Nga : Ku Ta Lít Mít Mút Cô
Nhật : Tedomotoji kedomomi ridofu ( Tao đm jờ , kệ đm mày , midoru )
Thái : Thun Thu Cóp Ba Ra Gi

Khùng Y Gà
Mốc Cốp Lốt Chym Tét Bô

Chi ri mo
Ca Măng no Nóc Xây
Như kạc

quá hay hay lắm .. 3crisp3 3crisp3
Dại hơn rắn - Kutaroma Suýt Chết=–>Thun la sinika … 3crisp3 3congratz3

hắc lào mông chi chít 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

3burning3 3burning3 3burning3 3burning3
khôn giống rùa ===> 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3

ngu na ná cú là cái giống gì 3ahh3 3ahh3 3ahh3

#959799 0
Khôn As Rắn
Đi Mô Ma Giáp Suýt Chết
Chi Do
Thun Ba Mót Xi Ni Ka 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

méo mỏ 3congratz3 3congratz3 3congratz3

tedotoji tên gì vậy chài 3ahhyes3

Ngu Sư Tử 3burning3
Xờvai Limit Tahôi 3be_eaten3
Mimotoji 3crisp3
Thạch Thucop Đica . ha ha ha 3crisp3 3crisp3 3crisp3

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
khôn như lợn

3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 đứt mẹ ruột

Tên gió : Nóp Kém Cú ( Tên loz gì mà đú thế này 3blur3 )
Tên tiếng Nga : Đô rô A lết săn Bê bết ( Đ!T … Cái gì mà lết bê bết thế này 3ahhyes3 )
Tên tiếng Nhật : Norido ( như là tên được kết hợp giữa Nôbita & Đôrêmon í … )
Tên tiếng Thái : Xa béc Kịt Xu ( Ôi !!! Vãi loz quá … )
3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Kém Tương đương Cú 3curse3 3curse3
Xì Pắc Tép Sét Gây Mông Chi 3burning3 3burning3
Thung Thu Cóp Tha Khẹt 3ahh3
3ahh3 3ahh3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

Chủ đề cùng mục


số cuối, năm sinh, Bạn chính, Ngày sinh, tháng sinh, size 5 Tiếng,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)