Ảnh - truyện vui 2012-03-02 00:39:01

Từ đầu tiên mà bạn tìm thấy trong bảng dưới đây sẽ miêu tả chính xác về con người bạn!Là Tiếng Việt không dấu nhé bạn
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

mìk tkấy ckữ "YEU" là sao 3aha3

^
Thực ra là "Yếu" trong "Yếu sinh lý" đấy 3crisp3 3crisp3 3crisp3

" T I M " liên quan gì ở đây ?? mình là người trọng tình cảm chăng 3adore3

#2862709 0
chữ HOA, chả nhẽ đẹp như hoa hả :))

trai thi sao nhỉ???…………………

#2862714 0
ĐANG YÊU 3ahh3 4 năm r mà 3ahh3

T I U D E P T R A I … ở ngay giữa bảng ……… 3ahhyes3 3ahhyes3

minh thay' chu~ tot =.=" minh` tot' ha? ta 3aha3

"DEPTRAI" vậy mà bấy lâu nay mình không nhận ra… 3crisp3 3crisp3

MIT là sao dzzaayj nhĩ 3ahhyes3…………..

T I N H T E 3crisp3

XINH 3crisp3 3crisp3 3crisp3…………………………….ko hỉu

#2862829 0
HAI HUOC 3crisp3 3crisp3 ……………

#2862851 0
mình thấy chữ nguy hiểm 3crisp3 3crisp3

#2862857 0
xinh gái là sao 3be_eaten3

B A N H B A O 3be_eaten3

#2862873 0
NHEN 3ahhyes3 …………..

TINHTE la sao vay ta?

DANG YEU là sao 3be_eaten3

NHANH NHEN là sao ta

HIEUBIET THONGTHAI 3crisp3
chuẩn CMNR

em thấy chữ tốt bụng =.=''

#2863036 0
Hieu Biet Thong Thai………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

hai huoc CCMNR 3crisp3

dang yeu la sao ha ban

tuyệt vời……………..

TUYET VOI JOB 3ahhyes3 sau bày có công việc tuyệt vời hả

HOAT BAT … 3crisp3 3crisp3 …………………

THONG THAI ….. 3crisp3

Hài hước ==> dòng thứ 3 ngoài cùng bên trái 3bathing3

#2863171 0
TAN TAM 3congratz3 sao mỗi mình thấy từ này nhỉ

#2863179 0
thong thai 3crisp3 3crisp3 3crisp3…………….

hơ, tiếng Anh được không? thấy chư FOX đập vào mắt đầu tiên 3ahhyes3

ố ồ nhạt
adfaf

TUYET VOI …… o hang thu ba tu duoi dem len 3adore3 3adore3

NHANH…………..là gi

ah đọc nhầm……….NHANH NHEN 3crisp3

âx thấy " DEP TRAI OC JE " là sao chaj
3blur3

#2863401 0
BANH BAO nè: bảnh bao chăng, hụhụ 3crisp3

tớ thấy XINH DEP 3ahaa3

NHANH NHEN 3crisp3 …………………….

chữ HIẾU………………………………..

BAO. minh` sẽ làm trai bao T_T 3aha3

Men 3crisp3 3crisp3……………………………………..

#2863693 0
mình thấy CAR nè! 3adore3

XINH DEP 3ahaa3……………………………………………..

#2864553 0
THONG MINH… 3crisp3

#2864629 0
HIEU……………………… !?

#2864652 0
rảnh quá thơti1 vãi mấy trò xàm xí này!

thông minh dãy 4 từ phải đếm qua ==

thong minh 3crisp3 ………….

Đẹp trai ……………………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2864789 0
H I E U B I E T H O N G T H A I. Thấy được là Hiểu biết và thông thái!!! 3adore3

HAI ??????????????????

#2864800 0
CỐT TU là sao ta? 3ahh3 ===> Cu Tốt………. 3crisp3 3crisp3

#2864836 0
"HIEU BIET"– có lộn ko zậy 3crisp3 3crisp3

thấy chữ banh bao
là sao =))

" HOẠT BÁT " là từ nhìn thấy đầu tiên,ko cần kiếm,mới nhìn là thấy :D

Coi bộ cũng đúng 3aha3

#2864869 0
Nhanh………….. 3crisp3 3crisp3

TUYET VOI 3bathing3………….

tốt bụng……….. 3crisp3 3crisp3

BIET THONG THAI- CHẮC LÀ BIẾT VÀ THÔNG THÁI LÀ TUI NÈ 3big_love3 3big_love3

thấy mỗi từ XUA……………….. 3crisp3 3crisp3

THÔNG THÁI - ĐANG YÊU - BẢNH BAO 3ahhyes3

TINH la sao …………………………………….

hài hước… chuẩn cmnr 3adore3 3adore3

#2865331 0
Thấy chữ ĐANG YÊU mà mình vẫn đang alone mà

BANHBAO ???? bánh bao à 3crisp3 3crisp3

Hiểu biết thông thái hihi…phải không thớt

Hai Huoc haha……………… 3crisp3 3crisp3

chã hiễu 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3……………………………………………..

Thong thai - Xinh dep 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3………………………….

Thong minh hở 3ahhyes3

HIEU BIET THONG THAI cột đầu tiên

nhanh……….. là sao ta 3ahhyes3

Hiểu Biết Thông Thái 3adore3 3adore3 3adore3

#2866661 0
DAP TRAI là thế nào nhỉ 3bored3

Tìm được từ Dang Yeu - > Đáng Yêu hả thớt 3bored3

#2866679 0
tui chỉ thấy có 2 chữ " handsome và superman " 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

D E P T R A I ……………………..

" TOT BUNG " hihi :)

#2866873 0
H E N là s 3ahh3 ko lẽ hèn , ko lẽ hên 3ahh3

T O I D E P T R A I N H A T V I ET Y O 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2867122 0
H A I H U O C……………………..

cho xin keng đi…..pót hình gái huế xinh hơn gấp đôi 3ahh3 3ahh3 3ahh3

#2867202 0
3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 chữ Dê 3crisp3 3crisp3 3crisp3…………………………………

#2867254 0
XINH ĐEP,banh bao , hieu biet thong thai, nhiet tinh` …… sao dậy kay

có ai thấy từ bánh bao k 3crisp3

"BANHBAO"…………………… 3crisp3
3crisp3 3crisp3 3crisp3

xinh 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 .

#2867659 0
Hài hước là sao ta 3bored3

#2867747 0
đang yêu, đáng yêu, đang yếu, cái nào đây 3ahhyes3

HOAT BAT …………………………………………….. 3congratz3 3congratz3 3congratz3 3congratz3

TOT BUNG hihi 3ahaa3

đẹp trai…………………………… 3aha3 3aha3

3curse3 từ XINH, cái gì thế này 3curse3

3ahhyes3 3ahhyes3 sao minh ra" chữ
e yeu biet hong"
hàng đầu tien lun

TOTBUNG, CHÍNH XÁC KO NHỈ? 3blingeye3

CHỮ THỨ 2 LÀ THONGTHAI 3ahaa3

" Vu " là sao @@ ……………………… 3crisp3

#2869211 0
DANGYEU ! HAHAHAHA …………. 3crisp3

xinh gai la ntn………..

N H I E T T I N H 3big_love3

#2869539 0
Bảnh bao……………… 3aha3

D E P T R A I K H O A I T O 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3


Xin lỗi, bạn không thể gửi bài có số lượng smiley > 50 hoặc gửi bài có lượng biểu tượng smiley > nội dung

DEPTRAi….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 .

Xí zai vo (vớ) Phai Maria OZAWa

hêheee 3burning3

TÌM THẤY TUYETVOI 3blur3

timi là tỉ mỉ à, hix sai rồi 3bored3

Vãi thớt……… 3blur3

Tốt Bụng…………………… 3congratz3 3congratz3

ta thấy chử TU trong đi tu hay là đi tù 3ahh3 3ahh3 3ahh3………………….

thông thái mới vkl 3crisp3

Yeu là sao 3blur3

#2871325 0
em tìm thấy chữ LE! 3crisp3 3crisp3

mình cũng thấy chữ "DANG YEU"

#2871328 0
thO^ng mInk :)) kO bIk dUng kO
3bathing3

nhanh nhen moi ghê chứ !:D
3crisp3 3crisp3

#2871353 0
D A N G Y EU ……:)) 3crisp3 3crisp3

banh bao…………………

#2871356 0
T U Y E T V O I …………….3crisp3 3crisp3 3crisp3

Dep trai 3crisp3….

xinh gai là sao 3curse3 3curse3 3curse3 ta là con trai mừ 3curse3 3curse3

Thông thái…………………

3crisp3 3crisp3 3crisp3

Mình Nhìn Thấy Chữ CO AI , là sao 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3

Dê là sao? 3blingeye3

#2871414 0
NHANH NHEN …. 3congratz3

Xin thề là từ đầu tiên nhìn thấy là từ "Yêu" và từ thứ hai nhìn thấy là "Thông minh"

Không thèm nói điêu 3aha3 3aha3 3aha3

#2871446 0
Hoạt Bát ……………………. 3bathing3 3bathing3

#2871448 0
Hoạt Bát……………. 3bathing3 3bathing3

tuyet voi…………….

tuyệt vời 3aha3 3aha3

TINH 3blur3 là sao

Hiểu biết :(( 3crisp3

QUá chuẩn 3crisp3

Xinh dep 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3……………………………………………… 3crisp3 3crisp3 3crisp3

nhin phat ra chu D E P T R A I =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

#2871612 0
Tuyệt Vời 3ahaa3…………………

koa thay j dau tr…xinh… 3aha3

mình thấy : nhanh , hoạt bát , tuyệt vời , bảnh bao , thông minh
ui thích thật 3ahaa3

mình thấy chữ ''tuyệt vời'' 3big_love3

DEP TRAI………..qua chuan luon 3crisp3 3crisp3 3crisp3

F U CK ……………………….. 3crisp3

" T A " … …………..3ahhyes3 ?

Hieu Biet Thong Thai hit hit mình bik deo gì đâu ta

#2871800 0
3aha3 ATM…………………………………….

THÔNG MINH.chắc là z 3crisp3

#2871872 0
dis .. " GAY " 3ahh3 3ahh3

Lauxanhus ………3aha3 3aha3

#2871897 0
D E P T R A I là sao ta 3aha3

thấy wa trời chữ lun………… 3curse3 3curse3

#2871908 0
3bathing3 3bathing3
thông minh này
heh3

thấy chữ " DEP TRAI "

hài hước à 3crisp3

TINH @@ 3crisp3 3crisp3 mình tinh sao 3crisp3

hieu biet thong thai 3adore3 3adore3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TINH TẾ 3ahaa3……..

#2872020 0
Thấy chữ BANH BAO ……………. Chả nhẽ sau này em đi bán bánh bao 3crisp3

hihi N G O A N 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3……………….

em nhìn thấy chữ tận tâm

thấy chử đẹp trai kìa^^…………………….

#2872079 0
tuyệt vời
là thế nào

Minh thấy chữ NHAYCAM 3blingeye3

#2872084 0
Bánh bao thì sao @@

#2872097 0
hay nhỉ….tui thấy chữ HIẾU… 3blingeye3

chả mún nhìn……………… :)) 3crisp3 3crisp3

tui thấy ở cuối bảng có chữ bánh bao nghĩa là sao ………………………………………………………………….. 3ahaa3 3ahaa3 3ahaa3 3burning3 3burning3 3burning3 3curse3 3curse3

Đẳng Cấp là sao v. ta ? 3crisp3 3crisp3

hoạt bát
3burning3 3burning3
……………………………………..

DEP TRAI ! Ngon 3congratz3

hiểu biết, kaka 3crisp3

#2872202 0
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bảnh bao, dòng hàng cuối cùng gần cuối
mình bảnh bao chăng 3ahhyes3 3ahhyes3

"THONG THAI" 3adore3

thấy MIDU, TAM TIT, blah blah blah 3crisp3 3congratz3

mìg nhìn thấy chữ thôg thái k hiểu

" HIEU BIET" là hiểu biết hã =))

#2872311 0
hô…ta nhìn thấy BANHBAO hàng dưới cùng 3ahaa3

tui thấy chữ TAN TAM

#2872337 0
THONGMINH úi giời sao nó lại chuẩn thế nhở 3crisp3 3crisp3

" NHANH NHEN" là sao nhỉ 3ahhyes3 ……….

tại sao lại có 1 ô trống??? 3blur3 ……….

3crisp3 3crisp3 3crisp3 ta đã thấy chữ XINH…………………………………………….

#2872465 0
T I N H là sao nhỉ 3aha3 3aha3

#2872471 0
Ta thấy chữ Tốt bụng :))

từ đầu tiên nhìn thấy. " thông thái " 3blingeye3

hài hước…………… 3aha3

#2872510 0
minh thay hieu va tu thong. chang le hieu biet va thong minh ha. hay la co hieu va thong minh. dung voi ban chat minh luon

Tốt Bụng ……… 3congratz3

THONGMINH , hehe … 3crisp3 3crisp3

#2872584 0
cẩn thận, xàm thật
3crisp3 3crisp3 3crisp3

Minh thay chi girl xinh 3adore3

nhanh nhẹn,bãnh bao,hài hước,đẹp trai,tuyệt vời,xinh gái,đáng yêu,hiểu biết,thong thả,nhiệt tình,hoạt bát,lãng mạn,xinh đẹp,tốt bụng……là những từ trong đấy……. 3congratz3
đúng k thớt……….. 3curse3

TOTBUNG
mình là người tốt bụng à ?
chuẩn
Món gì người ta ăn được mình đều xơi được hết mà không thấy anh Tào trách móc gì
3crisp3

HIEU BIET THONG THAI

NHIETINH hehe 3crisp3

DEP TRAI =)) hay day 3crisp3

TAN TINH là gì……………. 3blur3 3blur3 3blur3

Thông Thái 3crisp3 3crisp3 >> Hài Hước >>> Tuyệt Vời > Tốt Bụng 3crisp3 3crisp3

thật là 9 xác, hay ghê thanks nha 3congratz3

#2872787 0
Tốt bụng. Ok………………….

Nhiều lắm :| Đáng yêu nhiệt tình đẹp trai :))

N H I E T- T I N H
3congratz3 3congratz3 3congratz3…………………………….

hai huoc…. 3ahaa3……………….

3aha3 đang yêu …… ta mới đang tán thôi … không yêu 3big_love3 3big_love3

đẹp trai + thông minh :]]
3burning3 3burning3

#2872954 0
TOT 3bored3 vvvvvvvvvvvvvvv

HIEU + THONG THAI 3crisp3 3crisp3

like nếu bạn thấy có 1 ô trống 3crisp3 3crisp3

Nhanh Nhẹn 3crisp3 3crisp3
Thấy Cũng đúng!!

THONGMINH?????????????? có nhầm ko đó? e mà thông minh á? có lẽ là tài năng tiềm ẩn trong con người e chưa dc phát huy 3congratz3 3congratz3 3congratz3

NHANHNHE THONGTHAI BANHBAO HIEUBIET 3crisp3

mình thấy chữ B A O báo đời àh hay báo hại 3be_eaten3 3be_eaten3

Giờ zô coi lại thấy 2 chữ CANTHAN vs DINEM
Din em là tên ở nhà của mình còn CANTHAN chắc là cẩn thận rồi
Không biết có điềm gì không ta?
Tình hình là lúc nãy vừa tai thằng kia mấy tai vì tội mất dạy 3ahhyes3

ồ yế,thông thái,k bít có đúng hem nhỉ
3aha3 3aha3 3aha3

Hèn =]] =]] vãi đái 3blur3 3blur3

thong thai……… 3congratz3

Mình là Bánh Bao hay Bảnh bao thế nhỉ?????? 3crisp3 3crisp3

mình thấy chữ " THOT RANH" là sao 3crisp3

#2873183 0
BẢNH BAO 3crisp3
ai thích chữ này ko mình chỉ chỗ cho

Thong thai cuối bảng bên trái 3ahaa3

#2873219 0
DEP TRAI……………3crisp3 3crisp3

Thấy chữ DEPTRAI ……………

T H O N G T H A I chuẩn thế ………………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2873269 0
TIU DEP TRAI = TAO DEP TRAI 3adore3 3adore3 Phải hum ta. Có lên up hình hum ta?

#2873315 0
3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 thấy chữ đẹp trai zui.hehehe

DEP.. vậy là sao hả thớt 3ahhyes3

NHANG??????????????????????????? 3be_eaten3 3be_eaten3

hieu biet………. 3crisp3

#2873409 0
HIEU BIET THONG THAI cột đầu tiên ben trái bản

Banh Bao nghia la sao vay 3crisp3

XINHDEP 3ahhyes3
này thì 10 ký tự 3burning3

Em tìm thấy từ DEPTRAI . Thật đếy , éo đùa đôu !

thấy chử đéo biết jì luôn

#2873494 0
mình là đẹp trong "đẹp trai"

tui thay tu`m lim chu luon……………… 3congratz3

http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/original/2012/01/16/19/55/13267185422044495106_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/10/03/19/54/1317646445453195911_574_574.jpg

huoc => hài hước 3crisp3
công nhận cũng chuẩn

TIN……..chẳng lẽ tôi đây dại gái…………….. 3congratz3

BANH BAO là sao 3crisp3 3crisp3

THONGTHAI - ngay cột đầu tiên của bảng. hehe

tình hình là em đi xin keng ae ủng hộ em nhé thank kiu vinamilk 3congratz3 3congratz3 3congratz3

hiểu biết thông thái 3crisp3 3crisp3 3crisp3

PHONG DO………..quá đúng 3crisp3 3crisp3

#2873867 0
YÊU……………..Yếu…………… 3crisp3

CAN THAN là ý nghĩa gì 3blur3

thong minh. hihih. nhưng ko tự hào lắm vì vẫn nghèo

#2873928 0
Đ A N G Y E U 3ahh3
sao mà chính xác thế 3big_love3

GA LANG, ko sai nhung ko phai la thu dau tien nguoi ta nhan xet ve minh 3blingeye3 3blingeye3

Tui thấy chữ DEP TRAi…..nhưng tui là g muk` 3ahhyes3

hieu biet thong thai!! wa hay hihi!! 3adore3 3adore3

#2874119 0
" VIU " có khi nào là víu :))…………… 3crisp3 3crisp3

haha mình thấy chữ HOPE=HI VỌNG 3blingeye3

TOT ah?………….. 3be_ 3bored3 3bored3 3bored3

sặc XINH DEP lun 3ahhyes3 3ahh3

#2874262 0
thấy mỗi chữ Hoạt Bát 3crisp3 .

#2874300 0
hiểu biết thông thái !! mình thấy vậy

t cug~ Dang yeu 3blur3

TUYET VOI quá chuẩn….?

tao thấy từ " THONG" hk bít có fai? thông đít hk ta 3bored3 3bored3 3bored3

kaka, TỐT BỤNG 3aha3 3aha3

e thấy e THONG MINH hehe

#2874508 0
Thấy chữ NHANH NHEN và THONG MINH là sao nhỉ 3crisp3 3crisp3

minh` la hoat bat' 3crisp3

#2874550 0
XINHGAI…bà cố nội….tui là boy 100% mà..hic 3burning3 3burning3 3burning3

#2874557 0
mình là THONG THAI nè

#2874574 0
xinh đẹp là sao 3bored3 3bored3

Sao tka^'y chu~ sex toll là sao 3ahhyes3

#2874600 0
Thong minh 3ahhyes3 3crisp3 ……….

NHANH NHEN……………………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

HIEU BIET………………. 3aha3

mnh thay chu L* la sao ban 3ahhyes3 3ahhyes3

Hoạt bát … 3ahaa3

chẳng hiểu gì 3ahhyes3

quá xinh gái 3crisp3

TOT BUNG :)) 3bathing3 3bathing3 ……………..

T I N H T E 3crisp3

#2874906 0
HIEU BIET - THONG MINH… hàng dọc đầu tiên :D

#2874910 0
THONG THAI chứ nhỉ

Đang yêu ( chưa có ai mà yêu )
TỐT BỤNG ( công nhận bụng mình cũng bự thật 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

tốt bụng hehe……..

NHAY CAM khó hiểu quá , lúc đầu thấy chữ nhay tưởng đâu là nhây lol haha 3crisp3 3crisp3

Tinh Te 3ahhyes3………

Hoạt Bát 3aha3 3aha3 3aha3 Thích cái này rồi nha 3crisp3 3crisp3

hiểu biết thông thái ở hàng dọc đầu tiề[email protected]@
3blur3 3blur3

THẤY CHỮ " BẠN" ĐẦU TIÊN

THONG MINH 3ahaa3 3ahaa3…………

Dang Yeu la mình sao

DEP TRAI. Vãi hà mình 3ahaa3

HOA thit la kho hiu?????????? 3crisp3 3crisp3

mình thấy chữ thông thái: hé hé

#2875424 0
3ahh3 thấy BANH BAO

#2875527 0
Tiu Dep Trai……. 3adore3 3adore3

TINH TE 3be_eaten3 3be_eaten3………………

hieubietthongthai :| ngoài cùng bên trái . xin lỗi nhưng tớ có thói quen nhìn qua 1 lượt theo thứ tự và từ đầu tiên tớ đọc đc là từ đó :| tớ k giỏi nhưng mà chưa đủ để đc gọi là hiểu biết thông thái đâu :| 3bathing3

" Tin " niềm tin ???

HIEU: hiếu hay hiểu đấy 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3 rồi "HIEUBIET"

#2875744 0
tim thay chu : " tuyet " nghia la ji vay ban 3burning3

Nhanh nhen…..kekekekek

tốt bụng……….. 3congratz3

tui thay chu Thong Thai ma 3ahhyes3 3adore3

#2875851 0
HIEU BIET THONG THAI :)

#2875922 0
Hoa……………………………….

#2875934 0
Hiểu Biết 3ahhyes3

#2875951 0
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

chu HIEU BIET……
3crisp3 3crisp3

"HIEU BIET" hàng dọc đầu tiên 3congratz3

hihi…xinh dep la e 3big_love3

#2876193 0
3aha3HAN là sao nhỉ

em thay' chu~ NHANH NHEN o dong` thu 2

HIEU là sao, hiểu hay hiếu ….. 3ahhyes3

#2876353 0
Mình thấy chữ " TRAY " là sao ta ? có phải là GAY hk 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3

her.mình thấy chữ xinh.????????????

H O A T B A T…….. 3crisp3 3crisp3

chữ TINH 3ahhyes3 3ahhyes3Xin lỗi, bạn không thể gửi bài có số lượng smiley > 50 hoặc gửi bài có lượng biểu tượng smiley > nội dung.

Thông thái 3ahaa3 .. nghe có vẻ hợp lý

mình thật là TINH TẾ :))

NHANH NHEN ha~ ta… 3crisp3

NHANH NHEN ……………… 3crisp3

3bathing3 anh bao la j vay bác

thay chu~ TUEYT la sao day ?

Tốt bụng nè hjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhj 3bathing3 3bathing3

NHANH NHEN…….đúng sự thật rồi
3big_love3 3big_love3

chữ ''BAN''. 3ahhyes3

deptrai hahaha/………………………. 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2877310 0
TOT BUNG chính xác lun 3crisp3

#2877320 0
Đẹp trai…………………………… :)) 3crisp3

#2877344 0
tao thấy chữ DE 3crisp3

#2877362 0
XINH DEP 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 VÃI CẢ NGỌ
Xin lỗi, bạn không thể gửi bài có số lượng smiley > 50 hoặc gửi bài có lượng biểu tượng smiley > nội dung.

#2877369 0
ÔI CÁI ĐỆCH TỪ THỨ HAI TÌM ĐC LÀ DEP TRAI 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3 3ahh3

H A I H U O C rất là chuẩn nhák thanks thớt 3crisp3

#2877456 0
H-I-E-U-B-I-E-T 3ahhyes3 mình ghê gớm vậy sao 3ahhyes3

thông thái là ta 3crisp3 3crisp3

minh` đc từ " TAM", là ji` thế 3be_eaten3

thông minh 3crisp3…

thong minh………………………… thấy ngu pỏ mẹ hài vl thật 3crisp3 3crisp3

#2877743 0
Tui Thay Chu B A N H B A O oi that la dang cap :)) 3crisp3

chả thấy cái z 3blur3 chóg cã mặt chứ có thấy z đôu

thấy chữ thai la sao 3be_eaten3 3be_eaten3………………

BẢNH BAO ………………. 3crisp3 3crisp3

#2879965 0
nhìn quáng ke luôn , 3blur3

?? mình nhìn thấy chu TINH là sao 3aha3 3aha3 3aha3 3aha3

Dang yeu
đúng vậy trời….đang tán con nhỏ kia 3adore3 3adore3

bảnh bao mới vãi ngọ chứ 3crisp3 3crisp3 3crisp3………….

#2882742 0
hiểu biết thông thái 3crisp3

e thay HIEU BIET vs kả THONG THAI

Tuyệt Vời thì sao nhỉ 3ahaa3 3ahaa3

HOAT BAT? giải thích đi 3blingeye3

banh bao…………………………………………………………………….. 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3

#2899289 0
"hiểu biết thông thái" nè nguyên cột 3crisp3

Chủ đề cùng mục


https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)