Bảng biểu tượng cảm xúc mới cho các bạn đây!!:D

AlQueadal 23:17 06/06/2010
Like chủ đề này
Xem : 17233 - Trả lời : 50
Các bạn cũng thấy thiêu thiếu các biểu tượng cảm xúc mà ko biết lấy ở đâu ra phải ko? Tôi up sẵn lên đây cho các bạn xài dần nè :hihihehe_nhoc2_72.gif

Cách dùng rất đơn giản, mở khung trả lời chi tiết, thích biểu tượng nào thì cop cái đó vào là được hihihehe_nhoc2_08.gif:hihihehe_nhoc2_01.gifhihihehe_nhoc2_33.gifhihihehe_nhoc2_65.gifhihihehe_nhoc2_22.gifhihihehe_nhoc2_54.gifhihihehe_nhoc2_86.gifhihihehe_nhoc2_11.gifhihihehe_nhoc2_43.gifhihihehe_nhoc2_75.gifhihihehe_nhoc2_32.gifhihihehe_nhoc2_64.gifhihihehe_nhoc2_21.gif


hihihehe_nhoc2_53.gifhihihehe_nhoc2_85.gifhihihehe_nhoc2_10.gifhihihehe_nhoc2_42.gifhihihehe_nhoc2_74.gifhihihehe_nhoc2_31.gifhihihehe_nhoc2_63.gifhihihehe_nhoc2_20.gifhihihehe_nhoc2_52.gifhihihehe_nhoc2_84.gifhihihehe_nhoc2_09.gifhihihehe_nhoc2_41.gif


hihihehe_nhoc2_73.gifhihihehe_nhoc2_30.gifhihihehe_nhoc2_62.gifhihihehe_nhoc2_19.gifhihihehe_nhoc2_51.gifhihihehe_nhoc2_83.gifhihihehe_nhoc2_08.gifhihihehe_nhoc2_40.gifhihihehe_nhoc2_72.gifhihihehe_nhoc2_29.gifhihihehe_nhoc2_61.gifhihihehe_nhoc2_18.gif


hihihehe_nhoc2_50.gifhihihehe_nhoc2_82.gifhihihehe_nhoc2_07.gifhihihehe_nhoc2_39.gifhihihehe_nhoc2_71.gifhihihehe_nhoc2_28.gifhihihehe_nhoc2_60.gifhihihehe_nhoc2_17.gifhihihehe_nhoc2_49.gifhihihehe_nhoc2_81.gifhihihehe_nhoc2_06.gifhihihehe_nhoc2_38.gif


hihihehe_nhoc2_70.gifhihihehe_nhoc2_27.gifhihihehe_nhoc2_59.gifhihihehe_nhoc2_16.gifhihihehe_nhoc2_48.gifhihihehe_nhoc2_80.gifhihihehe_nhoc2_05.gifhihihehe_nhoc2_37.gifhihihehe_nhoc2_69.gifhihihehe_nhoc2_26.gifhihihehe_nhoc2_58.gifhihihehe_nhoc2_15.gif


hihihehe_nhoc2_47.gifhihihehe_nhoc2_79.gifhihihehe_nhoc2_04.gifhihihehe_nhoc2_36.gifhihihehe_nhoc2_68.gifhihihehe_nhoc2_25.gifhihihehe_nhoc2_57.gifhihihehe_nhoc2_14.gifhihihehe_nhoc2_46.gifhihihehe_nhoc2_78.gifhihihehe_nhoc2_03.gifhihihehe_nhoc2_35.gif


hihihehe_nhoc2_67.gifhihihehe_nhoc2_24.gifhihihehe_nhoc2_56.gifhihihehe_nhoc2_13.gifhihihehe_nhoc2_45.gifhihihehe_nhoc2_77.gifhihihehe_nhoc2_02.gifhihihehe_nhoc2_34.gifhihihehe_nhoc2_66.gifhihihehe_nhoc2_23.gifhihihehe_nhoc2_55.gifhihihehe_nhoc2_12.gif


hihihehe_nhoc2_44.gifhihihehe_nhoc2_76.gif

Chúc người người, nhà nhà chém gió vui vẻ hihihehe_nhoc2_23.gifhihihehe_nhoc2_23.gif

Sẽ update thêm hình con khỉ nữa nếu mọi người có nhu cầu! hihihehe_khi_11.gif
Nguồn: http://vietyo.com/forum/bang-bieu-tuong-cam-xuc-moi-cho-cac-ban-day-d/t62820/
 
Độc Quyền! FUN88 Tặng 150% Tiền Gửi Lên Tới 5 Triệu. Tặng Thêm Chuyến Đi Pháp Xem Euro Cùng Thiên Thần.
choisongjong 23:24 06/06/2010
0
crisp.gif crisp.gif crisp.gifChú ALQ tận tình wớ..............
cotienxanh 23:27 06/06/2010
0
hihihehe_nhoc2_01.gifhihihehe_nhoc2_33.gifhihihehe_nhoc2_65.gifhihihehe_nhoc2_22.gifhihihehe_nhoc2_54.gifhihihehe_nhoc2_86.gifhihihehe_nhoc2_11.gifhihihehe_nhoc2_43.gifhihihehe_nhoc2_75.gifhihihehe_nhoc2_32.gifhihihehe_nhoc2_64.gifhihihehe_nhoc2_21.gif


hihihehe_nhoc2_53.gifhihihehe_nhoc2_85.gifhihihehe_nhoc2_10.gifhihihehe_nhoc2_42.gifhihihehe_nhoc2_74.gifhihihehe_nhoc2_31.gifhihihehe_nhoc2_63.gifhihihehe_nhoc2_20.gifhihihehe_nhoc2_52.gifhihihehe_nhoc2_84.gifhihihehe_nhoc2_09.gifhihihehe_nhoc2_41.gif


hihihehe_nhoc2_73.gifhihihehe_nhoc2_30.gifhihihehe_nhoc2_62.gifhihihehe_nhoc2_19.gifhihihehe_nhoc2_51.gifhihihehe_nhoc2_83.gifhihihehe_nhoc2_08.gifhihihehe_nhoc2_40.gifhihihehe_nhoc2_72.gifhihihehe_nhoc2_29.gifhihihehe_nhoc2_61.gifhihihehe_nhoc2_18.gif


hihihehe_nhoc2_50.gifhihihehe_nhoc2_82.gifhihihehe_nhoc2_07.gifhihihehe_nhoc2_39.gifhihihehe_nhoc2_71.gifhihihehe_nhoc2_28.gifhihihehe_nhoc2_60.gifhihihehe_nhoc2_17.gifhihihehe_nhoc2_49.gifhihihehe_nhoc2_81.gifhihihehe_nhoc2_06.gifhihihehe_nhoc2_38.gif


hihihehe_nhoc2_70.gifhihihehe_nhoc2_27.gifhihihehe_nhoc2_59.gifhihihehe_nhoc2_16.gifhihihehe_nhoc2_48.gifhihihehe_nhoc2_80.gifhihihehe_nhoc2_05.gifhihihehe_nhoc2_37.gifhihihehe_nhoc2_69.gifhihihehe_nhoc2_26.gifhihihehe_nhoc2_58.gifhihihehe_nhoc2_15.gif


hihihehe_nhoc2_47.gifhihihehe_nhoc2_79.gifhihihehe_nhoc2_04.gifhihihehe_nhoc2_36.gifhihihehe_nhoc2_68.gifhihihehe_nhoc2_25.gifhihihehe_nhoc2_57.gifhihihehe_nhoc2_14.gifhihihehe_nhoc2_46.gifhihihehe_nhoc2_78.gifhihihehe_nhoc2_03.gif
iukomanhin 23:32 06/06/2010
0
haha nhiều mặt thế
Monkey.D.Luffy 23:33 06/06/2010
0
hihihehe_nhoc2_53.gifhihihehe_nhoc2_85.gifhihihehe_nhoc2_10.gifhihihehe_nhoc2_42.gifhihihehe_nhoc2_74.gifhihihehe_nhoc2_31.gifhihihehe_nhoc2_63.gifhihihehe_nhoc2_20.gifhihihehe_nhoc2_52.gifhihihehe_nhoc2_84.gifhihihehe_nhoc2_09.gif
Mac_ken_no 23:38 06/06/2010
0
thế là các bác bit goy nha.hehe kì nay sẽ được xem nhiều biểu cảm cảm xúc của các bác đây. ahhyes.gif ahhyes.gif ahhyes.gif ahhyes.gif ahhyes.gif ahhyes.gif ahhyes.gif
lil_kei 23:38 06/06/2010
0
đủ cả hỉ nộ ái ố adore.gif adore.gif adore.gif adore.gif adore.gif
AlQueadal 23:45 06/06/2010
0
hihihehe_nhoc2_20.gifhihihehe_nhoc2_20.gif Đủ mà ko thank thì thành thiếu đó bạn àhihihehe_nhoc2_37.gifhihihehe_nhoc2_37.gifhihihehe_nhoc2_37.gif
lil_kei 23:48 06/06/2010
0
Kei quên, sr bác ALQ adore.gif adore.gif adore.gif adore.gif adore.gif adore.gif
anthony 00:16 07/06/2010
0
rgrtryryrytryysetttstsetsetestsetsetestestest
im_Ken 00:23 07/06/2010
0
hay quá nhể ahhyes.gif ahhyes.gif ahhyes.gif [img]file:///C:/DOCUME%7E1/tri/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/img][img]file:///C:/DOCUME%7E1/tri/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/img][img]file:///C:/DOCUME%7E1/tri/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/img]
Gửi trả lời dành cho thành viên