Thời trang - làm đẹp 2009-09-15 18:33:14

Hàng Hot Cỏ 4 Lá May Mắn Gởi Trọn Niềm Quan Tâm Yêu Thương Đến Với Người Ấy


[justify]Trang sức 4 lá dùng làm món quà tặng người ấy kết hợp với bộ Hộp Tứ Diện Thảo: Giá 35k[/justify]


+ Túi quà đáng iu

+ Hộp 10 x 10 x 2

+ Túi vải nhung xinh xắn

+ Card may mắn

+ Thiệp nhỏ xinh viết lên những điều bạn muốn nói.[justify]Cỏ 4 lá mang một truyền thuyết rằng nếu ai tìm được cỏ 4 lá, thì sẽ gặp được nhiều hạnh phúc vì theo tương truyền cỏ 4 lá là tượng trưng cho niềm mai mắn và hy vọng.

Dẫu biết rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng tận sâu thẳm trong tâm linh chúng ta sẽ là một niềm tin vô cùng lớn, tin vào cuộc sống và tương lai dù rằng cuộc đời đôi khi không suôn sẻ.

Một trong những yếu tố dẫn đến thành công trong cuộc sống là sự may mắn. Hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn đó chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.
[/justify]
LP-04 : 80.000 VNĐ LP(Y)-04 : 80.000 VNĐ LP-14 : 80.000 VNĐ

—————————————————–LP-18 :80.000 VNĐ LP(Y)-18 :80.000 VNĐ LP-19 : 80.000 VNĐ

—————————————————–LP(Y)-19 : 80.000 VNĐ LP-29 : 80.000 VNĐ LP(Y)-29 : 80.000 VNĐ

—————————————————–LP-39 : 80.000 VNĐ LP(Y)-39 : 80.000 VNĐ
LPA-01 : 80.000 VNĐ

—————————————————–LPA-03 : 80.000 VNĐ LPA-04 : 80.000 VNĐ LPB-01 : 80.000 VNĐ

—————————————————–LPB-03 : 80.000 VNĐ LPB-04 : 80.000 VNĐ LX-01 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX(Y)-01 : 90.000 VNĐ LX-02 : 90.000 VNĐ LX(Y)-02 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-03 : 90.000 VNĐ LX-04 : 90.000 VNĐ LX(Y)-04 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-05 : 90.000 VNĐ LX(Y)-10 : 90.000 VNĐ LX-14 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-15 : 90.000 VNĐ LX(Y)-15 : 90.000 VNĐ LX-16 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX(Y)-16 : 90.000 VNĐ LX-18 : 90.000 VNĐ LX(Y)-18 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX(Y)-19 : 90.000 VNĐ LX-19 : 90.000 VNĐ LX(Y)-20 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-20 : 90.000 VNĐ LX(Y)-21 : 90.000 VNĐ LX(Y)-22 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-22 : 90.000 VNĐ LX-23 : 90.000 VNĐ LX(Y)-26 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-26 : 90.000 VNĐ LX-27 : 90.000 VNĐ LX(Y)-27 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-28 : 90.000 VNĐ LX-29 : 90.000 VNĐ LX(Y)-29 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-30 : 90.000 VNĐ LX-31 : 90.000 VNĐ LX(Y)-31 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-32 : 90.000 VNĐ LX(Y)-32 : 90.000 VNĐ LX(Y)-34 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-34 : 90.000 VNĐ LX-35 : 90.000 VNĐ LX(Y)-35 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-36 : 90.000 VNĐ LX(Y)-36 : 90.000 VNĐ LX(Y)-37 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-37 : 90.000 VNĐ LX-38 : 90.000 VNĐ LX(Y)-38 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LX-39 : 90.000 VNĐ LX(Y)-39 : 90.000 VNĐ LX-40 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ-01 : 130.000 VNĐ LJ(P)-02 : 90.000 VNĐ LJ-03 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-04 : 90.000 VNĐ LJ(P)-05 : 90.000 VNĐ LJ-07 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-08 : 90.000 VNĐ LJ-12 : 130.000 VNĐ LJ-13 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-12 : 90.000 VNĐ LJ(P)-13 : 90.000 VNĐ LJ-17 : 150.000 VNĐ

—————————————————–LJ-103 : 130.000 VNĐ LJ(P)-18 : 90.000 VNĐ LJ-101 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-104 : 130.000 VNĐ LJ-105 : 130.000 VNĐ LJ-106 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-107 : 130.000 VNĐ LJ(P)-107 : 90.000 VNĐ LJ-03 : 150.000 VNĐ

—————————————————–LJ-115 : 130.000 VNĐ LJ-116 : 130.000 VNĐ LJ(P)-116 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ-117 : 130.000 VNĐ LJ-118 : 130.000 VNĐ LJ(P)-118 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-119 : 90.000 VNĐ LJ-120 : 130.000 VNĐ LJ-122 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-123 : 130.000 VNĐ LJ(P)-123 : 90.000 VNĐ LJ-124 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-124 : 90.000 VNĐ LJ-125 : 130.000 VNĐ LJ-126 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-127 : 150.000 VNĐ LJ-128 : 150.000 VNĐ LJ-132 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-133 : 130.000 VNĐ LJ(P)-133 : 90.000 VNĐ LJ(P)-132 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ-134 : 130.000 VNĐ LJ-135 : 130.000 VNĐ LJ-136: 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-138 : 130.000 VNĐ LJ-140 : 130.000 VNĐ LJ-141 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-146 : 130.000 VNĐ LJ(P)-146 : 90.000 VNĐ LJ-147 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-148 : 150.000 VNĐ LJ(P)-147 : 90.000 VNĐ LJ(P)-148 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ-149 : 130.000 VNĐ LJ-150 : 150.000 VNĐ LJ-151 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-152 : 130.000 VNĐ LJ-153 : 130.000 VNĐ LJ(P)-153 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ-154 : 130.000 VNĐ LJ(P)-154 : 90.000 VNĐ LJ-155 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-155 : 90.000 VNĐ LJ-156 : 130.000 VNĐ LJ(P)-156 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ-157 : 130.000 VNĐ LJ(P)-157 : 90.000 VNĐ LJ-158 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-158 : 90.000 VNĐ LJ-161 : 130.000 VNĐ LJ-162 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ-164 : 130.000 VNĐ LJ(P)-164 : 130.000 VNĐ LJ-165 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-167 : 90.000 VNĐ LJ(P)-168 : 90.000 VNĐ LJ-170 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-172 : 90.000 VNĐ LJ(P)-173 : 90.000 VNĐ LJ-175 : 130.000 VNĐ

—————————————————–LJ(P)-175 : 90.000 VNĐ LJ-202 : 150.000 VNĐ LJ-203 : 150.000 VNĐ

—————————————————–LJ-205 : 150.000 VNĐ LJ-208 : 150.000 VNĐ LJ(P)-208 : 90.000 VNĐ

—————————————————–LJ-209 : 150.000 VNĐ LJ-210 : 150.000 VNĐ LJ-212 : 150.000 VNĐ

—————————————————–LJ-213 : 150.000 VNĐ LJ-215 : 150.000 VNĐ LMC-01 : 210.000 VNĐ

—————————————————–LMC-02 : 210.000 VNĐ LMY-12 : 210.000 VNĐ LMY-16 : 210.000 VNĐ

—————————————————–
[size=5]$$$ THÔNG TIN THANH TOÁN[/size]1/ Địa chỉ : 127 Lê Văn Linh, P13, Q4, TPHCM
- Điện thoại : 0908.275.800
- Yahoo : caheo104

- website : http://sweet-valentine.net/


2) Các quận Ngoại thành và Các tỉnh khác : Ship toàn quốc
a/ Khách thanh toán tiền hàng + phí ship trước qua Ngân hàng AgriBank - 19 2020 135 1170 - Chủ tài khoản Trần Thị Mỹ Phụng - PDG Bến Thành.


Thông tin kèm theo : Bắt buộc phải có thông tin để shop Ship hàng cho bạn.
- Họ tên .
- Địa chỉ giao hàng .
- Số điện thoại liên lạc .
- Nội dung đặt hàng ( Tên sản phẩm, số lượng, phương thức nhận hàng, yêu cầu khác…)
- Sau đó thông báo cho shop mình biết, bạn sẽ nhận được hàng sau 2 ngày (Không tính thứ 7 và chủ nhật)

b/ Khách nhận hàng và trả tiền trực tiếp cho nhân viên giao hàng -Khách chỉ thanh toán phí ship vào Ngân hàng AgriBank - 19 2020 135 1170 - Chủ tài khoản Trần Thị Mỹ Phụng - PDG Bến Thành.


Thông tin kèm theo : Bắt buộc phải có thông tin để shop Ship hàng cho bạn.
- Họ tên .
- Địa chỉ giao hàng .
- Số điện thoại liên lạc .
- Nội dung đặt hàng ( Tên sản phẩm, số lượng, phương thức nhận hàng, yêu cầu khác…)
- Sau đó thông báo cho shop mình biết, bạn sẽ nhận được hàng sau 2 ngày (Không tính thứ 7 và chủ nhật)
Lưu ý :
1/ Mình chỉ bán Online. Địa chỉ trên là nhà riêng.

2/ Khách đến nhà vui lòng call trước.

3/ Giá đã Fix, khi bạn mua với một số lượng nhất định mình sẽ tự động giảm giá.—————————————————–
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Cửa hàng này bán ở HN hay HCM vậy bạn ơi? Mình ở HN thì làm ntn?

Thế thôi vậy!! Tưởng là có cửa hàng thì còn đến xem hàng mới mua. Chứ show qua ảnh như thế này thì bít đường nào mà lần 3be_eaten3

Nếu bạn teen nào thích thực hiện bộ ảnh chân dung nghệ thuật, mời đến Cana Studio hé.
———————-
* Giá ưu đãi 25.000đ/tấm 10x18, bao trang điểm, trang phục, trang sức
* Chụp 20 tấm, tặng ép gỗ lamina 15x21 để bàn
* Chụp 30 tấm, tặng lịch ảnh
———————-
Cana Studio
50 Trần Khắc Chân, P15, Q Phú Nhuận
Tel: 08.62920875 - 08.62920876 - 08.62929039
Cell: 0973.470680
IM: cana.studio/Email: [email protected]yahoo.com.vn/[email protected]
www.canastudio.com

Sự hài lòng của khách hàng là niềm vui của chúng tôi!

[size=4]Các pồ ui, sản phẩm thật y chang hình í nhé :)
Mình bán toàn quốc nun, các bồ xem chi tiết ở đây nì 3big_love3: http://sweet-valentine.net/
Hướng dẫn mua hàng 3bathing3: http://sweet-valentine.net/huong-dan-mua-hang.html
Các pồ ủng hộ với 3congratz3
[/size]

[justify]Cỏ 4 lá mang một truyền thuyết rằng nếu ai tìm được cỏ 4 lá, thì sẽ gặp được nhiều hạnh phúc vì theo tương truyền cỏ 4 lá là tượng trưng cho niềm mai mắn và hy vọng.

Dẫu biết rằng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng tận sâu thẳm trong tâm linh chúng ta sẽ là một niềm tin vô cùng lớn, tin vào cuộc sống và tương lai dù rằng cuộc đời đôi khi không suôn sẻ.

Một trong những yếu tố dẫn đến thành công trong cuộc sống là sự may mắn. Hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn đó chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.
[/justify]

[justify]
[/justify]

[size=4]DÂY CHUYỀN TÌNH NHÂN CỎ 4 LÁ MAY MẮN NÈ - QUÀ TẶNG CỰC KỲ HOT LUN 3bathing3[/size]

Bộ hộp TDT : 35K LHJQ : 180K LQ-02 : 160.000 VNĐ

LQY-02 : 170.000 VNĐ LQ-04 : 160.000 VNĐ LQY-04 : 170.000 VNĐ
LQ-08 : 180.000 VNĐ LQ-09 : 160.000 VNĐ LQ-11 : 160.000 VNĐ
LQ-12 : 160.000 VNĐ LQ-15 : 180.000 VNĐ LQ-16 : 180.000 VNĐ
—————————————————–

LQ-18 : 220.000 VNĐ LQ-19 :180.000 VNĐ LQ-21 :180.000 VNĐ
—————————————————–

LQ-26 : 180 .000 VNĐ LQ-27 :180.000 VNĐ LQ-28 :180.000 VNĐ
—————————————————–

LQ-30 :180.000 VNĐ LQ-32 :180.000 VNĐ LQ-34 :180.000 VNĐ
—————————————————–

LQ-36 :180.000 VNĐ LQ-38 :180.000 VNĐ LQ-40 :180.000 VNĐ
—————————————————–

LQ-42 : 180.000 VNĐ LQ-44 : 180 .000 VNĐ LQ-103 : 180.000 VNĐ
—————————————————–

HJ-01 : 160.000 VNĐ HJY-01 : 170.000 VNĐ HJ-02 : 180.000 VNĐ
—————————————————–

HJ-03 :300.000 VNĐ HJ-04 : 160.000 VNĐ HJ-05 : 180.000 VNĐ
—————————————————–

HJY-06 : 170.000 VNĐ HJ-07 : 180.000 VNĐ HJ-08 : 180.000 VNĐ

——————————————————————————TẠI SAO PHẢI TỐN THỜI GIAN GÓI QUÀ ? - BẠN ĐÃ CÓ SỰ LỰA CHỌN TỐT HƠN VỚI BỘ HỘP TỨ DIỆN THẢO xinh xinh iu iu nè : Giá 35k / 1 BỘ - Gồm có :

+ Túi quà đáng iu
+ Hộp10 x 10 x 2
+ Túi vải nhung xinh xắn
+ Card may mắn
+ Thiệp nhỏ xinh viết lên những điều bạn muốn nói.Người ta thường bảo rằng, cỏ 4 lá tượng trưng cho bốn điều thiêng liêng nhất của cuộc sống.

Lá thứ nhất : đó là niềm hi vọng.
Lá thứ hai : đó là niềm tin.
Lá thứ ba : đó là tình yêu.
Và lá cuối cùng : đó chính là sự may mắn.


Cỏ 4 lá là 1 dạng đặc biệt của cỏ ba lá. Ước tính trong khoảng 10,000 cây cỏ 3 lá thì có 1 cây cỏ 4 lá. Bởi thế cho nên người ta hay mách nhau rằng cỏ ba lá nếu có 4 lá sẽ mang lại sự may mắn cho người nào tìm được nó!——————————————————————————–
[size=4]$$$ THÔNG TIN THANH TOÁN[/size]
1/ Địa chỉ :127 Lê Văn Linh, P13, Q4, TPHCM
- Điện thoại : 0908 275 800
- Yahoo : caheo104


- website : http://sweet-valentine.net2) Các quận Ngoại thành và Các tỉnh khác : Ship toàn quốc
a/ Khách thanh toán tiền hàng + phí ship trước qua Ngân hàng AgriBank - 19 2020 135 1170 - Chủ tài khoản Trần Thị Mỹ Phụng - PDG Bến Thành.


Thông tin kèm theo : Bắt buộc phải có thông tin để shop Ship hàng cho bạn.
- Họ tên .
- Địa chỉ giao hàng .
- Số điện thoại liên lạc .
- Nội dung đặt hàng ( Tên sản phẩm, số lượng, phương thức nhận hàng, yêu cầu khác…)
- Sau đó thông báo cho shop mình biết, bạn sẽ nhận được hàng sau 2 ngày (Không tính thứ 7 và chủ nhật)

b/ Khách nhận hàng và trả tiền trực tiếp cho nhân viên giao hàng -Khách chỉ thanh toán phí ship vào Ngân hàng AgriBank - 19 2020 135 1170 - Chủ tài khoản Trần Thị Mỹ Phụng - PDG Bến Thành.


Thông tin kèm theo : Bắt buộc phải có thông tin để shop Ship hàng cho bạn.
- Họ tên .
- Địa chỉ giao hàng .
- Số điện thoại liên lạc .
- Nội dung đặt hàng ( Tên sản phẩm, số lượng, phương thức nhận hàng, yêu cầu khác…)
- Sau đó thông báo cho shop mình biết, bạn sẽ nhận được hàng sau 2 ngày (Không tính thứ 7 và chủ nhật)
Lưu ý :
1/ Mình chỉ bán Online. Địa chỉ trên là nhà riêng.

2/ Khách đến nhà vui lòng call trước.0908.275.8003/ Giá đã Fix, khi bạn mua với một số lượng nhất định mình sẽ tự động giảm giá.

—————————————————–

Chủ đề cùng mục


VNĐ LJ, 90 000 VNĐ, VNĐ LX, 90 000 VNĐ LX, LJ P, 130 000 VNĐ LJ, 90 000 VNĐ LJ, LX Y, VNĐ LJ P, 90 000 VNĐ LX Y,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)