Nghệ thuật sống 2014-05-03 14:04:24

Những giáo lý cơ bản để tìm hiểu Bát Nhã Tâm Kinh


Bát Nhã Tâm Kinh đã sử dụng học thuyết tính không để phủ định tất cả sự vật và hiện tượng hay nói khác đi là cả thế giới và chúng sinh. 
Có thể nói Phật giáo vừa là một nền triết học, vừa là một tôn giáo, lại vừa là một hệ thống giáo dục.


Là một nền triết học vì các hệ thống tư tưởng trong nền triết học này có thể đánh đổ mọi quan niệm tư tưởng của các nền triết học khác từ phương Đông sang phương Tây, tử cổ chí kim về những quan niệm cơ bản về vũ trụ quan và nhân sinh quan.
 
Là một tôn giáo vì nó đã đem lại cho một bộ phận loài người có niềm tin tín ngưỡng mãnh liệt và sâu xa để vun trồng cuộc sống tốt đẹp hơn.
 
Là một nền giáo dục vì tất cả các tư tưởng, giáo lý, kinh luận của đạo Phật có tác dụng giáo dục con người ta sống với chân thiện mỹ, với từ bi và trí tuệ để đem lại hạnh phúc và an lạc cho mình và cho tất cả mọi người.
 
Hệ thống tư tưởng và giáo lý ấy của đạo Phật có rất nhiều, đã đề cập đến mọi sự vật và hiện tượng, đến thế giới và chúng sinh. Ở đây ta hãy khảo sát một số vấn đề cơ bản sau đây có liên quan đến tư tưởng Bát Nhã khi nghiên cứu Bát Nhã Tâm Kinh. Tất nhiên giáo lý của đạo Phật còn nhiều yếu lĩnh khác cần phải được để cập khi đi sâu vào nội dung cụ thể từng phần của Bát Nhã Tâm Kinh.
 
1. Về quan niệm không gian và thời gian trong Phật giáo:
 
+ Trước hết nói về không gian: Phật giáo quan niệm không gian là vô cùng vô tận, vô thủy vô chung, không có bắt đầu, không có kết thúc. Con người ta hiện nay đang sống trong một không gian, trong đó quả đất là một trong những hành tinh của hệ thống thái dương hệ. Với khoa học hiện nay, các nhà khoa học mới chỉ đang khảo sát những vệ tinh và hành tinh trong hệ thống này như mặt trăng, sao hỏa, sao kim…chưa ra ngoài hệ thống thái dương hệ. Còn Phật giáo thì cho rằng loài người chúng ta đang sống trong một Thế giới nhỏ mà thái dương hệ chỉ là một bộ phận.
 
Phật giáo cho rằng một nghìn Thế giới nhỏ ấy hợp lại thành một Tiểu thiên thế giới, một nghìn Tiểu thiên thế giới hợp lại thành một Trung thiên thế giới, một nghìn Trung thiên thế giới hợp lại thành một Đại thiên thế giới. Như vậy một Đại thiên thế giới gồm có 1.000 triệu thế giới nhỏ, tức là một tỷ thế giới nhỏ mà ta đang sống. Thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một Đại thiên thế giới trong vô số Đại thiên thế giới, nhiều không thể kể hết được. Cõi Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà cách đây mười vạn ức (10 tỷ) đất Phật. Nếu đi bằng tốc độ ánh sáng, (300.000 km/giây) thì phải đi mất 150 năm ánh sáng. Như vậy, Phật giáo quan niệm Không gian là vô cùng vô tận, vô thủy vô chung, mênh mông rộng lớn. Trái đất mà loài người đang ở chỉ có thể là một hạt cát bé nhỏ trong vô lượng hạt cát sông Hằng của vô lượng Đại thiên thế giới trong vũ trụ.
 
+ Về thời gian: Phật giáo cũng quan niệm thời gian là vô thủy vô chung, không có bắt đầu và không có kết thúc. Ta hãy cho rằng con người ta sống nhiều lắm là 100 năm. Trên thực tế, theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc năm 2010, đời sống bình quân của con người trên thế giới là 71 năm, của nước Việt Nam ta là 75 năm, của Thái Lan là 69,3 năm, của Nhật Bản là 83 năm, của Philippines là 72,3 năm… thì cái thời gian sống ấy của loài người cũng chỉ rất ngắn ngủi so với chuỗi thời gian vô cùng vô tận của các kiếp. Nếu thời gian sống một ngày của chư thiên trên cõi Thiên được xem bằng 100 năm sống của con người ta thì thời gian trên các cõi Phật khác lớn hơn rất nhiều. Kinh Hoa Nghiêm trong Phẩm Thọ Lượng, nói rằng một kiếp ở cõi Ta Bà của Ðức Thích Ca bằng một ngày đêm ở cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. 

Theo kinh Vô Lượng Thọ thì ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có Đức Phật xuất thế hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thuyết giảng đạo lý. Có một vị vua tên là Thế Nhiêu, sau khi nghe Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thuyết pháp thì lập tức giác ngộ và từ bỏ ngai vàng mà đi theo Phật lấy pháp danh là Pháp Tạng và đã thành Phật, hiệu là A Di Đà cách ngày nay một khoảng thời gian là một a tăng tỳ kiếp. Với quan niệm này, 16 triệu 800 ngàn năm là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp bằng 1 trung kiếp, 4 trung kiếp (thành, trụ, hoại, không) bằng một đại kiếp, một a tăng kỳ kiếp là 10140 đại kiếp (10 lũy thừa 140 đại kiếp) .

 
Như vậy thời gian ở các cõi đều khác nhau. Trong dân gian có câu chuyện Cái rìu của người tiều phu, truyện kể rằng một người tiều phu vào rừng đốn củi. Vì mệt ông để lại chiếc rìu dưới gốc cây, đi tản bộ và dần dần đi sâu vào trong rừng. Ông bỗng thấy hai cụ già đang ngồi đánh cờ dưới gốc cây, bên cạnh một túp lều nhỏ. Ông tiều phu thích đánh cờ và đánh rất giỏi. Ông đứng bên cạnh xem hai ông gìa đánh cờ, hai cụ mời ông ngồi xuống đánh. Tất nhiên ông nhận lời, ngồi xuống và bắt đầu ra quân. Ðánh được một lúc, chưa phân thắng bại, ông bỗng nhớ đến gánh củi nên cần phải về sớm để bán kẻo trễ. Khi ra đến bìa rừng, tìm lại gốc cây thì thấy cái cán rìu đã mục nát. Về đến nhà, thấy cảnh vật đều đã thay đổi. Sau một thời gian tìm kiếm tông tích gia đình, ông mới biết rằng ông bà cha mẹ, và vợ con của ông đã chết cách đây cả trăm năm! 

Một câu chuyện dân gian khác kể rằng: Hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu người Diễm Khê, đời Đông Hán, nhân tiết Đoan Ngọ, vào núi Thiên Thai hái lá thuốc, gặp hai tiên nữ và ở lại. Ở trong núi được nửa năm, Lưu Nguyễn xin trở về nhà. Đến nơi thì trần gian đã qua bảy đời người. Sau đó, hai người trở lại Thiên Thai thì không còn tìm thấy dấu vết nữa. Các nhà khoa học hiện nay cũng đã có thuyết nói về sự khác nhau của thời gian. Đó là thuyết tương đối.

 
Vì vậy, vể mặt thời gian, đạo Phật cho rằng cuộc sống của con người dù dài hàng trăm năm cũng chỉ dài như một sát na. Sát na là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất của Phật giáo nó chỉ bằng cái gảy móng tay hay như là một hơi thở nhẹ. Và như vậy chuỗi ngày tháng sống trong một đời người trên trần thế dưới hình hài một thân xác con người bằng xương bằng thịt thật là rất ngắn so với toàn bộ các kiếp sống của người ấy trong quá khứ và trong tương lai của họ. Và như vậy đời người thật là ngắn ngủi, còn thời gian là vô thủy vô chung, không bắt đầu và không kết thúc.
 
2. Lý thuyết Duyên sinh hay duyên khởi:
 
Trong bài kinh Nhân Duyên của bộ kinh Trung A-hàm, Phật dạy rằng: “Ai hiểu thấu được lý nhân duyên thì người đó sẽ thấy đạo”. Nếu chúng ta nghiền ngẫm kỹ, sẽ thấy lý nhân duyên là nguồn gốc để tiến lên tinh thần Bát-nhã sau này.
 
Chẳng những lý nhân duyên phát sanh ra hệ Bát Nhã, mà cũng chính lý nhân duyên này phát sanh ra hệ trùng trùng duyên khởi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng: “Tất cả pháp trên thế gian liên hệ chằng chịt với nhau, lớp này đến lớp khác, đó là nhân duyên hay duyên sinh, duyên khởi”.
 
Đạo Phật quan niệm rằng tất cả mọi sự vật trên trần thế và trong vũ trụ này đều do các duyên tạo nên mà thành. Ai nghiên cứu Phật giáo cũng đều biết rằng tinh hoa của Phật pháp chỉ tụ tại một điểm này. Ðó là duyên khởi, cũng gọi là duyên sinh hay nhân duyên sinh. Lời Phật dạy không lỗi thời. Từ hơn hai ngàn năm trăm năm tới giờ, những lời Phật dạy đều là chân lý, là sự thật. Ví dụ Phật dạy các pháp do nhân duyên sinh, ngày nay có ai bác được lý này không? Mọi sự thành công thất bại đều do nhân và quả. Nhân tốt sẽ được quả tốt là thành công, nhân xấu bị quả xấu là thất bại. Đó là lẽ thật không chối cãi được. Như có hai hạt đỗ, một hạt để trên bàn, một hạt vùi xuống đất ẩm. 
Do có duyên đất ẩm, hạt đỗ nảy mầm, rồi do duyên vun trồng chăm sóc của người nông dân, do có duyên gặp nước và ánh nắng mặt trời, hạt đỗ trưởng thành thành cây, ra hoa kết quả. Còn hạt đỗ để trên bàn không có đủ duyên như đất ẩm, nước, ánh nắng mặt trời và công chăm sóc thì không trở thành cây và ra hoa kết quả được. 

Mọi vật trên đời đều do duyên tạo nên: Một quyển vở mà ta viết cũng là do nhiều duyên tạo thành như phải có các cây có chất sợi được bàn tay con người đưa về, gia công bằng công nghệ gồm tri thức của người sáng tạo, máy móc, điện, nước, sức nóng mới thành bột giấy rồi seo ra giấy, tiếp theo là đóng thành quyển vở. Nếu không có những duyên trên thì không thành quyển vở. Ngôi nhà cũng vậy, nếu tách bỏ các duyên hợp thành ngôi nhà như gạch, cát, đá, thép, gỗ, xi măng, công thợ và người thiết kế thì không thành ngôi nhà được. Con người cũng vậy, con người là do các duyên như tinh cha huyết mẹ và thần thức hợp lại nên thành thai và được nuôi dưỡng bằng tứ đại qua thức ăn, nước uống, hơi thở và sức ấm của người mẹ. Đến khi lớn lên, già bệnh rồi chết, thân tứ đại rã rời, không còn con người ta nữa. Như vậy, tất cả cái gì mà ta thấy hiện hữu đều không có tự thể, nghĩa là tự nó không có, mà đều do các duyên hợp lại mà thành, khi không còn duyên nữa thì nó không còn tồn tại nữa.

 
Tất cả những ví dụ trên mới chỉ là lớp nhân duyên thứ nhất. Lớp thứ hai, ví dụ người ta hỏi người thợ mộc làm nhà rằng gỗ, bào, đục, đinh từ đâu có? Nếu hỏi nguyên liệu để làm giấy từ đâu mà có, thì phải xét đến nhiều duyên mới hợp thành các loại cây có sơ sợi, phải có nhiều duyên mới hình thành cỗ máy làm giấy. Và nếu xét đến cùng thì sự liên hệ đó trùng trùng điệp điệp, không thể nào nói một hai chặng mà hết được. Vì vậy mà gọi là trùng trùng duyên khởi. Đã là trùng trùng duyên khởi thì giữa chúng ta và mọi người, mọi sự vật đều có liên hệ với nhau.
 
Con người ta có áo mặc, có cơm ăn, có xe cộ đi lại, thì phải liên hệ với biết bao nhiêu người làm ra những thứ ấy. Trên thế gian này vạn vật đều tương quan, con người hay nói chung là chúng sinh đều tương quan, vì vậy người ta ai cũng đều mang nợ nhau hết, ai cũng có công đóng góp cho mình. Do đó mọi người không tách rời nhau được. Vì thấy được sự liên hệ trùng trùng duyên khởi, nên với tâm Bồ Tát, mọi người đều là ân nhân của mình.
 
3. Vô ngã (không có cái ta):


Chính vì mọi sự vật là do duyên khởi, kể cả con người, nên không có những cái duyên ấy kết hợp thì không còn cái ta (ngã) nữa. Vì vậy tất cả là vô ngã (không có cái ta). Vô ngã ở đây không chỉ biểu hiện ở con người, ở chúng sinh mà ở tất cả các sự vật và các pháp. Đối với hữu tình thì là nhân vô ngã, đối với sự vật và các pháp là pháp vô ngã.
 
Con người hay nói rộng hơn là chúng sinh nói chung, không có biết bao nhiêu duyên hợp lại mới hình thành con người. Con người được sinh ra, lớn lên, bệnh tật rồi chết, không tồn tại nữa. Bản thân con người không tự nó sinh ra, không có tự thể mà phải do tinh cha huyết mẹ và thần thức hợp lại và được nuôi dưỡng lớn lên rồi chết đi, khi chết thì không còn tồn tại cái ta nữa. Nên nói con người hay chúng sinh là vô ngã. Đó là nhân vô ngã.
 
Ta nhìn một cái bát ăn cơm, nó là không có tự thể, nghĩa là nếu không có đủ duyên như đất sét, kỹ thuật của con người, máy móc, bàn tay khéo nặn và khéo vẽ, lửa trong lò nung… thì không thể thành cái bát. Bản thân cái bát không tự nó có và không tồn tại lâu dài vĩnh cửu, do đó nó không có tự thể, đó là pháp vô ngã. Bất cứ vật gì trong cuộc sống mà ta có thể sờ mó được đều là vô ngã vì vật đó bản thân nó không tự có mà phải do các duyên khác tạo thành. Vậy thế giới sự vật và chúng sinh cũng không có tự thể, nghĩa là đều vô ngã.
 
4. Vô thường:
 
Ngoài ra sự vật và con người hay nói rộng ra thế giới và chúng sinh còn chịu sự thay đổi liên tục theo thời gian theo từng sát na, mỗi giờ một khác, mỗi ngày một khác, không bao giờ đứng yên một chỗ, không bao giờ không thay đổi. Đó là lẽ vô thường.
 
Cái hiện thực của lát giây trước, không phải là cái hiện thực của lát giây sau. Con người của bản thân ta hôm nay không phải là ta của ngày hôm qua mà cũng không phải là ta của ngày mai. Một con người cách đây mấy năm vốn là một đứa trẻ, lớn lên được nuôi dưỡng, được theo học, được truyền bá kiến thức trở thành nhà bác học, về già thì bệnh tật, chân chậm, mắt mờ, nghĩa là luôn luôn thay đổi theo lẽ vô thường. Nghĩa là con người cụ thể ấy đều có biến đổi liên tục theo thời gian theo luật sinh lão bệnh tử. Hôm nay và ngày mai đã khác nhau, thậm chí con người ấy khác nhau theo từng sát na một. Đó là lẽ vô thường, về con người gọi là nhân vô thường.
 
Mọi sự vật trong thế giới này cũng thế, cũng phải chịu biến đổi theo thời gian. Những công trình kiến trúc lịch sử nguy nga từ nhiều thế kỷ trước cũng phải chịu biến đổi theo năm tháng, bản thân nó hoặc sẽ bị đổ vỡ hoặc bị chiến tranh tàn phá hoặc bị chôn vùi dưới đất sâu. Những đồ vật ta dùng hàng ngày từ quần áo mặc, cái bàn để ngồi viết, cái bát để ăn cơm cũng chịu biến đổi theo quy luật thành trụ hoại không nghĩa là biến đổi và không tồn tại vĩnh viễn. Tất cả đều chịu sự chi phối của lẽ vô thường về các sự vật hay các pháp gọi là pháp vô thường.
 
Do vậy thế giới và chúng sinh đều chịu sự chi phối của quy luật biến đổi gọi là lẽ vô thường
 
5. Học thuyết Tính Không trong Bát Nhã Tâm kinh:
 
Nói rõ ra, tất cả mọi sự vật trong đó gồm cả thế giới, chúng sinh, con người, đều là vô ngã, tức là không có tự thể, không tự có và không tồn tại mãi mãi. Nó là không, không đây không phải là không khác với có. Trường phái Bát nhã triển khai lý luận về hai thứ vô ngã ấy, tức vô ngã về con người, vô ngã về sự vật, và lý lẽ vô thường mà thành lập thuyết tính không. Đó là tư tưởng chủ đạo trong Bát Nhã Tâm Kinh.
 
Vì đã do nhân duyên sinh, nên cả thế giới và chúng sinh hay con người đều không có thực thể, hay nói khác đi là không có tự thể, không tự mình mà có, thảy đều giả hữu, đều vô ngã, hết thảy đều không và đều chịu sự chi phối của luật biến đổi tức vô thường. Không ở đây phải hiểu là không có tự thể, là tính không có tự thể của mọi sự vật hiện tượng, không đây không phải là không ngược với có. Mà với cái không của tính không ấy, nó vẳng lặng trong suốt. Thuật ngữ Phật giáo gọi cái không ấy là Thuấn nhã đa, tức phiên âm chữ Sùnyatà, dịch và gọi là Tính không.
 
Hiểu rõ giáo nghĩa tính không thì may ra mới tạm có một khái niệm tương đối rõ ràng về Bát nhã. Chỉ khái niệm mà thôi, còn thực chất ra sao, thì phải tu mới chứng được..
 

 
Phật giáo sở dĩ khác với các thần giáo ở một điểm này. Và ai đã thừa nhận luật duyên khởi hay nhân duyên thì không thể nào thừa nhận một đấng tạo hóa sáng thế nữa. Người đó trên hình thức, dù có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật, cũng đã là Phật tử trên bình diện tư tưởng rồi. Ngược lại, dù là tăng sĩ, nhưng không thông suốt duyên khởi, luật luân hồi thì đó cũng chỉ là ngoại đạo trá hình. Nói thế, cốt để nhấn mạnh vai trò chủ đạo, vai trò tiên quyết của lý nhân duyên, hay duyên khởi, luật luân hồi trong toàn bộ giáo pháp Phật. Không có duyên khởi, không có Phật giáo, cũng như không có Bát nhã thì không có Ðại thừa, như đã khẳng định ngay trong câu mở đầu.
 
Khi đã thừa nhận duyên khởi thì đương nhiên phải thừa nhận hai hệ luận gắn liền với duyên khởi, đó là vô ngã và vô thường. Ðã là vô thường thì tác dụng do nó gây ra là khổ. Còn vô ngã thì đương nhiên các sự kiện tự nó là không. Không, đây cần nhắc lại, là không có tự thể. Từ những cái mắt thấy tai nghe, cho đến những cái ý thức suy nghĩ, hết thảy đều không có tự thể dù chúng đang hiện hữu trước mặt. Ví dụ làm gì có mây nếu không có hơi nước bốc hơi lên, làm gì có mưa nếu những đám mây không có duyên gặp lạnh, hoặc làm gì có sóng nếu trong sông hồ ao biển không có nước và trong không trung không có gió. Tất cả những cái đó tự nó không có tự thể mà phải do các duyên hợp lại mà thành. Như vậy tính nó là không, không có tự thể.
 
Đó là vấn đề tính không trong Phật giáo. Giáo nghĩa tính không bắt nguồn từ đâu? Vị trí nó trong giáo lý Phật như thế nào?  Ðó là những điều cần nghiên cứu thì may ra mới tạm có một khái niệm tương đối rõ ràng về Bát nhã. Chỉ khái niệm mà thôi, Còn thực chất ra sao, thì phải tu mới chứng được.
 
Bát Nhã Tâm Kinh đã sử dụng học thuyết tính không để phủ định tất cả sự vật và hiện tượng hay nói khác đi là cả thế giới và chúng sinh. Tính không này được vận dụng như thế nào, phần luận giải về Bát Nhã Tâm Kinh trong các phần dưới sẽ diễn giải cụ thể.
 
Nhưng cần phải nói thêm, phần trên đây chỉ trình bày những giáo lý cơ bản của đạo Phật để minh chứng cho phần luận giải Bát Nhã Tâm Kinh, chứ không thể nào để cập đến hết mọi giáo lý của đạo Phật. Để đi sâu vào một số giáo lý khác, rất có thể sẽ được trình bày trong phần tìm hiểu nội dung của Bát Nhã Tâm Kinh.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Pháp Phật cao siêu ý ẩn sâu , trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu , con nay nghe đặng xin trì tụng, nguyện Đức Như Lai giải nghĩa mầu , Hoàng đế Võ Tắc Thiên khi bà hiểu ý nghĩa  thâm sau của Phật Pháp mà đã làm nên 4 câu kệ trên
KINH KIM CANG nói về tổng thể con người và vũ trụ , ai có căn tánh mới hiểu được hết kinh ,đã hiểu bản tánh chân như , sẽ vượt qua sinh tử luân hồi . lục tổ Huệ năng đã ngộ được KINH KIM CANG ,khi Ngài nghe người khác tụng KINH
nên thân thể Ngài bất hoại như đúng ý nghĩa của Kinh KIM CANG  , dù đã tịch hơn 1000 năm nhưng thân thể Ngài Bất hoại , đã hóa thạch , và đang được thờ ở chùa , bên Quảng Đông TQ
hôm nay đang tìm hiểu ý nghĩa của Kinh Kim Cang , đúng lúc lại được đọc thêm này này , Xin cảm ơn thiện tri thức

#5208455 0
ko tin phật lắm. vì phật THÍCH CA gốc là con người. trái đất mặt trăng, mặt trời tự có hả. phải có bàn tay của đấng siêu nhiên nào đó 3ahhyes3

Phật vì muốn cứu khổ chúng sanh nên mới thị hiện trong thế giới Ta Bà , Phật nói nguồn góc của sự sống trên trái đất này bắt nguồn từ thế giới có tên là Quan Âm Thiên , về sự hình thành vũ trụ thì khỏi bàn rồi, khoa học  chỉ đang chứng minh lời Ngài nói là đúng thôi , sở dĩ Ngài không thuyết về rõ các nguồn gốc đó là vì , không có lợi gì cho sự giác ngộ chúng sanh , bạn thử nghĩ đi hơn 2500 năm trước , nếu Phật nói về vấn đề đó nhiều thì chúng sanh không hiểu đem lòng phỉ báng , vô tình gây nhân duyên đọa vào địa ngục nữa. ngày xưa bồđềbàĐạtđA , mang tội phỉ báng , giết Phật, nhiều lần , đánh đám voi chạy vào tăng đoàn của Ngài để giết Ngài ,vậy mà các con voi đó thấy được oai thần của Ngài nên tránh sang 1 bên đó, đề BàĐẠtĐA bị đất nức ra làm hại rơi xuống địa ngục đó , thử hỏi  chỉ 10 năm trước thôi bạn đã không tin làm gì có đất nức ra làm 2 , mà bây giờ bạn thấy đất lỡ , hố địa > pakistan vừa bị đất nức chết hơn 2 ngàn người ,

ối với tôn giáo đơn thần, đa thần , họ cho là thần linh , thượng đế , chúa trời đấng Ala là người tạo nên sự sống , nào ai biết được Phật đã nói về các cõi trời, vô sắc giới , sắc giới ,dục giới , tên của các vị ấy > vì Nhân duyên gì mà sanh về các cỏi ấy , nào ai biết được khi Ngài thuyết vua của các cõi trời sắc giới , dục giới phải tán thán , rải hoa cúng dường, có tôn giáo nào giúp người Giác ngộ bằng chính quả vị của người đó không , Ngài đã từ bỏ ngôi vàng ( vua của các vị vua , từ nhỏ sinh ra người đã có sức mạnh phi thường , am hiểu kinh thư, võ nghệ bắn cung  cực giỏi)  đi ăn xin đem giáo pháp nhằm mục đích cứu giúp chúng sanh thoát khỏi đau khổ , bạn không biết 1 điều này nữa ,  đức Giêsu đã từng bỏ 13 năm trời từ (17-30 tuổi) qua Ấn Độ học giáo  Pháp từ các môn đồ Phật giáo , kinh thánh mà các bạn đang đọc không phải là lời của chúa Giesu mà là do  con chiên dựng nên đó, bởi vậy mới có 1 cuộc thánh chiến đẩm máu , các con chiên cố tình  che giấu điều này , nhưng sự thật mà làm sao giấu được

#5208488 0
@hotrumba phật THÍCH CA chết dưới cây đa hay cây bồ đề. sao gọi bồ đề đạt ma. 3ahhyes3 thích ca với bồ đề ai sanh ra trước

#5208498 0
@hotrumba sỡ dĩ thế giới ko nhận bít chúa Giê su là vì ma quỷ đã làm mờ mắt họ. chiến tranh vì do con người ích kỉ. ma quỷ đã cám dỗ họ. còn chuyện 13t chúa giê su qua ẤN ĐỘ học là do con người bịa đặt. có kẻ còn nói xác chúa giê su chôn đó ;)) khi nào bạn học giáo lý từ bé đến khi trưởng thành ( 12 năm ) thì đức tin bạn mới mạnh. moi tin tưởng vào THIÊN CHUÁ. khi bạn lìa trần bạn sẽ thấy chúa giêsu ngoài ra ko có thần nào hết :))

#5208511 0
đạo phật cũng tốt nhưng nói con người có nhiều kiếp khiến cho nhiều người tự tử để tìm lối thoát kiếp sau đầu thai. còn  CHUÁ con người có 1 kiếp ko dc tự tử là mất linh hồn nghĩa là tự tử theo ma quỷ. ở hoả ngục đời đời nếu chết ko kịp ăn năn. linh hồn con người linh thiêng bất tử :d

@Mafia lịch sữ đã nghi lại rõ ràng,  sau bịa đặt  được bạn , bạn không hiểu nên mới nói vậy thôi , khi có tội phải thọ hết tội mới dược tái sanh , chứ đâu phải tái sanh liền đâu , tôi hỏi bạn nếu Thượng Đế  muốn con người được giải thoát về với cõi trời , vậy TĐ tạo ra con người làm gì để cho họ phải khổ , con người là sản Phẩm hư của  TĐ Chúa TRời ah ,vô lý

Phật không phải tịch với cây bồ đề , bồ đề là tên gọi chỉ trạng thái của người đắc được 4 quả thánh , Đạt Ma là tên riêng , bồđề ĐạtMA là vi tổ truyền pháp thứ 28 sau Phật THÍCH CA MÂU NI , hiện tại cây bồ đề nơi đức Phật thuyết Pháp vẩn còn sống  dù đã bị  ma đạo 7-8 lần đánh boom vào cây nhưng không bị gì

 hiện tại bên phương tây có nhiều người tây đã bỏ đạo quy y Phật giáo , hiện tại tôi cũng đã hướng 1 người theo đạo tin lành tin vào Phật Pháp chú ấy đã ngoài 50 tuổi chứ đau còn nhỏ , nếu dùng lời huyển hoặc sao qua mặt được chú, bữa nào tôi dẫn bạn đi ăn cơm chay của người theo đạo công giáo treo hình Phật bán cơm chay , bạn gặp họ bạn sẽ mở rộng tầm hiểu biết

@hotrumba Email của mình [email protected] bạn liên hệ với mình nhe…. Mình trao đổi số đt… Mình có một số việc cần bạn chỉ dẫn. thanks
 

[email protected]
 

#5208762 0
@hotrumba mấy người bỏ đạo 1 phần vì cha mẹ hoặc đức tin họ kém, điển hình bạn đi ngang qua Nhà thờ có nhiều người ngồi ngoài tham dự lễ, nhìn là biết đức tin họ kém, ở VN cũng có nhiều người đạo Phật theo đạo Chúa có j lạ đâu3ahhyes3

không phải đức tin họ kém ,cha mẹ họ cùng họ bán cơm , treo ảnh Phật, thờ ông địa thần tài ,
mà họ tìm ra được chính chân lý sống  từ Phật giáo , Phật giáo hướng con người tự giải thoát phiền não, họ có thể tự làm được , nếu thực hành đúng , cha nhà thờ phải nhờ nhà sư an tâm, đuổi ma dùm kể ra cũng nực cười quá chứ , tin hay không tuỳ bạn , tôi không khuyên bạn phải bỏ đạo tôi chỉ giúp bạn tìm ra chân lý của cuộc sống , của vụ trụ như KINH KIM CANG thôi

@Mafia sao k di bao ke ..doi no…di ma o do nghe giang~ kinh….thiet nghi~ chu' nen gia nhap HOI` GIAO'

#5209031 0
@hotrumba nhiều người ngoại đạo nhưng sống công chính khi chết vẫn được cứu rỗi. ko vào hoả ngục. nhưng có đạo bỏ đạo tội nặng hơn trừ khi chết kịp ăn năn ko kịp ăn năn quỷ lôi vào hoả ngục đời đời. hoặc có đạo sống như ngoại đạo chết vẫn vào hoả ngục. nếu linh hồn dơ bẩn. như là dâm ô… ko kịp ăn năn. bạn ko nhận bit THIÊN CHUÁ vì bạn chưa có ơn và bởi thế gian đã bị ma quỷ làm mờ mắt :d

 làm thế nào để kiếm chứng người đó được cứu rỗi, bạn chu thấy cảnh giới siêu hình nên mới nói vậy thôi , xin cảm ơn thiện tri thức đã giúp tôi đốn ngộ thêm 1 phần nhỏ trong Kinh Kim Cang

#5209065 0
@hotrumba nhiều người ngoại đạo sóing công chính vẫn đẹp lòng Chúa. do họ chưa có ơn nhận bita. vẫn được cứu rỗi. nói thiệt bạn đừng buồn nha. dù bạn tu giỏi mấy như cao tăng. nhưng bạn chỉ có ơn tự nhiên nghĩa là nhận bít đâu là tội đâu là công chính, chứ bạn ko có ơn siêu nhiên. khi nào theo CHUÁ bạn mới có ơn đó vd: bạn quét nhà hay rửa chén… là việc thường ngày. nếu bạn làm việc sốt sắng để dâng lên giảm bớt hình phạt cho ông bà n ko. hoặc bạn ra đường gặp đám ma. bạn có bít cầu nguyện cho linh hồn đó ko. để giúp họgiảm hình phạt. hay bạn chạy xe ngoài đường bạn có cầu nguyện đi bằng an ko.

#5209071 0
@hotrumba hay bạn đi wa nghĩa trang bạn có bít cầu nguyện cho họ ko. đi đường gặp cụ già bán vé số hay ngườiđàn ông khuôn vác nặng bạn có bít cầu nguyện cho họ ko. ko cần phải có tiền giúp đỡ người ta nếu bạn khó khăn. hay trước khi ngủ sáng thức dậy bạn có cầu nguyện cho ông bà của bạn cũng như những người đang sống. thật mắc cười nhiều người chỉ muốn mình giàu mỗi khi cầu nguyện. nếu còn sống bạn ko cầu nguyện lúc chết chả ai cầu nguyện cho bạn đâu :d

tôi chỉ sống đúng với bản năng lý trí , của 1 con người biết suy nghĩ thế nào là đúng là sai , bạn tin vào đạo 1 cách mù quáng quá , bạn không hiểu thế nào là quy luật chung của cuộc sống cả , bạn bị đạo của bạn làm u mê làm lỡ rôi , trước khi tôi là 1 người không tôn giáo( có thể theo Thiên Chúa giáo- Phật giáo) tôi ăn chơi xác sinh vật, hại người , tôi thấy bên đạo Chúa đến ngày chúa nhật có ăn thịt chó , phàm bên đạo chúa nói loài vật hữu nhơn nên có thể dùng chúng ăn thịt  , vậy từ bi trí huệ của Chúa nằm ở đâu khi đưa ra lý thuyết như vậy ?  Giáo lý của Chúa lấy sự đao khổ làm niềm vui khoái lạc hưởng thụ cho mình àh , tôi đã từng bị 4 thằng giang hồ cầm dao uy hiếp do xúc phạm đàn anh chị của chúng , bạn hãy dặt mình vào ranh giới khi con vật gần sắp bị đem ra giết thịt nó có cảm giác hoang mang cực độ sợ hãy không muôn chết , con vật hay cây cối  nó vẫn khát khau được sống như chính tôi và bạn vậy.
Phật đã nói chúng sanh giai hửu Phật tánh cây cỏ , thú.v.v khoa học đã chứng minh là cây cối cũng biết tự vệ biết tránh kẻ thù của chúng , Ngài hoán rằng thân thể chúng ta là bất tịnh , sợ dĩ các đạo khác không hiều cứ cho rằng Phật giáo hay đi xin ăn, không chịu làm gì cả , là do người tu họ muốn thanh tịnh  , không chăn nuôi trồng trọt ,không làm việc gì thêm để gây nghiệp, bạn thử hỏi 1 hạt cơm bạn ăn  là đã giết chết bao nhiêu sự sống trong đó rồi , Ngài đã từng nói trong chén nước  đã có vô số vi trùng thời đó rồi đến thế kỉ 19 chúng ta mới xác định là có vi trùng trong đó , Chúa bạn co quyền năng lắm nhưng tôi thấy trong kinh toàn là sự giận dữ khi chúng con người con vật làm sai , Chúa của bạn chỉ giống như vị thần trong Phật giáo thôi , tại vì họ còn sân giận thì làm sao có đủ quyền năng làm chủ tam giới , giống như 1 vị vua vậy phải có lòng nhân từ mới cảm hóa được chúng sanh , mới có dược thiên hạ , tôi tìm thấy trong  Chúa sự sanh ghét của các con chiên , sự giành đất để mở rộng nhà thờ, sự cho tiền vàng dụ dỗ tính đồ , chính bản thân và các người thân tôi đã trải nghiệm như vậy

 tôi hay bạn không biết ai bị ma đạo che mờ , khoan hãy bàn , nhưng về sự xuất thân của Chúa bạn con của một người thợ mộc và bà maria với 6 người con , trong kinh tân ước ghi là con của dòng vua chúa, đúng là sự bịp bợm dối dừa trong kinh thánh ,nếu đã không rõ ràng ngay từ đầu thì kinh thánh có còn đáng tin cậy

 vấn đề ở đây tôi không muốn đả kích tôn giáo của bạn , ban có quyền theo lý tưởng của riêng mình , ai học gì thì sẽ có đó , ai tu gì thi sẽ đắc nấy , đằng này anh nói tôi bị ma đạo che lấp tâm trí , trong khi tâm trí bạn bị che mờ không biết phân biệt tốt xấu đúng sai , dùng ma đạo để cho lời phản biện của mình là đúng , đó là lý sự cùn của kẻ thiếu hiểu biết , về đạo và đời , mình nên dừng cuộc tranh luận ở đây , thanks

#5209412 0
@hotrumba ma đạo khác với ma quỷ nha, bà Maria làm j có 6 người con bạn lầm rồi, Thế gian là của ma quỷ nên nó có sức mạnh của nó, bạn là người thường sao bằng nó được :D

#5209414 0
@hotrumba bạn lìa đời bạn sẽ thấy Chúa, nhưng đã quá muộn :D

#5209417 0
@hotrumba Con người chỉ có 1 kiếp mà thôi, chết linh hồn bất tử 1 là Thiên Đàng 2 là Hoả ngục, con vật chết là hết :D

lý sự cùng của kẻ bị đạo làm che mờ lý trí

vâng tôi sẽ không gặp chúa  đâu,  chúa ở cõi trời dục giới ,còn tham ái dục , tôi chỉ chỉ mong gặp được cõi thanh tịnh của chư Phật mà thôi

  bạn chỉ là con chiên ngoan đạo mà thôi  , bạn cứ theo lý tưởng của bạn đi , tôi đã từng nói lý với con chiên ngoan đạo cao niên hơn bạn , bị tôi nói bỏ đi  đuối lý không nói gì , dù họ là bậc đáng cha mẹ của tôi , đạo lý vẫn là đạo lý tôi không có làm gì sai, đừng kêu tôi tin theo sự giả dối .

PHẬT đã vì chúng sanh thuyết giảng Kinh Kim Cang trong vòng 22 năm , Ngài biết rằng trong tương lai Kinh Kim Cang sẽ được lan rộng , nhằm giúp các thiện tri thức đắc được Pháp , con rất mong một Ngài nào đó con sẽ hiểu được bản tánh chân như của Phật , NAM MÔ BẢO TƯỚNG NHƯ LAI PHẬT, NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT , NAM MÔ ADIDA PHẬT , NAM MÔ PHẬT PHƯƠNG CHƯ PHẬT

#5208514 0
thế giới ko bít khi nào mới nhận ra chỉ có THIÊN CHUÁ là đấng duy nhất , bởi ma quỷ đã làm mờ mắt loài người 3ahhyes3

đạo nào cũng vậy thôi, vô thần là tốt nhất 3crisp3

#5208691 0
@tigerx_303 đạo Phật vốn dĩ là vô thần

vô thần chính là Phật giáo đó chú

@tigerx_303 anh chi~ gia nhap Dao Du. :D

Sự Khác Biệt Về Căn Bản Đức Tin Trong Đạo Phật Và Đạo Chúa:
 a)   Căn bản đức tin trong Phật Giáo nằm trong Kinh Nền Tảng Đức Tin, thường được biết là Kinh Phật thuyết cho người dân Kalama.
       …Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về 10 nền tảng của đức tin chân chánh:
 -          Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
-          Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
-          Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
-          Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
-          Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
-          Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
-          Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
-          Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
-          Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
-          Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.
      Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: "Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán, nếu sống và thực hiện lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài" thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo.
 người đời bảo rằng Phật Giáo là đạo của trí tuệ quả nhiên không sai. Vì đây mới chính là nền tảng đức tin mà theo tôi, tuyệt vời nhất trong mọi nền tảng đức tin khác, vì nền tảng này đã tôn trọng phẩm giá và trí tuệ của con người đúng nghĩa là một con ngườiKinh Nền Tảng Đức Tin, rất hợp với tinh thần khoa học và trình độ hiểu biết của nhân loại ngày nay, cho nên đã gây một cú “sốc” nặng trong giới trí thức Tây phương.  Và Tây phương đã tỉnh thức qua sự phát triển mạnh mẽ của Phật Giáo trong thế giới Tây phương, một sự phát triển tự nhiên, không cần đến bất cứ thủ đoạn nào để thu nhặt tín đồ.

Căn bản những niềm tin chính trong Ki-Tô Giáo, đặc biệt là Công Giáo, được gói ghém trong bản Kinh Tin Kính của các Tông Đồ (Apostle's Creed) thường gọi tắt là Kinh Tin Kính,  Trong thời đại đế Constantine, qua công đồng Nicene năm 325, kinh này được thêm vào vài đoạn nâng Chúa con Giêsu lên cùng hàng với Chúa Cha với những lời có tính cách huênh hoang mơ hồ, trống rỗng vô nghĩa như "Thần của Thần, ánh sáng của ánh sáng" (God of God, light of light) v..v..  Kinh này đưa đến một sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa giáo hội miền Đông và giáo hội miền Tây.  Đến thế kỷ thứ 7, kinh này lại được thay đổi và thêm vào thuyết Chúa Ba Ngôi và nhiều điều hoang đường nữa, dài hơn kinh Tông đồ và kinh Nicene nhiều.  Kinh này có tên là Kinh Tin Kính Athanasius.  Vì kinh này dài và lủng củng nên chẳng có mấy ai đọc nó.  Anh Giáo thường dùng kinh Nicene làm căn bản và Công Giáo dùng kinh Tông đồ làm căn bản.  Trong sách Giáo Lý Công Giáo của Việt Nam chỉ có Kinh Tin Kính của Tông đồ chứ không có những kinh Nicene hay Athanasius.
   
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng

 
dựng nên trời đất.

 
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu KiTô

 
là con một Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi,

 
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai,

 
sinh bởi bà Maria đồng trinh,

 
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,

 
chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác,

 
xuống ngục tổ tông,

ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại,
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;

 
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này,

 
Các Thánh thông công.

 
Tôi tin phép tha tội.

 
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

 
Tôi tin hằng sống vậy.  Amen.

ới kiến thức của con người hiện nay,  Giám Mục Tin Lành John Shelby Spong đã viết một cuốn khảo luận nhan đề Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Thay Đổi Hoặc Chết  trong đó ông đưa ra một nhận định tổng quát về Kinh Tin Kính:
      Những lời trong Kinh Tin Kính của các Tông đồ, và sau đó được khai triển thành Kinh Tin Kính Nicene, được nặn ra trong một thế giới quan mà ngày nay không còn hiện hữu.  Thật vậy, thế giới quan này thật là xa lạ đối với thế giới mà tôi đang sống trong đó.  Cách nhận thức thực tại  khi những Kinh Tin Kính của Ki Tô Giáo được đề ra thì nay đã bị xóa sạch bởi sự phát triển hiểu biết của con người. [1]
     Kinh Tin Kính trên rõ ràng là sản phẩm của một số người ở vài thế kỷ đầu, không hiểu gì về vũ  trụ học, sinh học, di truyền học, sinh hóa học, cổ sinh vật học, địa chất học, vật lý học hiện đại v…v…, những môn học mới phát triển trong những thế kỷ gần đây.  Ngoài ra, bản kinh này còn chứa nhiều điều mâu thuẫn, phi lý, hoang đường, chỉ hợp với những tín đồ đã bị điều kiện hóa, không có khả năng tự mình suy nghĩ.  Cho nên những người ngày nay còn tin vào những điều trong Kinh Tin Kính là những người, theo nhận định của Mục sư Tin Lành Ernie Bringas, trong đầu có một khuyết tật, những hiểu biết của họ thuộc thế kỷ 17, hay nói khác đi, chỉ là những người mù lòa tin bướng tin càn.
     Nhưng vấn đề chính ở đây không phải là Kinh Tin Kính chứa những niềm tin đã lỗi thời và không còn giá trị, mà Kinh đó đã chứng tỏ Ki Tô Giáo là tôn giáo của “đức tin”, một đức tin thuộc loại mê tín lỗi thời bất kể đến những tiến bộ trí thức của nhân loại.  Thảm thay, đa số tín đồ Ki Tô Giáo vẫn còn tin vào những điều không còn giá trị trong Kinh Tin Kính.  Then chốt của đạo Chúa là tin Giê-su thì sẽ được cứu rỗi, không tin thì sẽ bị đầy đọa hỏa ngục , như được viết trong  một câu thuộc loại lừa bịp ngu xuẩn đần độn nhất trong Tân Ước, John 3: 16: “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban Con duy nhất của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt, nhưng được sống đời đời.”, vì câu này chỉ có thể áp dụng cho những người sinh sau Giê-su, mới cách đây gần 2000 năm, trong khi loài người đã xuất hiện trên trái đất ít ra là vài trăm ngàn năm, nếu không muốn nói là cả triệu năm.
   Nói tóm lại, sự khác biệt giữa căn bản đức tin trong đạo Phật và đạo Chúa là ở hai cụm từ:  “chớ vội tin” trong đạo Phật, và “tôi tin” trong đạo Chúa.  Rõ ràng là: đạo Phật dựa vào trí tuệ, sự hiểu biết, sự kiểm chứng để đi đến đức tin,  còn đạo Chúa dựa tất cả vào một đức tin thuộc loại tin bừa, không cần biết, không cần hiểu, không cần đến kiểm chứng, dù rằng những điều trong Kinh Tin Kính,  Giám mục John Shelby Spong nhận định ở trên, nay đã bị xóa sạch bởi sự phát triển hiểu biết của con người [về nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc con người.  TCN].  Vì vậy đạo Chúa có nhiều tín đồ hơn đạo Phật.  Trong dân gian, số người kém hiểu biết bao giờ cũng là số đông.

phật giáo…….gần như triết lý

chưa vào coi cũng biết thế nào cũng có hộ trùm bá, ko sai…..3ahhyes33crisp3

hộ trùm bá là thằng nào vậy =))

@tigerx_303 : thằng trên cùng đấy, hotrumba……=))3crisp3

@oversea68 e có suy nghỉ giống a.topic nào mà có liên quan đến đạo thì y như rằng là có hắn.kô biết dzô đây truyền bá cái gì nữa.:)) thấy hắn là thấy nhứt nách rồi

@yumikuto the minh nen vua` xem vua` nho long nach :D

nhà đạo phật mà hỏi mình cái gì về phật pháp là chỉ bik 1 câu: Nam mô a di đà phật thui.

Đối với Phật giáo, vũ trụ được sanh ra như thế nào, con người bắt đầu từ đâu không có gì quan trọng vì tất cả chỉ là thế giới hiện tượng có sinh có diệt. Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Tỳ kheo Man Đồng Tử đặt ra những câu hỏi siêu hình để hỏi Thế Tôn rằng :

- Bạch Thế Tôn! Thế giới thường hằng hay không thường hằng, hữu hạn hay vô hạn, linh hồn với thân xác là một hay là khác. Chính Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết… Ông yêu cầu Phật trả lời cho thật rõ ràng tất cả 16 vấn đề mang tính siêu hình này. Nếu Thế Tôn thấy và biết thì nói thấy và biết. Nếu không, trả lời là không. Nếu các vấn đề này không được giải thích thỏa mãn, ông ta cảnh báo sẽ từ bỏ phạm hạnh này, sẽ không theo Phật nữa.

Đức Phật điềm nhiên im lặng. Sự im lặng của Đức Phật cũng giống như ông Duy Ma Cật im lặng khi được hỏi thế nào là nhập pháp môn không hai (Nguyên lý Bất Nhị). Đối với đạo Phật, chân lý không thể diễn bày bằng ngôn ngữ văn tự của con người và chỉ khi nào chúng sinh tự mình nghiệm chứng chân lý thì tự mình thấu biết. Còn đối với thế giới hiện tượng có sanh có diệt, cho dù ngày nay khoa học cố tìm tòi nghiên cứu để tìm định lý này hay định luật nọ thì cũng vẫn còn nằm trong vòng lẫn quẫn sinh diệt, chớ đâu phải là chân lý. Sự hiểu biết của Đức Phật hòa đồng với chân lý của vũ trụ bởi vì chân lý của vũ trụ và tâm thanh tịnh của Ngài đã hòa đồng trở thành một nên bao la vô cùng vô tận thì làm sao nói hết được. Những gì Ngài thuyết cho chúng sinh chỉ là những lá cây nằm trong bàn tay để giúp con người có phương tiện cần thiết tu học để vượt qua phiền não trần lao, còn những gì Như Lai biết thì bao la như biển rộng, như biết bao chiếc lá trong rừng già. Nói cách khác vũ trụ vạn hữu bao la như thế nào thì Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na tức là trí tuệ của Phật cũng bao la như thế ấy. Tuy trí tuệ rộng như biển cả, nhưng Ngài không nói được vì có nói chúng sinh cũng chẳng hiểu nào, chỉ là vô ích. Thí dụ như vào thời nhà Nguyễn, ông Nguyễn Trường Tộ đi kinh sứ ở Pháp về trình lại với vua quan là ở bên Pháp bóng đèn treo ngược mà vẫn cháy sáng. Tuy ông có giải thích cách mấy thì chẳng có ai tin mà còn mang tội vọng ngữ, khi quân. Đó là tại sao tuy thuyết pháp độ sanh ròng suốt 49 năm mà sau cùng Ngài nói ta chưa hề nói một chữ cho nên nếu nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Như Lai vậy. Thật vậy, trí tuệ của Phật ví như nước trong bốn biển, bao la vô cùng vô tận. Còn những kinh điển Ngài nói rất giới hạn chẳng khác gì nước trong dấu chân trâu. Vì vậy nếu nói Phật thuyết thì chẳng khác gì nói rằng trí tuệ của Phật chỉ nhỏ hẹp như nước trong dấu chân trâu chớ không còn bao la như trong bốn biển. Nói thế nếu không phỉ báng Phật thì là gì.

Khác hẳn với những tôn giáo lớn khác trên thế giới đã cột chặt con người vào những giáo điều cứng ngắc để thọ lãnh những thưởng phạt bất công, đạo Phật luôn khuyến khích chúng sinh tự mình chứng ngộ chân lý, tự mình thể nghiệm Niết bàn, tự mình có được giải thoát giác ngộ mà đạo Phật chỉ là con đường, là phương tiện, là cỗ xe để giúp chúng sinh đạt đến những cứu cánh tối thượng này. Vũ trụ là thế giới sinh diệt, bản tâm mới chính là thế giới bất tử. Đó là tại sao Đức Phật lặng thinh khi Tỳ kheo Man Đồng Tử hỏi Ngài về thế giới siêu hình. Không phải là Ngài không biết, không thể trả lời, nhưng đó không phải là cứu cánh để có giải thoát giác ngộ mà chỉ làm tăng trưởng phiền não vô minh. Giả sử Đức Phật giải thích thế giới vũ trụ bắt đầu và thành hình như thế đó thì làm sao kiểm chứng được? Do vậy lời giải thích đó là chân thật hay chỉ là ảo thuyết? Nếu nói mà không thể chứng minh thì nói gì chả được, nhưng một người giác ngộ thì tuyệt đối không không bao giờ nói sai chân lý. Thí dụ cả mấy ngàn năm nay con người lầm lẫn cho rằng có chú cuội chị Hằng sống hạnh phúc sung sướng trên mặt trăng cho đến khi phi hành gia Armstrong đặt chân lên mặt trăng mà có thấy chú cuội chị Hằng đâu. Do đó thay vì trả lời những câu hỏi siêu hình của tôn giả Man Đồng Tử, Đức Phật kể cho ông ta nghe câu chuyện một người bị mũi tên độc. Đối với Phật giáo khi thấy một người bị nhiễm tên độc thì vấn đề cấp thiết là giải phẩu để giải độc ngay mà cứu sống họ. Còn vấn đề tìm cho ra ngọn ngành mũi tên và người bắn mũi tên thì không quan trọng. Bởi vì nếu không lo cứu chữa, thì người trúng tên độc sẽ chết trước khi biết được tông tích của hung thủ. Do đó vấn đề cấp thiết của con người và cũng là trọng tâm của đạo Phật là nhỗ mũi tên “khổ đau” chớ không phải đi tìm những câu trả lời cho các vấn đề siêu hình không thiết thực.

Chu' nen vao` chua` tu cho som :D

@macproDS   cảm ơn bạn đã nhắc nhở

  Người theo Đạo Chúa có thể cảm thấy xúc phạm trước danh hiệu “Thiên Nhân Sư” người đời đã tôn vinh Đức Phật.  Một người như Đức Phật ở trên mặt đất mà lại là bậc Thầy của Thiên Chúa của họ ở trên trời là điều họ khó có thể chấp nhận. Nhưng họ phải hiểu rằng trên trời có nhiều Thiên Chúa, Thiên Chúa của các nền văn hóa khác nhau.  Thật vậy, mỗi Thần giáo đều có quan niệm riêng về Thiên Chúa của tôn giáo mình.  Nữ học giả Judith Hayes đã viết một cuốn sách nhan đề "Chúng Ta Đặt Niềm Tin Vào Thiên Chúa! Nhưng Mà Là Thiên Chúa Nào?" (In God We Trust! But Which One?).  Giáo sư  Keith Hopkins thuộc Hàn Lâm Viện Anh Quốc cũng viết một cuốn mang tên "Một Thế Giới Đầy Những Thiên Chúa" (A World Full of Gods).  Và nữ tu Công giáo Karen Armstrong cũng đã xuất bản cuốn Một Lịch Sử Về Thiên Chúa (A History of God)  trình bày quan  niệm  về các Thiên  Chúa trên thế gian.  Những công cuộc nghiên cứu của các tác giả trên và lịch sử các nền văn minh khác nhau trên thế giới đã chứng tỏ Ki Tô Giáo chỉ là một tôn giáo thờ thần trong số nhiều tôn giáo hay truyền thống dân tộc thờ thần, trong thời đại mà con người chưa hiểu rõ nguyên nhân của những thiên tai hay hiện tượng thiên nhiên, cho nên tục thờ Thần ở đâu cũng có.  Do đó, lẽ dĩ nhiên là về bản chất, Thần của Ki Tô Giáo mà các tín đồ Công giáo, Tin Lành Việt Nam tôn lên làm Thiên Chúa cũng chẳng có gì hơn Thần của các tôn giáo khác, nếu không muốn nói là trong một số khía cạnh, thí dụ như về đạo đức và khoa học, còn kém hơn cả những người thường như chúng ta.  Điều này có thể chứng minh dễ dàng nếu chúng ta chịu khó đọc kỹ và phân tích Thánh Kinh gồm Cựu Ước và Tân Ước. 
    Riêng đối với Thiên Chúa của đạo Chúa thì những sự kiện lịch sử sau đây sẽ chứng minh là danh hiệu “Thiên Nhân Sư” không sai.  Chứng minh?
     Thiên Chúa, cha của Chúa Giê-su, mạc khải trong Thánh Kinh là trái đất là trung tâm của thế giới, mặt trời quay chung quanh trái đất, và thế giới mà chúng ta thấy trước mắt là thế giới duy nhất.  Chúng ta đã biết, Giáo hội Công giáo đã “nướng sống” linh mục khoa học gia Giordano Bruno chỉ vì ông này cho rằng ngoài thế giới của chúng ta còn có nhiều thế giới khác, điều này trái với những lời mạc khải của Thiên Chúa trong Thánh Kinh.  Nhưng hơn 500 năm trước khi Chúa sinh ra đời, Phật Giáo đã nhận thức về vũ trụ như sau:
    Thế giới chúng ta đang sống không phải là duy nhất và cũng không phải là trung tâm vũ trụ.  Ngoài thế giới chúng ta đang sống còn có rất nhiều thế giới khác, và Phật giáo phân loại các thế giới thành 3 loại: Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, và Đại Thiên Thế Giới.  Danh từ thế giới trong Phật giáo chỉ một thiên thể (thí dụ như trái đất) hoặc một tập hợp các thiên thể được coi như thuộc một nhóm (thí dụ như thái-duơng-hệ mà trái đất là một hành tinh trong đó).  Vậy, một ngàn thế giới họp thành một Tiểu Thiên Thế Giới, một ngàn Tiểu Thiên Thế Giới họp thành một Trung Thiên Thế Giới, và một ngàn Trung Thiên Thế Giới họp thành một Đại Thiên Thế Giới.  Do đó, lấy đơn vị là một hệ thống tương tự như hệ thống Thái Dương Hệ và gọi là thế giới thì Tiểu Thiên Thế Giới gồm có khoảng  một ngàn thế giới, Trung Thiên Thế Giới gồm khoảng một triệu thế giới , Đại Thiên Thế Giới gồm khoảng một tỷ thế giới v..v.. Đó là quan niệm về vũ trụ của Phật Giáo từ hơn 2500 năm về trước.

âu mai ship lắm chữ quá 3crisp3 vào nhìn ngại đọc quá 3bye3

me too 3blingeye33blingeye3 like cho nhau rồi đi ra 

nếu ai cũng xuất gia thì con người sẽ tuyệt con mẹ nó chũng ròi
cái gì cũng bình dân , đồng ý với những gì mình có . thì làm sao mà tiếng bộ nỗi .
3curse3

xuất gia là một chuyện , còn tu mà thấy pháp giải thoát là chuyện khác nhé bạn

Chủ đề cùng mục


con người, thế giới, sự vật, thời gian, Bát Nhã, Phật giáo, nhân duyên, Bát Nhã Tâm, tất cả, thiên thế,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)